Báo cáo chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh tháng 7/2019

0
68

Ngày 31/7/2019, Văn phòng UBND tỉnh đã có Báo cáo số 2762/BC-VPUBND về việc ban hành thông tin chỉ đạo của UBND tỉnh tháng 7/2019 với nội dung cụ thể như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA UBND TỈNH THÁNG 07 NĂM 2019:

1. Công tác chỉ đạo, điều hành

1.1. Chỉ đạo Sở và Phát triển , các huyện, thành phố, tập trung các lực lượng để khống chế và dập dịch tả lợn Châu Phi, không để dịch tiếp tục lan rộng; đồng thời thực hiến tốt chính sách hỗ trợ cho người dân bị thiệt hại; khuyến cáo người tiêu dùng không nên tẩy chay thịt lợn không bị nhiễm dịch; chỉ đạo thực hiện tốt công tác chuyển đổi cơ cấu cây trồng; tiếp tục thực hiện các biện pháp để phòng cháy, chữa ; chỉ đạo thực hiên các giải pháp chống hạn, tích nước và điều phối nước đảm bảo cho sinh hoạt và sản xuất; triển khai hoàn thành các công trình phòng chống thiên tai trước mùa mưa bão.

1.2. Chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với thị xã Ba Đồn và các sở, ngành, đơn vị liên quan chuẩn bị phương án bảo vệ thi công Dự án Thủy lợi Rào Nan theo kế hoạch.

1.3. Chỉ đạo tập trung đôn đốc thực hiện kế hoạch, giải ngân Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2019; củng cố, duy trì các tiêu chí đã đạt. Phấn đấu đạt các chỉ tiêu về xây dựng nông thôn mới theo kế hoạch đề ra. Chỉ đạo khẩn trương lập danh mục các dự án đầu tư từ nguồn hỗ trợ bồi thường sự cố môi trường biển, báo cáo UBND tỉnh xem xét.

1.4. Chỉ đạo các Sở, ngành, đơn vị, địa phương tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thúc đẩy tăng trưởng các ngành, lĩnh vực nhằm thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2019, phấn đấu tăng trưởng kinh tế (GRDP) cả năm đạt 7,2%.

1.5. Chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương, đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công, vốn ODA; tham mưu UBND tỉnh đẩy nhanh việc thực hiện các dự an lớn như: Quảng trường Trung tâm và Tượng đài Hồ Chí Minh với nhân dân Quảng Bình; dự án hệ thống đường Cầu Nhật Lệ 2; các dự án ODA (Dự án biến đổi khí hậu thành phố , Dự án Môi trường bền vững các thành phố duyên hải miền Trung, Dự án thoát nước và vệ sinh môi trường thị xã Ba Đồn…). Chỉ đạo chuẩn bị kỹ các nội dung phục vụ Hội nghị bàn các giải pháp để nâng cao chỉ số PCI của tỉnh; đôn đốc đơn vị tư vấn khẩn trương làm việc với các sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan căn cứ quy định tại Nghị định của Chính phủ, Luật Quy hoạch khẩn trương hoàn thiện Quy hoạch tỉnh Quảng Bình đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 để báo cáo Ban Chỉ đạo.

1.6. Chỉ đạo Sở Công Thương tập trung phát triển sản xuất công nghiệp; thực hiện các giải pháp kịp thời tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp sản xuất công nghiệp phát triển. Tiếp tục phối hợp với UBND huyện và các sở, ngành, đơn vị liên quan giải quyết dứt điểm những tồn động trong giải phóng mặt bằng triển khai dự án Trung tâm Nhiệt điện . Đẩy nhanh thủ tục để triển khai các dự án: , điện gió, điện sinh khối, dệt may, chế biến gỗ OKAL….Thực hiện các giải pháp phát triển thị trường hàng hóa trên địa bàn, thực hiện tốt cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, tiêu thụ hàng hóa sản xuất trên địa bàn, đặc biệt là sản phẩm bia, xi măng…; chú trọng hỗ trợ doanh nghiệp, nông dân tiêu thụ sản phẩm. Tăng cường công tác quản lý thị trường, chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại; tăng cường kiểm tra, quản lý giá cả tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, nhà hàng, khách sạn, nhất là trong mùa du lịch .

1.7. Chỉ đạo Sở Tài chính, Cục Thuế tỉnh, các địa phương tập trung chỉ đạo đồng bộ các giải pháp để hoàn thành kế hoạch ngân sách nhà nước năm 2019; tạo chuyển biến rõ nét trong quản lý thu; tập trung thực hiện các giải pháp tăng thu thuế, chống thất thu, nợ đọng thuế. Phấn đấu vượt thu ngân sách trên 10% so dự toán HĐND tỉnh giao, đạt trên 4.500 tỷ đồng. Thúc đẩy việc thu tiền sử dụng đất để đạt theo kế hoạch đã giao cho các sở, ngành, các huyện, thành phố, thị xã.

Đẩy nhanh việc xử lý tài sản trên đất và đấu giá quyền sử dụng đất để tạo điều kiện cho các nhà đầu tư triển khai dự án theo Nghị định 167.

Chỉ đạo việc thoái vốn tại 3 công ty cổ phần, cổ phần hóa 5 đơn vị sự nghiệp công lập theo kế hoạch đã phê duyệt và đúng quy định của pháp luật.

1.8. Chỉ đạo Sở Du lịch tiếp tục thực hiện quyết liệt và động bộ Chương trình phát triển du lịch giai đoạn 2016 – 2020; tập trung tổ chức tốt Lễ hội hang động Quảng Bình năm 2019. Tiếp tục tăng cường xúc tiến, khuyến khích xã hội hóa đầu tư xây dựng hạ tầng phục vụ du lịch, đa dạng hóa các sản phẩm du lịch. Tuyên truyền, nâng cao ý thức của người dân về văn hóa ứng xử trong kinh doanh dịch vụ du lịch.

1.9. Chỉ đạo Sở Tài nguyên và môi trường tập trung giải quyết các vướng mắc về giải phóng mặt bằng, đặc biệt của các dự án trọng điểm của tỉnh như Trung tâm Nhiệt điện Quảng Trạch, Dự án thủy lợi Rào Nan, hệ thống đường Cầu Nhật Lệ 2, các Dự án ODA…. Tiếp tục thực hiện tốt công tác giao đất, cho thuê đất, định giá đất. Rà soát, kiên quyết thu hồi đất đối với các trường hợp giao đất, cho thuê đất đã quá thời hạn quy định nhưng chưa xây dựng hoặc xây dựng kéo dài chậm tiến độ. Đẩy mạnh công tác quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên, khoáng sản; kiên quyết xử lý các cơ sở gây ô nhiễm nghiêm trọng, kiểm soát chặt chẽ nguồn xả thải; có biện pháp khắc phục tình trạng khai thác khoáng sản trái phép, tình trạng ô nhiễm ở nông thôn, lưu vực sông, làng nghề… giảm thiểu rác thải nhựa. Chủ động phòng chống giảm nhẹ thiên tai và đẩy mạnh các chương trình, dự án thích ứng với biến đổi khí hậu.

1.10. Chỉ đạo Sở Xây dựng rà soát, chấn chỉnh việc thực hiện các dự án nhà ở thương mại, khu đô thị đảm bảo tiến độ theo đúng quy định; chỉ đạo triển khai các chương trình nhà ở theo Quyết định số 22, Quyết định số 33 và Quyết định 48.

1.11. Chỉ đạo Sở Giao thông Vận tải đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn Dự án hệ thống đường cầu Nhật Lệ 2; khắc phục tình trạng xe quá khổ, quá tải; phối hợp với Công an tỉnh đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn.

1.12. Chỉ đạo Sở Nội vụ tiếp tục tham mưu UBND tỉnh thực hiện có hiệu quả Đề án về sắp xếp, kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2017 – 2020; thực hiện nghiêm túc việc chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức và thực hiện chính sách tinh giản biên chế; Tiếp tục triển khai thực hiện các quy định về trách nhiệm và xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao theo Quy định 01 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

1.13. Chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp tục tham mưu UBND tỉnh tập trung chỉ đạo thực hiện các Đề án, kế hoạch phục vụ phát triển giáo dục của tỉnh. Đẩy mạnh tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong giáo dục; có các biện pháp chỉ đạo, tuyên truyền, phòng chống đuối nước cho học sinh trong kỳ nghỉ hè. Chuẩn bị tốt các điều kiện cho năm học mới 2019 – 2020.

1.14. Chỉ đạo Sở Văn hóa và Thể thao tiếp tục củng cố và xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh; nâng cao công tác quản lý nhà nước về văn hóa, thể thao. Tăng cường hiệu quả hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa ở cơ sở. Tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với phong trào “Cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

1.15. Chỉ đạo Sở Y tế tiếp tục tập trung chỉ đạo để thực hiện có hiệu quả đề án nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh của các cơ sở y tế. Đổi mới mạnh mẽ công tác y tế cơ sở. Tăng cường thanh tra, kiểm tra, quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm; chỉ đạo công tác phòng chống dịch bệnh nguy hiểm vào mùa hè.

1.16. Chỉ đạo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình giảm nghèo bền vững và giải quyết việc làm giai đoạn 2016 – 2020. Triển khai đồng bộ các cơ chế, chính sách tạo việc làm, giải quyết việc làm và đào tạo nghề, nhất là đối với người nghèo, lao động nông thôn; đẩy mạnh xuất khẩu lao động. Thực hiện tốt công tác giảm nghèo, công tác người có công và công tác an sinh xã hội.

Chuẩn bị công tác chăm lo đến đối tượng là thương binh, gia đình liệt sỹ nhân kỷ niệm ngày Thương binh – Liệt sỹ 27/7.

1.17. Chỉ đạo Sở Thông tin và truyền thông đẩy mạnh công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực báo chí, xuất bản, thông tin điện tử và thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh. Phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh tham mưu UBND đẩy nhanh việc thực hiện Chính quyền điện tử, thành phố thông minh.

1.18. Chỉ đạo tiếp tục thực hiện hiệu quả Luật Tiếp công dân, đề cao trách nhiệm người đứng đầu; chú trọng giải quyết các vụ khiếu nại, tố cáo ngay từ cơ sở. Tập trung triển khai Kế hoạch giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp. Triển khai đồng bộ các giải pháp phòng chống tham nhũng, lãng phí, . Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng thẩm định, rà soát, kiểm tra, tự kiểm tra văn bản QPPL.

1.19. Chỉ đạo Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy tỉnh tiếp tục giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội. Nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các hành vi xúi giục, kích động, gây rối an ninh trật tự, an toàn xã hội tại địa phương, không để bị động, bất ngờ. Chỉ đạo thực hiện tốt diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2019. Thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng chống tội phạm, nhất là tội phạm ma túy, tín dụng đen…, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội khi bảo vệ thi công Dự án thủy lợi Rào Nan, Trung tâm Nhiệt điện Quảng Trạch. Tập trung chỉ đạo triển khai đồng bộ các giải pháp đẩy lùi tai nạn giao thông trên địa bàn toàn tỉnh.

1.20. Chỉ đạo Văn phòng UBND tỉnh tập trung vào củng cố và nâng cao chất lượng Trung tâm Hành chính công tỉnh; phối hợp với Văn phòng và các ban của HĐND tỉnh chuẩn bị các báo cáo, dự thảo tờ trình, nghị quyết và các nội dung khác phục vụ phiên họp HĐND tỉnh giữa năm.

1.21. Chỉ đạo các sở, ngành, đơn vị, địa phương khẩn trương xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và dự toán ngân sách nhà nước trên địa bàn năm 2020 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và của UBND tỉnh. UBND các huyện, thành phố, thị xã phối hợp với các sở, ngành liên quan rà soát các chỉ tiêu kinh tế – xã hội năm 2019 để có các giải pháp chỉ đạo triển khai thực hiện phấn đấu đạt, vượt kế hoạch ra.

2. Hoạt động của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tháng 06 năm 2019

– Dự: Lễ kỷ niệm 30 năm Ngày tái lập tỉnh và 70 năm Ngày Quảng Bình quật khởi động; Chương trình nghệ thuật Lễ khội hang động Quảng Bình năm 2019; Hội nghị Thường trực Tỉnh ủy; Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Hội nghị tổng kết công tác an sinh xã hội; Lễ kỷ niệm 15 năm Ngày thành lập Hội Cựu giáo chức Việt Nam; Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương về tình hình kinh tế – xã hội 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm; Hội nghị thường kỳ UBND tỉnh; Hội nghị sơ kết công tác khám chữa bệnh BHYT 6 tháng đầu năm; Hội nghị trực tuyến toàn quốc công bố kết quả sơ bộ Tổng điều tra dân số và nhà ở 2019; Hội nghị trực tuyến toàn quốc về tình hình triển khai thi hành Luật Quy hoạch công bố quyết định về công tác cán bộ; Khai mạc Ngày hội hiến máu “Quảng Bình – nghĩa tình giọt máu”; Hội nghị bàn các giải pháp nâng cao chỉ số PCI và PAR Index; Họp Hội đồng nhân dân tỉnh kỳ họp thứ 10; Lễ Tổng kết và trao giải cuộc vận động sáng tác ca khúc về Quảng Bình; Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng; Hội nghị trực tuyến Ngành Nội vụ về sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm; Hội nghị trực tuyến Ngành Kế hoạch và Đầu tư về sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm; Hội nghị trực tuyến Ngành Thanh tra về sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm; Lễ Tổng kết Hội thi tin học trẻ toàn quốc năm 2019; Hội nghị Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh; Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác bảo đảm ATGT 6 tháng đầu năm 2019; Hội nghị trực tuyến phiên họp Ủy ban quốc gia về Chính phủ điện tử; Hội nghị sơ kết 6 tháng về Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới; Hội nghị triển khai công tác phòng chống thiên tai; Lễ viếng và dâng hương tại Nghĩa trang liệt sỹ Đường 9, Nghĩa trang liệt sỹ Trường Sơn, Nghĩa trang liệt sỹ Ba Dốc; Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam; Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh…

– Họp: Ban đại diện Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh; họp bàn các nội dung liên quan đến chỉ số PCI và chỉ số cải cách hành chính; họp báo về Chương trình Lễ hội hang động Quảng Bình năm 2019; Ban Chỉ đạo 138 tỉnh; Ban Chỉ đạo GPMB Nhiệt điện Quảng Trạch; nghe báo cáo kết quả thanh tra; Hội đồng quản lý quỹ đất tỉnh; Hội đồng tuyển dụng công chức; …

– Làm việc với: Đoàn công tác của Bộ Tài chính; Đoàn công tác UNDP; Đoàn công tác Thanh tra Ủy ban Dân tộc về kết luận thanh tra; Viện Toán cao cấp; Đoàn công tác Tổng cục Thuế; Đoàn công tác Bộ Nội vụ; Đoàn xúc tiến đầu tư thương mại và du lịch tỉnh Noọng Khai; Đoàn công tác của Ủy ban công tác thanh niên; Ban Quản lý Dự án Môi trường và Biến đổi khí hậu tỉnh; Lãnh đạo Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC; làm việc với các ngành về Dự án “Xây dựng, nâng cấp cơ sở dịch vụ hậu cần nghề cá;…

– Các hoạt động khác: Tiếp xúc cử tri đại biểu HĐND tỉnh; tiếp công dân; giải quyết khiếu nại, tố cáo; kiểm tra công tác phòng chống hạn; kiểm tra các công trình thủy lợi; thăm các gia đình chính sách; kiểm tra công tác triển khai thực hiện IUU; kiểm tra công tác thi tuyển dụng công chức.

II. CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC TRỌNG TÂM THÁNG 8/2019

Ngoài các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu đã đề ra từ đầu năm 2019 và những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tiếp tục thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 6 tháng cuối năm 2019; trên cơ sở kế hoạch của các sở, ban, ngành, địa phương, Văn phòng UBND tỉnh đề xuất Chương trình công tác trọng tâm tháng 8/2019 của UBND tỉnh gồm một số nội dung chủ yếu sau đây:

1. Tiếp tục tập trung chỉ đạo triển khai sản xuất đúng tiến độ; tập trung chú trọng triển khai các biện pháp chống hạn trong sản xuất, điều tiết các nguồn nước hợp lý để phục vụ sản xuất, sinh hoạt của người dân trong mùa hè; tập trung chỉ đạo, hướng dẫn chuyển đổi cây trồng trên đất lúa không hiệu quả, không gieo cấy được do thiếu nước; tập trung chỉ đạo gia cố, sửa chữa nâng cấp một số đề kè. Chú trọng phát triển chăn nuôi tập trung, quy mô lớn; nâng cao hiệu quả chăn nuôi theo hướng áp dụng kỹ thuật tiên tiến, có kiểm soát. Huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, quyết liệt chỉ đạo, triển khai đồng bộ các biện pháp ngăn chặn, dập dịch tả lợn châu Phi; thực hiện kịp thời các chính sách hỗ trợ khi dịch bệnh xảy ra theo quy định của Chính phủ. Tập trung chỉ đạo toàn diện công tác quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng; ngăn chặn nạn phá rừng, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật về bảo vệ rừng. Tiếp tục đẩy mạnh khai thác xa bờ, chấm dứt hoạt động của khai thác của tàu giã cào. Triển khai xây dựng, nâng cấp các cảng cá, bến cá, khu neo đậu tránh trú bão… Chuyển đổi mạnh việc nuôi tôm theo hướng VietGAP; phát triển nuôi ngọt trên các ao hồ có sẵn, nuôi lồng bè, nuôi lúa cá…

Tiếp tục tập trung chỉ đạo thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2019 theo kế hoạch.

2. Kiện toàn Tổ công tác của tỉnh về tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; tiếp tục theo dõi, nắm bắt tình hình và có các giải pháp hữu hiệu, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất công nghiệp phát triển sản xuất; triển khai thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ đối với doanh nghiệp (về thị trường, lao động, thuế, vốn, nguyên liệu…) để khai thác tốt công suất. Tích cực chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ đầu tư các dự án công nghiệp lớn đang triển khai, đặc biệt tập trung chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ với Tập đoàn Điện lực Việt Nam để triển khai Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I&II theo đúng tiến độ.

Tiếp tục rà soát các Khu công nghiệp, Khu kinh tế làm cơ sở kêu gọi đầu tư các dự án quan trọng, có đóng góp lớn vào năng lực sản xuất công nghiệp của tỉnh.

Tiếp tục thực hiện tốt cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả hoạt động khuyến công, hướng dẫn chuyển giao công nghệ, hỗ trợ đăng ký nhãn hiệu hàng hoá, xây dựng thương hiệu…

3. Tiếp tục tích cực đẩy mạnh các hoạt động giới thiệu, quảng bá, xúc tiến du lịch; tăng cường công tác quản lý giá, quản lý chất lượng dịch vụ, đặc biệt thực hiện nghiêm việc niêm yết giá, bán đúng giá niêm yết tại các nhà hàng, khách sạn, cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch. Tập trung tổ chức tốt chuỗi các hoạt động trong Lễ hội hang động Quảng Bình năm 2019 theo kế hoạch. Tiếp tục chỉ đạo để phát triển thêm các sản phẩm du lịch. Chú trọng công tác bảo vệ môi trường, cảnh quan, giữ gìn trật tự, văn hóa tại các điểm du lịch. Tuyên truyền, nâng cao ý thức của người dân về văn hóa ứng xử trong kinh doanh dịch vụ du lịch.

Tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án du lịch để sớm đưa vào khai thác sử dụng, thu hút khách du lịch đến với Quảng Bình.

4. Tiếp tục tập trung chỉ đạo các doanh nghiệp 100% vốn nhà nước nghiêm túc triển khai thực hiện phương án tái cơ cấu lại được UBND tỉnh phê duyệt; thực hiện thoái vốn các doanh nghiệp cổ phần hóa theo đúng lộ trình. Quan tâm giúp đỡ, tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp đẩy mạnh các hoạt động sản xuất, kinh doanh cho các doanh nghiệp sau cổ phần hóa.

5. Tập trung chỉ đạo thực hiện kịp thời các giải pháp tháo gỡ vướng mắc theo Nghị định 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chỉnh phủ Quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công; đẩy nhanh tiến độ đấu giá đất và tài sản trên đất đối với các dự án thuộc phạm vi áp dụng của Nghị định 167/2017/NĐ-CP, tạo điều kiện cho các nhà đầu tư sớm triển khai thực hiện dự án, đi vào hoạt động. Đẩy nhanh việc giao đất, cho thuê đất, định giá đất, GPMB, tạo nhiều quỹ đất sạch để thu hút đầu tư. Thực hiện đồng bộ các giải pháp để ổn định thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh, đảm bảo thực chất, bền vững, tránh tình trạng “bong bóng”, đáp ứng nhu cầu đất ở của người dân.

6. Tiếp tục siết chặt kỷ luật tài chính – NSNN; tăng cường quản lý thu, chi và từng bước cơ cấu lại NSNN. Tập trung chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp để hoàn thành kế hoạch ngân sách nhà nước năm 2019, nhất là các khoản thu còn đạt thấp. Thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp thu nợ đọng thuế.

Tiếp tục chỉ đạo các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị liên quan tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công.

7. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kiên quyết xử lý các cơ sở gây ô nhiễm nghiêm trọng; kiểm soát chặt chẽ nguồn xả thải, có biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường ở nông thôn, lưu vực sông, làng nghề…; giảm thiểu rác thải nhựa, khuyến khích sử dụng sản phẩm bằng vật liệu thân thiện môi trường thay thế sản phẩm nhựa, ni-lông; chấn chỉnh việc quản lý, khai thác cát, sỏi lòng sông, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra; tăng cường chế tài xử lý vi phạm.

8. Tập trung chỉ đạo, chuẩn bị tốt các điều kiện cho năm học mới 2019-2020.

9. Tiếp tục tập trung nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho người dân, chủ động triển khai các giải pháp giám sát, phòng chống các loại dịch bệnh mùa hè như sởi, , tay chân miệng; tăng cường công tác quản lý giá thuốc tại các cơ sở khám chữa bệnh, cơ sở kinh doanh thuốc.

10. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh” và Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”. Quan tâm phát triển thể dục thể thao, bồi dưỡng tài năng trẻ; tiếp tục xây dựng phong trào thể dục thể thao quần chúng.

11. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền các sự kiện quan trọng về chính trị, kinh tế, xã hội, quốc phòng – an ninh và phòng, chống thiên tai của địa phương; đấu tranh chống lại các thông tin xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch.

12. Tập trung chỉ đạo các địa phương triển khai các giải pháp để tạo việc làm cho lao động. Tiếp tục đa dạng hóa các hình thức dạy nghề, nhất là đào tạo nghề ngắn hạn phù hợp nhu cầu thực tế. Tiếp tục thực hiện hiệu quả chính sách người có công, người khuyết tật; Chương trình giảm nghèo bền vững; ưu tiên nguồn lực thực hiện chính sách giảm nghèo đối với đồng bào dân tộc, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn…., Thực hiện các chương trình, đề án về bảo vệ, chăm sóc trẻ em, tăng cường phòng chống đuối nước.

13. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc các đề án đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống hành chính nhà nước tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả và tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; tăng cường thanh tra, kiểm tra công vụ; nâng cao đạo đức, văn hóa, tính chuyên nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức. Tổ chức Hội nghị nâng cao chỉ số cải cách hành chính tỉnh; tiếp tục thực hiện hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

14. Tăng cường các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội; Chỉ đạo thực hiện tốt Diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2019. Thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng chống tội phạm; kiên quyết trấn áp, triệt phá tội phạm ma túy, tội phạm hình sự nghiêm trọng, tội phạm có tổ chức hoạt động theo kiểu “xã hội đen”, “tín dụng đen”, các loại tội phạm gây bức xúc xã hội… Chỉ đạo triển khai các giải pháp đồng bộ nhằm tiếp tục lập lại trật tự an toàn giao thông, xử lý nghiêm, kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật an toàn giao thông, nhất là sử dụng ma túy, rượu bia khi lái xe.

Trên đây là nội dung công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh trong tháng 7/2019 và một số nội dung công tác trọng tâm tháng 8/2019.

Nguồn: Báo cáo số 2762/BC-VPUBND ngày 31/7/2019

Nguồn tin: Cổng TTĐT tỉnh Quảng Bình

Loading...

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here