Ban Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh thông báo khu vực, thời gian bắn đạn thật

0
2357

Thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TU, ngày 11-3-2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch số 46/KH-UBND, ngày 5-4-2019 của về việc tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2019; để bảo đảm an toàn trong quá trình thực binh, Ban Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh thông báo khu vực, thời gian bắn đạn thật cụ thể như sau:

Ban Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh thông báo
Ảnh minh họa

Thời gian cấm các hoạt động trong khu vực bắn: Từ 05h00 ngày 13-8-2019 đến 11h00 ngày 14-8-2019.

Thời gian bắn đạn thật từ 05h00 đến 11h00 ngày 14-8-2019.

Địa điểm bắn: Khu vực thôn Tân Định, xã , huyện .

Tọa độ bắn:

Điểm 1 (Đất liền):

17023’01”N

106041’14”E

Điểm 2 (Trên biển)

17032’19”N

106052’36”E

Điểm 3 (Trên biển)

17023’01”N

106055’17”E

Điểm 4 (Đất liền)

17024’33”N

106040’33”E

Ban Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh thông báo đến các cơ quan, đơn vị, địa phương và nhân dân ngừng các hoạt động trong khu vực tọa độ bắn vào thời gian nói trên để bảo đảm an toàn.

Nguồn tin: Báo Quảng Bình

Loading...

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here