Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác đảng, công tác chính trị trong diễn tập KVPT tỉnh năm 2019

0
110

Trong suốt quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Quân đội ta, công tác đảng, công tác chính trị luôn được xác định là bộ phận rất quan trọng, không chỉ góp phần giữ vững định hướng chính trị tư tưởng mà còn khơi dậy niềm tin, ý chí cho mọi cán bộ, chiến sỹ trong các hoạt động huấn luyện, diễn tập.

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác đảng, công tác chính trị trong diễn tập KVPT tỉnh năm 2019Đại diện lãnh đạo Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh tặng quà đơn vị làm nhiệm vụ diễn tập.

Nhận thức sâu sắc tầm quan trọng đó, ngay sau khi có chỉ thị của Bộ Tư lệnh Quân khu 4 và Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ cấp tỉnh, Đảng ủy-Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh đã luôn đặt lên hàng đầu nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo công tác đảng, công tác chính trị và coi đây là một trong những yếu tố quan trọng góp phần cho cuộc diễn tập được tổ chức đúng ý định, đạt mục đích, yêu cầu đề ra.

Có thể thấy rằng, đây là cuộc diễn tập quy mô lớn, đòi hỏi sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự tham gia của mọi người dân, trong đó, LLVT tỉnh làm nòng cốt. Chính vì vậy, căn cứ các chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch của cấp trên, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã ra nghị quyết lãnh đạo LLVT tỉnh thực hiện nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh và coi đây là nhân tố quan trọng lãnh đạo, chỉ đạo mọi hoạt động của LLVT về nhiệm vụ diễn tập.

Ngay sau khi nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ diễn tập được quán triệt, triển khai, cấp ủy đảng các cấp đã ra nghị quyết chuyên đề lãnh đạo nhiệm vụ diễn tập, trong đó, chú trọng những chủ trương, giải pháp thực hiện phù hợp với đặc thù đơn vị và nhiệm vụ đề ra.

Thực hiện nghị quyết lãnh đạo của Đảng ủy Quân sự tỉnh, Phòng Chính trị đã kịp thời ban hành kế hoạch, hướng dẫn về việc tổ chức các hoạt động công tác đảng, công tác chính trị trong diễn tập khu vực phòng thủ và triển khai cho các cơ quan, đơn vị.

Theo đó, cơ quan Chính trị-Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh đã đề xuất Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh tham mưu cho Ban chỉ đạo diễn tập tỉnh thành lập Tiểu ban Khánh tiết, Thi đua khen thưởng và để theo dõi, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến hoạt động công tác đảng, công tác chính trị.

Tính đến thời điểm này, đã có hàng trăm văn bản, văn kiện liên quan đến hoạt động công tác đảng, công tác chính trị được ban hành và quán triệt, triển khai thực hiện bảo đảm sát với tình hình nhiệm vụ và yêu cầu của cuộc diễn tập. Nhờ đó, nhận thức của cán bộ, chiến sỹ LLVT nói riêng, của các cấp, ngành nói chung được nâng lên rõ rệt, góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm, xây dựng ý chí quyết tâm và tạo sự thống nhất cao trong thực hiện các nhiệm vụ đề ra.

Song song với việc ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, Đảng ủy-Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh đã chú trọng chỉ đạo trực tiếp các mặt hoạt động công tác đảng, công tác chính trong quá trình chuẩn bị và sẵn sàng để thực hiện diễn tập như: công tác tuyên truyền cổ động, thi đua khen thưởng, dân vận và chính sách; tổ chức và chỉ đạo các cơ quan, đơn vị phát động đợt thi đua đột kích với chủ đề: “Tích cực chủ động, đoàn kết hiệp đồng, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2019”.

Đợt thi đua đã góp phần tạo động lực tích cực cho cán bộ, chiến sỹ LLVT phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ đề ra; kịp thời xây dựng, triển khai kế hoạch tuyên truyền, cổ động thao trường và các hoạt động giao lưu văn hóa-văn nghệ, thể dục-thể thao, “Bát nước thao trường” động viên tinh thần cán bộ, chiến sỹ.

Đến nay, có hàng trăm tấm pa nô, áp phích, khẩu hiệu tuyên truyền, định hướng tư tưởng được các đơn vị triển khai. Phòng Chính trị-Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh đã tổ chức được 10 buổi tuyên truyền miệng, chiếu phim màn ảnh rộng và 3 buổi giao lưu văn nghệ phục vụ cán bộ, chiến sỹ và người dân khu vực các đơn vị làm nhiệm vụ diễn tập đóng quân.

Cùng với việc chỉ đạo nâng cao đời sống tinh thần cho bộ đội, cơ quan chính trị các cấp đã tăng cường công tác dân vận như: tuyên truyền, vận động bà con tạo mọi điều kiện ăn ở, sinh hoạt cho bộ đội trong quá trình đóng quân làm nhiệm vụ; vận động các đoàn thể chính trị-xã hội quyên góp, tặng quà, thăm hỏi, động viên bộ đội.

Đến nay, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, cấp ủy, chính quyền các huyện , , , , và các tổ chức chính trị-xã hội trên địa bàn đã tổ chức thăm, tặng quà 7 đơn vị làm nhiệm vụ diễn tập với tổng số tiền khoảng 150 triệu đồng. Chính sự động viên kịp thời bằng cả vật chất, tinh thần đó đã tạo thêm ý chí, sức mạnh để cán bộ, chiến sỹ LLVT thêm hăng say huấn luyện, rèn luyện…

Từ thực tiễn cho thấy, hiệu quả của hoạt động công tác đảng, công tác chính trị đã có tác dụng tích cực ngay từ bước chuẩn bị diễn tập, góp phần huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân.

Cuộc diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Quảng Bình năm 2019 là cuộc diễn tập có quy mô lớn nhất từ trước đến nay, có nhiều nội dung mới lần đầu đưa vào thực hiện gắn với những vấn đề thực tiễn về quân sự, quốc phòng ở địa phương. Chính vì vậy, yêu cầu công tác đảng, công tác chính trị cũng đòi hỏi phải có sự kế thừa và những điểm đột phá.

Từ những kết quả đạt được ban đầu, chúng ta có quyền tin tưởng rằng, cuộc diễn tập khu vực phòng thủ QB-19 sẽ thành công tốt đẹp, góp phần nâng cao năng lực vận hành cơ chế lãnh đạo của Đảng theo Nghị quyết 28-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa X) về tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới, nâng cao nhận thức của cả hệ thống chính trị và mọi tầng lớp nhân dân về nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đại tá Hoàng Xuân Vĩnh, Phó Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh

Nguồn tin: Báo Quảng Bình

Loading...

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here