Minh Hóa: Tập trung hỗ trợ nguồn vốn phát triển chăn nuôi

0
27

Tiếp tục thực hiện Chương trình phát triển giai đoạn 2016-2020, trong đó tập trung nâng cao chất lượng tổng đàn, huyện đã chú trọng hỗ trợ nguồn vốn để người dân mua các giống vật nuôi chất lượng, có giá trị kinh tế, như: bò lai, lợn ngoại, ong…

Minh Hóa: Tập trung hỗ trợ nguồn vốn phát triển chăn nuôi
Ảnh minh họa

Năm 2019, UBND huyện Minh Hóa đã phê duyệt các dự án thuộc nguồn vốn Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững, gồm: dự án nuôi ong nội lấy mật ở xã Hóa Phúc với 48 đàn, kinh phí 49 triệu đồng; xã Hóa Tiến 114 đàn, kinh phí 132 triệu đồng.

Các dự án thuộc nguồn vốn chương trình MTQG của năm 2018 chuyển sang năm 2019 gồm: 2 dự án nuôi bò cái lai Sind sinh sản ở xã với số lượng 53 con,kinh phí 380 triệu đồng; 2 dự án nuôi ong nội lấy mật của xã với số lượng 275 đàn, kinh phí hỗ trợ 370 triệu đồng; dự án nuôi ong nội lấy mật ở xã Hồng Hóa với số lượng 80 đàn, kinh phí hỗ trợ 100 triệu đồng.

Bên cạnh đó, Minh Hóa còn khuyến khích, hỗ trợ nhân dân tiếp tục phát triển những giống vật nuôi bản địa được ưa chuộng trên thị trường, như: lợn bản, gà đồi, nhím…

Việc hỗ trợ vốn cho các hộ nghèo, cận nghèo phát triển chăn nuôi không chỉ giúp nhân dân mạnh dạn thay đổi tư duy làm kinh tế, vươn lên xóa đói giảm nghèo bền vững, mà còn là tiền đề để huyện Minh Hóa thúc đẩy liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, gắn sản xuất, chế biến với tiêu thụ sản phẩm.

Thùy Linh
(Đài TT-TH Minh Hóa)

Nguồn tin: Báo Quảng Bình

Loading...

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here