Thành phố Đồng Hới: Tăng cường các biện pháp phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động công vụ

0
74

UBND thành phố vừa có Công văn số 1567/UBND-TTr triển khai Công điện số 724/QĐ-TTg ngày 17/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp phòng ngừa , tham nhũng trong hoạt động công vụ.

Theo đó, UBND thành phố Đồng Hới yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp, Chủ tịch UBND các xã, phường quán triệt thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, trong giải quyết công việc, các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng về phòng, chống tham nhũng, Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018; ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương, của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống tham nhũng. Bên cạnh đó, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương phải gương mẫu đi đầu trong việc thực hiện quy định của Đảng, Nhà nước về phòng, chống tham nhũng; nếu để xảy ra tiêu cực tham nhũng tại đơn vị, cơ quan mình thì phải chịu trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước; coi đấu tranh phòng, chống tham nhũng là một nhiệm vụ chính trị thường xuyên, liên tục, lâu dài, đặc biệt quan trọng và là để đánh giá việc hoàn thành nhiệm vụ hàng năm của từng cơ quan, đơn vị.

Thành phố Đồng Hới: Tăng cường các biện pháp phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động công...

Ảnh minh họa

Mặt khác, các cơ quan chuyên môn, đơn vị, địa phương đẩy mạnh phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi tham nhũng, tiêu cực trong chính lực lượng chức năng và đội ngũ cán bộ, công chức thực thi pháp luật; thực hiện nghiêm quy tắc ứng xử, quy trình của cơ quan, đơn vị trong đó quy định rõ ràng, minh bạch cụ thể và có cơ chế kiểm soát hiệu quả đối với cán bộ, công chức khi thực thi nhiệm vụ, bảo đảm ngăn chặn được tình trạng lợi dụng chức vụ, quyền hạn để sách nhiễu, “vòi vĩnh”, “chung chi”, phục vụ động cơ cá nhân, vụ lợi trong thực thi công vụ; thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin để hạn chế tối đa việc tiếp xúc trực tiếp của cán bộ, công chức, viên chức với người dân, doanh nghiệp khi giải quyết công việc; tăng cường sử dụng dịch vụ công trực tuyến; triển khai rộng rãi hệ thống ghi âm, ghi hình, camera trực tuyến tại các địa điểm có tiếp xúc trực tiếp với người dân, doanh nghiệp và có bộ phận thường trực để theo dõi, giám sát thường xuyên; công bố rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng số điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận ý kiến phản ánh của người dân, doanh nghiệp về hành vi vi phạm phạm luật của cán bộ, công chức, viên chức để có biện pháp ngăn chặn, xử lý kịp thời vi phạm.

Ngoài ra, UBND thành phố Đồng Hới cũng yêu cầu Thủ trưởng cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp, Chủ tịch UBND các xã, phường tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo kiểm tra, giám sát đối với các cơ quan, đơn vị, đặc biệt là lực lượng thực thi pháp luật có yếu tố nhạy cảm cao trong việc chấp hành những quy định của Đảng và pháp luật Nhà nước, trong thực thi công vụ; đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra chế độ công vụ, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm minh trường hợp vi phạm; kiên quyết đưa ra khỏi bộ máy những cán bộ, công chức, viên chức thoái hóa biến chất, vi phạm pháp luật; định kỳ luân chuyển, thay đổi vị trí công tác đối với các vị trí nhạy cảm, phức tạp theo đúng quy định; đồng thời, lựa chọn, bố trí người có đủ phẩm chất đạo đức năng lực chuyên môn nghiệp vụ để đảm nhiệm những vị trí nhạy cảm…; chú trọng phát huy vai trò giám sát của Ủy ban Mặt trận tổ quốc, tổ chức chính trị – xã hội, cơ quan báo chí và Nhân dân trong việc phòng ngừa tiêu cực tham nhũng trong hoạt động công vụ.

N.Quý

Nguồn tin: Cổng TTĐT tỉnh

Loading...

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here