Thị xã Ba Đồn: Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sử dụng ngân sách Nhà nước

0
61

Việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được UBND thực hiện trên tất cả các lĩnh vực, xuyên suốt quá trình sử dụng Nhà nước, mang lại hiệu quả rõ nét trong quản lý, sử dụng và mua sắm tài sản công.

6 tháng đầu năm 2019, các cấp, các ngành đã tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc các quy định của Luật Đầu tư công, không để tình trạng chậm giao vốn, chậm triển khai thực hiện và giải ngân kế hoạch năm 2018 để góp phần hoàn thành kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020.

Thị xã Ba Đồn: Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sử dụng ngân sách Nhà nướcCác công trình xây dựng cơ bản do quản lý được thực hiện nghiêm túc, đúng tiến độ, đúng mục đích, quy định.

Thị xã thực hiện tiết kiệm từ chủ trương đầu tư; chỉ chấp thuận chủ trương đầu tư các dự án có hiệu quả và bảo đảm về nguồn lực để triển khai thực hiện; hạn chế tối đa việc hỗ trợ một phần, dẫn đến không đủ nguồn vốn làm kéo dài thời gian thực hiện dự án, gây lãng phí; tiến hành rà soát cắt giảm 100% các dự án không nằm trong , kế hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt; cắt giảm, tạm dừng các hạng mục công trình chưa thực sự cần thiết hoặc hiệu quả đầu tư thấp.

Từ đầu năm đến nay, các công trình xây dựng cơ bản do thị xã quản lý được thực hiện nghiêm túc, đúng tiến độ, đúng mục đích, quy định. Các công trình sau khi thẩm định bảo đảm quy trình kỹ thuật; khối lượng, phương án được rà soát lại, do đó, các công trình sau khi thẩm định trong năm được giảm trừ khoảng 2,67 tỷ đồng.

Thời gian tới, UBND thị xã Ba Đồn sẽ xây dựng mới, nâng cấp, cải tạo, sửa chữa hoặc thuê trụ sở làm việc của cơ quan, tổ chức sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước trên cơ sở định mức, , chế độ do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ban hành; tiến hành rà soát, bổ sung và hoàn thiện hệ thống các văn bản quy định của thị xã về phân cấp quản lý ngân sách, quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản, chính sách chế độ, định mức kinh tế-kỹ thuật… theo quy định của pháp luật.

Lan Anh
(Đài TT-TH Ba Đồn)

Nguồn tin: Báo Quảng Bình

Loading...

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here