Lãnh đạo tỉnh tiếp công dân định kỳ tháng 8/2019

0
91

Ngày 15/8/2019, tại Trụ sở tiếp công dân của tỉnh, Lãnh đạo tỉnh đã tổ chức phiên tiếp công dân định kỳ tháng 8/2019. Đồng chí Nguyễn Tiến Hoàng, Phó Chủ tịch chủ trì phiên tiếp.

Lãnh đạo tỉnh tiếp công dân định kỳ tháng 8/2019

Tham gia phiên tiếp có đại diện lãnh đạo: Ban Nội chính Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Hội Nông dân tỉnh, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Văn phòng HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Thanh tra tỉnh, Sở và Phát triển , Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở – Thương binh và Xã hội.

Tại phiên tiếp, Hội đồng tiếp công dân tỉnh đã tiếp 08 lượt tiếp/09 công dân với 08 vụ việc kiến nghị, phản ánh. Nội dung công dân trình bày chủ yếu liên quan đến việc thực hiện chế độ (cán bộ lão thành cách mạng, suy tôn liệt sỹ) và đất đai (việc cấp , tranh chấp đất đai).

Sau khi nghe công dân trình bày và ý kiến của các sở, ngành, cơ quan có liên quan, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã kết luận cụ thể từng trường hợp và yêu cầu các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết, trả lời kiến nghị, phản ánh của công dân theo đúng quy định pháp luật. Đồng chí cũng giao Sở Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với cơ quan, địa phương liên quan kiểm tra, hướng dẫn trường hợp ông Phạm Ngọc Thịnh ở thôn Nam Phú, xã Quang Phú, thành phố về đề nghị suy tôn liệt sỹ cho bố là ông Phạm Xuân Càng; Ban Thường vụ Thành ủy xem xét, giải quyết, trả lời trường hợp ông Nguyễn Hữu Thiệu ở phường , thành phố về đề nghị công nhận cán bộ lão thành cách mạng cho bố là ông Nguyễn Hữu Mót; Ban Thường vụ Thị ủy xem xét, giải quyết, trả lời trường hợp bà Lê Thị Kim Soa ở phường Đồng Sơn, thành phố về đề nghị công nhận cán bộ tiền khởi nghĩa cho bố là ông Lê Văn Nhơn, đồng thời Thanh tra tỉnh, Ban Tiếp công dân tỉnh theo dõi, đôn đốc việc thực hiện những nội dung đã kết luận tại phiên tiếp đối với các cơ quan liên quan, kịp thời tham mưu, báo cáo UBND tỉnh.

MT (Ban tiếp Công dân)

Nguồn tin: Cổng TTĐT tỉnh

Loading...

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here