Thị xã Ba Đồn: Tập trung xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản

0
37

Sau 10 năm triển khai Chương trình mục tiêu Quốc gia (NTM), với nỗ lực, quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân địa phương, cùng sự hỗ trợ tích cực của các cấp, ngành của tỉnh, Chương trình xây dựng NTM trên địa bàn đạt nhiều kết quả quan trọng.

Tính đến hết tháng 7/2019, có 6/10 xã được công nhận đạt chuẩn NTM. Hệ thống giao thông từng bước được hoàn thiện. Để có được kết quả đó, thị xã đã tập trung chỉ đạo, huy động mọi nguồn lực đầu tư xây dựng mới, nâng cấp sữa chữa các tuyến đường giao thông , tạo cảnh quan sạch đẹp, tỷ lệ các tuyến đường giao thông được nhựa hóa, bê tông hóa ngày càng nhiều. Đến nay, thị xã đã cứng hóa được 71 km đường thôn, xóm; bê tông hóa, cứng hóa 95 km đường ngõ, xóm, cứng hóa 37 km đường trục chính nội đồng, bê tông hóa 54,2 km kênh mương thủy lợi trên địa bàn các xã.

Thị xã Ba Đồn: Tập trung xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản

Trong 10 năm qua, thị xã đã đầu tư xây dựng mới được 11 công trình gồm: Chợ nông thôn, nâng cấp sân, khuôn viên các nhà văn hóa, các công trình phụ trợ, 71 hạng mục công trình trường học các cấp, 10 hạng mục công trình về Trạm y tế trên địa bàn các xã.

Toàn thị xã có 7/10 xã đạt tiêu chí cơ sở vật chất văn hóa; 10/10 xã đạt chuẩn tiêu chí trạm y tế, tỷ lệ người dân được sử dụng điện thường xuyên và an toàn từ các nguồn cơ bản đạt trên 98%, tỷ lệ người dân sử dụng , hợp vệ sinh đạt ở mức cao. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao quần chúng được đẩy mạnh, sinh hoạt cộng đồng được quan tâm và từng bước đi vào nền nếp. Đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng cao.

Tuy nhiên, trong quá trình xây dựng NTM, thị xã Ba Đồn là địa phương gặp nhiều khó khăn do điều kiện tự nhiên, quá trình triển khai xây dựng NTM bị ảnh hưởng bởi 02 đợt lũ kép xảy ra năm 2016, thiệt hại nặng nề từ cơn bão số 10 xảy ra năm 2017 và ảnh hưởng của sự cố môi trường biển năm 2016 khiến nguồn địa phương bị hao hụt. Bên cạnh đó, việc đóng góp và xã hội hóa các công trình xây dựng NTM chưa được cao; một số địa phương năng lực quản lý, chỉ đạo, điều hành trong xây dựng NTM còn hạn chế dẫn đến tình trạng nợ đọng xây dựng cơ bản trong xây dựng NTM trên địa bàn vẫn còn diễn ra
Tính đến nay, tổng số nợ xây dựng cơ bản trong xây dựng NTM của thị xã trên 34 tỷ đồng. Trong đó, Ngân sách Trung ương và tỉnh nợ hơn 4,8 tỷ đồng, ngân sách thị xã hơn 11,3 tỷ đồng, ngân sách xã và nguồn khác nợ hơn 18 tỷ đồng.

Thị xã Ba Đồn: Tập trung xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản

Để tập trung giải quyết nợ đọng xây dựng cơ bản, thời gian tới, thị xã Ba Đồn đẩy mạnh huy động và tạo nguồn vốn đầu tư để thanh toán khối lượng xây dựng cơ bản, nhất là các khoản thu từ đấu giá đất. Chỉ đạo các xã xây dựng kế hoạch thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản theo lộ trình, tận dụng tối đa các nguồn thu, tiết kiệm chi để trả nợ xây dựng cơ bản, đẩy mạnh , nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của người dân về lợi ích của việc xây dựng NTM, chú trọng các giải pháp phát triển kinh tế bền vững, nâng cao thu nhập cho người dân, tạo nguồn lực xã hội hóa hiệu quả; huy động sự tham gia tích cực của , đồng thời, tranh thủ tốt các nguồn lực hỗ trợ của cấp trên để đẩy nhanh tiến độ xây dựng NTM và thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản.

Phan Hồng Sâm (Đài TT – TH thị xã Ba Đồn)

Nguồn tin: Cổng TTĐT tỉnh

Loading...

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here