TX. Ba Đồn: Sau 10 năm, quy mô dân số tăng thêm 4.400 người

0
31

Tổng dân số và nhà ở năm 2019 là cuộc Tổng đầu tiên ứng dụng công nghệ thông tin trong tất cả các công đoạn, đặc biệt là công đoạn thu thập thông tin tại địa bàn với hình thức thu thập thông tin điều tra bằng phiếu điện tử trên thiết bị di động, chiếm 100% các hộ dân cư. Thời gian tiến hành điều tra từ ngày 1-4-2019 đến ngày 25-4-2019.

Đến nay, công tác xử lý và số liệu đã hoàn thành. Theo báo cáo kết quả sơ bộ Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 của Chi cục Thống kê , tổng số dân của vào thời điểm 0 giờ ngày 1-4-2019 là 106.413 người, trong đó dân số nam là 53.479 người, chiếm 50,26%; dân số nữ là 52.934 người, chiếm 49,74%. Dân số thành thị 49.406 người, chiếm 46,43%; dân số 57.007 người, chiếm 53,57%.

TX. Ba Đồn: Sau 10 năm, quy mô dân số tăng thêm 4.400 ngườiCác điều tra viên triển khai công việc tại thôn , xã Quảng Lộc trong ngày đầu ra quân Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019.

Sau 10 năm, kể từ năm 2009 đến nay, quy mô dân số thị xã tăng thêm 4.400 người. Tỷ lệ tăng dân số bình quân năm giai đoạn 2009-2019 là 0,43%/năm.

Tỷ số giới tính là 101 nam/100 nữ, trong đó khu vực thành thị là 99,9 nam/100 nữ, khu vực nông thôn là 102 nam/100 nữ.

Tổng số hộ của thị xã vào thời điểm 0 giờ ngày 1-4-2019 là 27.621 hộ, trong đó số hộ khu vực dân cư 27.608 hộ; số hộ đặc thù (các hộ sống trong các cơ sở ) 13 hộ. Bình quân 1 hộ có 3,9 khẩu, giảm 0,3 khẩu/hộ so với năm 2009 (năm 2009 bình quân 1 hộ có 4,2 khẩu).

Dương Sơn
(Đài TT-TH Ba Đồn)

Nguồn tin: Báo Quảng Bình

Loading...

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here