HĐND TP Đồng Hới họp bất thường thông qua chủ trương hợp nhất phường Đồng Mỹ với phường Hải Đình thành phường Đồng Hải

0
1846

Ngày 19/8/2019, HĐND thành phố Khóa XXI, nhiệm kỳ 2016 – 2021 tổ chức kỳ họp thứ 11 (kỳ họp bất thường) để thông qua chủ trương hợp nhất phường Đồng Mỹ với phường Hải Đình thành đơn vị hành chính mới có tên gọi là phường Đồng Hải.

HĐND TP Đồng Hới họp bất thường thông qua chủ trương hợp nhất phường Đồng Mỹ với phường Hải Đình thành  phường Đồng Hải

Ảnh minh họa

Tại kỳ họp, các đại biểu đã được nghe Phương án của UBND thành phố hợp nhất phường Đồng Mỹ với phường Hải Đình thành đơn vị hành chính mới có tên gọi là phường Đồng Hải; Báo cáo tổng hợp kết quả lấy ý kiến cử tri, kết quả biểu quyết của HĐND phường Đồng Mỹ và HĐND phường Hải Đình về chủ trương hợp nhất phường Đồng Mỹ với phường Hải Đình thành đơn vị hành chính mới có tên gọi là phường Đồng Hải. Kết quả số cử tri tán thành tại các địa phương đạt từ 85,5% – 91,2% (số cử tri tán thành của phường Đồng Mỹ đạt 85,5%; phường Hải Đình đạt 91,2%). Như vậy, tổng số đơn vị hành chính của thành phố Đồng Hới sau khi tổ chức, sắp xếp còn lại là 15 đơn vị, gồm 9 phường và 6 xã.

Sau khi nghe các nội dung và ý kiến phát biểu của đại biểu, 100% đại biểu HĐND thành phố có mặt tại kỳ họp đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc tán thành chủ trương hợp nhất phường Đồng Mỹ với phường Hải Đình thành đơn vị hành chính mới có tên gọi là phường Đồng Hải.

Việc hợp nhất các đơn vị hành chính cấp xã là một chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước, tác động đến tâm tư, tình cảm của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, do đó HĐND thành phố yêu cầu UBND thành phố chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị, địa phương liên quan khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thủ tục trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định thành lập phường Đồng Hải theo đúng quy định; đồng thời HĐND thành phố cũng đề nghị UBMTTQVN thành phố và các tổ chức thành viên tích cực chỉ đạo đẩy mạnh công tác động viên cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân phường Đồng Hải tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, ra sức phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội với tâm thế mới của một đơn vị hành chính mới ngay từ những ngày đầu một cách toàn diện trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, VH-XH, đảm bảo QP-AN và công tác xây dựng Đảng, xây dựng TP Đồng Hới ngày càng giàu mạnh, văn minh, xứng đáng là trung tâm chính trị, hành chính, kinh tế, văn hóa, khoa học, công nghệ, dịch vụ của tỉnh .

Lê Tuệ Minh

Loading...

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here