Khai giảng lớp đào tạo sỹ quan dự bị bộ binh

0
120

Thực hiện Quyết định của về việc giao chỉ tiêu huấn luyện, đào tạo sỹ quan dự bị năm 2019, ngày 20/8, Trường Quân sự tỉnh đã tổ chức lớp đào tạo sỹ quan dự bị bộ binh khóa V năm 2019 cho 40 đồng chí là hạ sỹ quan dự bị hạng một thuộc 8 huyện, , thành phố trong tỉnh.

Khai giảng lớp đào tạo sỹ quan dự bị bộ binh

Khai giảng lớp đào tạo sỹ quan dự bị bộ binh khóa V năm 2019.

Trong thời gian 3 tháng, các sỹ quan dự bị sẽ được cập nhật những kiến thức cơ bản như: Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng ; đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; chiến lược trong tình hình mới; yêu cầu xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; nội dung, nguyên tắc và phương pháp tiến hành công tác Đảng, công tác chính trị cấp phân đội đơn vị dự bị động viên; chức trách, nhiệm vụ của trung đội trưởng theo Điều lệnh quản lý bộ đội; cách sử dụng các loại vũ khí, trang bị có trong biên chế của trung đội; thực hành chỉ huy trung đội trong nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu…

Phát biểu chỉ đạo, lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh yêu cầu đội ngũ giảng viên, học viên khóa học nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung huấn luyện, rèn luyện trở thành những cán bộ sỹ quan dự bị có năng lực toàn diện, thực hiện tốt nhiệm vụ chỉ huy, quản lý, huấn luyện và xây dựng đơn vị dự bị động viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Nguồn bài viết: .vn

Loading...

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here