Năm 2020, Quảng Bình được giao 1.726 biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính Nhà nước

0
370

Ngày 05/9/2019, Bộ Nội vụ đã có Quyết định số 728/QĐ-BNV về việc giao biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính Nhà nước của tỉnh năm 2020.

Năm 2020, Quảng Bình được giao 1.726 biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính Nhà...

Ảnh minh họa

Theo đó, năm 2020, Quảng Bình có 1.761 biên chế công chức hưởng lương từ Nhà nước trong các cơ quan, hành chính Nhà nước.

Quyết định nêu rõ, có trách nhiệm trình HĐND cùng cấp phê duyệt tổng biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính của HĐND, UBND cấp tỉnh, huyện trong phạm vi biên chế được giao; Quyết định giao biên chế công chức đối với từng cơ quan, tổ chức hành chính thuộc HĐND, UBND cấp tỉnh, huyện sau khi được phê duyệt.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh cũng có trách nhiệm thực hiện tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức theo quy định.

Hồng Mến

Nguồn tin: Cổng TTĐT tỉnh Quảng Bình

Loading...

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here