Rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2019 trên địa bàn tỉnh

0
41

Ngày 04/9/2019, ban hành Kế hoạch số 1443/KH-UBND về việc rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2019 trên địa bàn tỉnh.

Rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2019 trên địa bàn tỉnh

Ảnh minh họa

Theo đó, mục đích của Kế hoạch nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả nội dung Đề án rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2019 trên địa bàn tỉnh và nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao; thu thập thông tin, xác định chính xác số hộ nghèo thuộc đối tượng để xây dựng kế hoạch giảm nghèo, mục tiêu đến năm 2020, 100% gia đình người có công có mức sống bằng hoặc cao hơn mức trung bình của cộng đồng dân cư nơi cư trú; đồng thời đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu giảm nghèo năm 2019 của các địa phương.

Để triển khai hiệu quả kế hoạch, Ban Chỉ đạo rà soát các cấp chịu trách nhiệm rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2019 trên địa bàn tỉnh; đồng thời rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo có sự lãnh đạo trực tiếp của cấp ủy, chính quyền và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị ở địa phương, cơ sở; căn cứ chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo hiện hành, rà soát từng khu dân cư, trực tiếp đối với từng hộ gia đình; thực hiện đúng quy trình, đảm bảo sát thực, công khai, công bằng, dân chủ có sự tham gia của người dân; kết quả rà soát phản ánh đúng thực tế tình hình đời sống Nhân dân và diễn biến hộ nghèo, hộ cận nghèo tại địa phương. cuộc rà soát, từng thôn, bản, khu dân cư, cấp xã, huyện phải xác định được chính xác và lập danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo để theo dõi, quản lý trên phần mềm cơ sở dữ liệu; xác định được nguyên nhân nghèo, phân chia thành các nhóm đối tượng ở địa phương mình.

Đối tượng rà soát là những hộ gia đình có hộ khẩu thường trú tại địa phương và hộ gia đình đã đăng ký tạm trú tại từ 06 tháng trở lên; đồng thời rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo tại các thôn, bản, tổ dân phố. Phương pháp rà soát thông qua việc đánh giá, chẩm điểm, điều kiện sống của hộ gia đình để ước lượng thu thập và xác định mức độ thiếu hụt tiếp cận các dịch vụ xã hội của gia đình.

Đặng Hà

Nguồn tin: Cổng TTĐT tỉnh

Loading...

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here