Bố Trạch: Đầu tư trên 5 tỷ đồng chuyển đổi cơ cấu cây trồng, con nuôi

0
38

Theo báo cáo của UBND huyện , thực hiện “Đề án chuyển đổi cơ cấu cây trồng và con nuôi thuỷ sản” và “Đề án ” (giai đoạn 2016-2020), đến nay, huyện Bố Trạch đã tiến hành nghiệm thu và giải ngân số tiền 5.220 triệu đồng.

Bố Trạch: Đầu tư trên 5 tỷ đồng chuyển đổi cơ cấu cây trồng, con nuôi sạch Tuấn Linh-một trong những sản phẩm có thương hiệu gắn với định hướng phát triển của huyện Bố Trạch.

Trong đó, hỗ trợ công tác chuyển đổi cơ cấu cây trồng con nuôi 4,758,8 tỷ đồng; hỗ trợ chăn nuôi 461,5 triệu đồng. Thông qua sự hỗ trợ của đề án, nhiều mô hình sản xuất đã phát huy hiệu quả và nhân rộng trên địa bàn huyện, như: cây dược liệu, nấm, rau sạch VietGAP, chăn nuôi dê… 

Một số nhãn hiệu, thương hiệu nông sản gắn với định hướng phát triển của đề án đã xuất hiện, như: nấm sạch Tuấn Linh, rau sạch An Nông, rau sạch Dũng Na, Thanh Bình, tiêu Phú Quý, sạch Hiền Nguyên…

Ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Chủ tịch UBND huyện Bố Trạch cho biết, từ kết quả đạt được của “Đề án chuyển đổi cơ cấu cây trồng và con nuôi thuỷ sản” và “Đề án chăn nuôi”, Bố Trạch đang đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo hướng nâng cao giá trị trên một đơn vị diện tích; chú trọng chuyển đổi các vùng có diện tích lúa kém hiệu quả sang các loại cây có giá trị kinh tế cao và ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Đồng thời, huyện chỉ đạo các đơn vị, địa phương tập trung phát triển sản xuất theo hướng hàng hóa gắn với tiêu thụ sản phẩm; liên kết, hợp đồng cung ứng, bao tiêu sản phẩm, tạo chuỗi giá trị; nhân rộng mô hình dồn điền đổi ruộng ở một số xã.

Hương Trà

Nguồn tin: Báo Quảng Bình

Loading...

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here