Vì sao nợ đọng thuế?

0
67

Như chúng ta đã biết, thuế là một khoản nộp nhà nước bắt buộc của cá nhân, tổ chức, hộ gia đình, hộ kinh doanh… theo quy định cụ thể của các luật thuế. Qua các nguồn thu này, Nhà nước sẽ tiếp tục tái đầu tư phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng- và công tác .

Đối với , thu ngân sách trên địa bàn trong 8 tháng năm 2019, ước tính gần 3.150 tỷ đồng, bằng 70% dự toán địa phương, tăng 42% so với cùng kỳ năm 2018. Trong đó, các khoản thu từ lĩnh vực đất đai chiếm tỷ trọng khá cao, như: thuế sử dụng đất phi (đạt 95%), tiền thuê đất (111%), thu tiền sử dụng đất (81%), thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản (55,6%)…

Bên cạnh những kết quả đáng ghi nhận về thu ngân sách thì tình trạng nợ đọng thuế vẫn diễn ra trong lĩnh vựckhoáng sản, đất đai với số tiền khá lớn. Theo số liệu của Cục Thuế tỉnh, đến ngày 30-8-2019, tổng nợ thuế đối với hoạt động khai thác khoáng sản và thuê đất trên địa bàn cả tỉnh là 245 tỷ đồng, chiếm 51,7% trên tổng số tiền nợ thuế.

Vì sao nợ đọng thuế?Hoạt động khai thác khoáng sản tại xã Trường Xuân (huyện ).

Một trong những nguyên nhân chủ yếu là đầu tư vào lĩnh vực khai thác khoáng sản, khu nghỉ dưỡng nhưng chậm triển khai làm phát sinh khoản nợ tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, tiền thuê đất, tiền chậm nộp. Nổi bật như: Công ty CP khai thác sản xuất bột đá chất lượng cao Linh Thành Quảng Bình nợ 63 tỷ đồng; Công ty TNHH đầu tư Linh Việt Nam nợ 10 tỷ đồng…

Trước tình trạng này, đã ban hành nhiều công văn gửi doanh nghiệp để đôn đốc, thu hồi nợ đọng, đồng thời yêu cầu cơ quan chức năng theo dõi nếu các doanh nghiệp này không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ các khoản thuế theo quy định thì thu hồi giấy phép khai thác khoáng sản. Ngoài ra, một số doanh nghiệp làm ăn thua lỗ dẫn đến giải thể, phá sản, khó khăn trong thu hồi nợ, khả năng thanh toán thấp dẫn đến nợ thuế…

Tuy nhiên, không tránh khỏi tình trạng ý thức về nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước của một số cá nhân, doanh nghiệp chưa cao, còn chây ỳ, chiếm dụng thuế… Mặt khác, các cơ quan quản lý Nhà nước, địa phương, đơn vị chưa thực sự đồng hành cùng doanh nhiệp để tháo gỡ khó khăn trong việc định hướng thị trường, xây dựng các chuỗi sản phẩm nhằm nâng cao giá trị trong sản xuất, kinh doanh khi cả nước đã và đang tham gia các .

Nhằm hạn chế tình trạng nợ đọng thuế, đặc biệt là trong lĩnh vực khai thác khoáng sản và thuê đất trên địa bàn tỉnh, thiết nghĩ, các ngành chức năng cần rà soát các dự án thuê đất chậm tiến độ để xử lý vi phạm và kiến nghị thu hồi theo đúng quy định để chấm dứt tình trạng lãng phí tài nguyên đất; tăng cường quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế; xác minh hành vi đối với doanh nghiệp bán hàng không xuất hóa đơn; thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp khi có yêu cầu…

Có như vậy, mới tạo được “sân chơi” bình đẳng giữa các doanh nghiệp, đồng thời hạn chế được tình trạng “xí phần” rồi ngâm dự án làm ảnh hưởng đến nguồn thu và lãng phí tài nguyên!

Trần Minh Văn

Nguồn tin: Báo Quảng Bình

Loading...

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here