Trang chủ Tin tức – Sự kiện Chính trị Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Bình...

Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Bình lần thứ III, năm 2019

0
97

Ngày 12-9, tại TP. , Đại hội đại biểu các (DTTS) tỉnh lần thứ III, năm 2019 đã diễn ra trọng thể với sự tham dự của 172 đại biểu chính thức đại diện cho gần 26.000 đồng bào các DTTS trên địa bàn tỉnh.

Đến dự có các đồng chí: Y Thông, Thứ trưởng, Phó chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc; Trần Thắng, ; , Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch , Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND, và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương liên quan.

Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Bình lần thứ III, năm 2019Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Công Thuật phát biểu chỉ đạo tại đại hội.

Thực hiện chương trình hành động và Quyết tâm thư của Đại hội đại biểu các DTTS tỉnh lần thứ II, từ năm 2014 đến nay, các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận và các tổ chức chính trị-xã hội tỉnh đã xây dựng và thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch, đề án phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng- vùng DTTS.

Hạ tầng cơ sở, như: điện, đường, trường, trạm được quan tâm đầu tư khá đồng bộ; việc thực hiện chính sách dân tộc và lồng ghép các chương trình, dự án, chính sách khác trên địa bàn tỉnh đã tác động tích cực trên các lĩnh vực, tạo sự khởi sắc toàn diện cho đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào DTTS.

Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Bình lần thứ III, năm 2019Các đại biểu tham dự đại hội.

Vùng đồng bào DTTS của tỉnh có hơn 750 hộ làm ăn khá, giỏi (tăng 10% so với năm 2014), trong đó có trên 540 hộ có thu nhập trên 30 triệu đồng/hộ/năm, hơn 220 hộ có thu nhập trên 70 triệu đồng/hộ/năm. Bình quân hàng năm, tỷ lệ hộ nghèo vùng đồng bào DTTS giảm 4-5%.

Hiện, vùng đồng bào DTTS 100% xã có đường ô tô đến trung tâm, 100% xã có trường tiểu học và THCS, 100% xã có trạm y tế được xây dựng kiên cố, 100% xã phủ sóng phát thanh, truyền hình, mạng lưới di động. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được đồng bào DTTS  tích cực hưởng ứng.

Đến nay, có trên 3.600 hộ đồng bào DTTS được công nhận danh hiệu “gia đình văn hóa”. Hệ thống chính trị cơ sở vùng đồng bào DTTS tiếp tục được củng cố, tăng cường.

Tại đại hội, đại diện lãnh đạo các ngành, địa phương và tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến đã phát biểu tham luận về tình hình thực hiện chính sách dân tộc, phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh vùng đồng bào DTTS, miền núi của tỉnh. Các đại biểu dự đại hội đã thống nhất cao với báo cáo tổng kết phong trào thi đua yêu nước vùng đồng bào DTTS từ sau Đại hội lần thứ II đến nay và đề ra mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu về công tác dân tộc tỉnh đến năm 2024.

Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Bình lần thứ III, năm 2019Đồng chí Phó chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Y Thông tặng lẵng hoa chúc mừng đại hội.

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Công Thuật ghi nhận và biểu dương sự nỗ lực phấn đấu vươn lên để đạt những kết quả quan trọng của đồng bào DTTS tỉnh trong 5 năm qua.

Về mục tiêu, nhiệm vụ trong những năm tiếp theo, đồng chí Trần Công Thuật  yêu cầu hệ thống chính trị tiếp tục đẩy mạnh công tác , phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc nhằm làm cho các cấp, các ngành và nhân dân hiểu rõ, kiên quyết đấu tranh chống mọi âm mưu thực hiện “diễn biến hòa bình” của các thế lực phản động lợi dụng vấn đề dân tộc để chống phá Đảng, Nhà nước và khối đại đoàn kết toàn dân. Từ đó, củng cố vững chắc khối đại đoàn kết các dân tộc trên nguyên tắc bình đẳng, đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau cùng phát triển.

Cấp ủy đảng, chính quyền các cấp tiếp tục triển khai thực hiện đầy đủ, nghiêm túc và hiệu quả công tác dân tộc và chính sách dân tộc, sau đại hội cần xây dựng chương trình hành động thiết thực để phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh nhằm thay đổi nhanh diện mạo vùng đồng bào DTTS.

Nhân dịp này, có 1 tập thể và 1 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen, 5 tập thể và 20 cá nhân được Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc tặng bằng khen; 5 tập thể và 11 cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen vì đã đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác dân tộc và chính sách dân tộc giai đoạn 2014-2019.

Đại hội cũng đã hiệp thương cử 5 đại biểu chính thức đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc các DTTS Việt Nam lần thứ II, năm 2020 và thông qua Quyết tâm thư với niềm tin vững chắc vào sự lãnh đạo của Đảng, khắc phục mọi khó khăn, thách thức, tiếp tục phát huy đoàn kết, yêu nước, góp phần đưa đồng bào DTTS trong tỉnh từng bước hội nhập và phát triển, cùng nhau thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Một số hình ảnh tại Đại hội đại biểu các DTTS tỉnh Quảng Bình lần thứ III, năm 2019:

Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Bình lần thứ III, năm 2019Thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thắng trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho tập thể và cá nhân.

Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Bình lần thứ III, năm 2019Đồng chí Phó chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Y Thông trao bằng khen của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc cho các tập thể và cá nhân.

Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Bình lần thứ III, năm 2019Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Công Thuật tặng bằng khen cho các tập thể và cá nhân.

Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Bình lần thứ III, năm 2019Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Hoàng tặng hoa chúc mừng các đại biểu chính thức đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc các DTTS Việt Nam lần thứ II, năm 2020

Hiền Chi

Nguồn tin: Báo Quảng Bình

Loading...

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here