Trang chủ Xã hội Sở Nông nghiệp và PTNT: Thông báo tuyển dụng viên chức năm...

Sở Nông nghiệp và PTNT: Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2019

0
1622

Sở và PTNT thông báo tuyển dụng viên chức năm 2019 làm việc tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở như sau:

1 .Chỉ tiêu tuyển dụng:

Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 19 chỉ tiêu

2.Điều kiện, dự tuyển:

Xem trong Kế hoạch tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2019 của Sở Nông nghiệp và PTNT đính kèm

3. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển.

4. Thời gian, địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển:

4.1. Thời gian tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển:

– Từ ngày 06/9/2019 đến 17 giờ ngày 06/10/2019.

4.2. Địa điểm:

Phòng Tổ chức cán bộ Sở Nông nghiệp và PTNT (Số 15 Quang Trung, thành phố , tỉnh Quảng Bình)

Mẫu phiếu đăng ký dự tuyển Kèm theo Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ

Để biết thêm chi tiết xem niêm yết công khai tại Sở Nông nghiệp và PTNT hoặc liên hệ qua số điện thoại Phòng TCCB: 0232.3820.543.

Giám đốc
Phan Văn Khoa

Loading...

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here