Xây dựng Câu lạc bộ Văn hóa, văn nghệ dân gian cho dân tộc Bru-Vân Kiều tại Quảng Bình

0
38

Ngày 16/9/2019, Bộ Văn hóa, Thể thao và đã có Quyết định số 3196/QĐ-BVHTTDL ban hành Kế hoạch xây dựng Câu lạc bộ Văn hóa, văn nghệ dân gian cho các ít người tại tỉnh .

Xây dựng Câu lạc bộ Văn hóa, văn nghệ dân gian cho dân tộc Bru-Vân Kiều tại Quảng Bình

Ảnh minh họa

Theo đó, Vụ Văn hóa dân tộc sẽ chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao, đơn vị liên quan khảo sát địa điểm thành lập Câu lạc bộ kiểu mẫu tại xã , huyện ; lựa chọn nghệ nhân, nhà chuyên môn về nghệ thuật trình diễn dân gian truyền dạy cho học viên là dân tộc Bru- thuộc các lứa tuổi khác nhau tham gia vào quá trình học hỏi; chọn loại hình văn hóa, nghệ thuật trình diễn dân gian có nguy cơ mai một cao để tiến hành bảo tồn và phát huy trong cộng đồng; thực hiện truyền đạt nghệ thuật trình diễn dân gian đã được thẩm định, phê duyệt cho các thành viên trong Câu lạc bộ; cung cấp, hỗ trợ trang thiết bị, đạo cụ, dụng cụ cần thiết; tổ chức sinh hoạt, giao lưu văn hóa với cộng đồng các địa phương, dân tộc khác; quay phim, chụp ảnh, dựng phim, in ấn đĩa DVD, phát cho người dân nhằm về câu lạc bộ.
Kinh phí triển khai thực hiện được trích từ nguồn sự nghiệp của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2019 cấp cho Vụ Văn hóa dân tộc qua Văn phòng Bộ.

Kế hoạch nhằm bảo tồn và phát triển giá trị văn hóa, nghệ thuật dân gian truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số trước nguy cơ bị mai một; tạo thành loại hình sản phẩm văn hóa đặc thù, phục vụ cho mục tiêu phát triển du lịch cộng đồng, đem lại nguồn thu bền vững cho người dân cũng như tạo điều kiện cho cộng đồng dân tộc được giao tiếp, vui chơi giải trí lành mạnh từ giá trị văn hóa truyền thống của mình, đồng thời hỗ trợ giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong công tác bảo tồn và phát huy văn hóa nghệ thuật truyền thống các dân tộc trong phát triển văn hóa, xã hội; tăng cường mối đoàn kết giữa các dân tộc; đề cao nghệ nhân, người có uy tín trong cộng đồng tham gia với vai trò then chốt trong việc tự bảo tồn và phát huy văn hóa của dân tộc mình.

Thông qua các hoạt động để tuyên truyền, nâng cao nhận thức về đạo đức, lối sống, giáo dục lý tưởng cách mạng, truyền thống của dân tộc trong đồng bào dân tộc thiểu số; nghiên cứu, xây dựng Câu lạc bộ Văn hóa, nghệ thuật dân gian dân tộc thiểu số ít người tại tỉnh Quảng Bình; triển khai đánh giá về tính hiệu quả của mô hình nhằm nhân rộng ra các dân tộc, địa phương khác cùng thực hiện.

Hồng Mến

Nguồn tin: Cổng TTĐT tỉnh Quảng Bình

Loading...

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here