Chủ tịch UBND tỉnh tiếp công dân định kỳ tháng 9/2019

0
57

Ngày 16/9/2019, tại Trụ sở tiếp công dân của tỉnh, đồng chí , Chủ tịch đã chủ trì phiên tiếp công dân định kỳ tháng 9/2019. Tham gia phiên tiếp có đại diện lãnh đạo: Ban Nội chính Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Ban Pháp chế HĐND tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Văn phòng HĐND tỉnh, Văn phòng , Thanh tra tỉnh, Sở và Phát triển , Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở , Sở – Thương binh và Xã hội. 

Chủ tịch UBND tỉnh tiếp công dân định kỳ tháng 9/2019

Tại phiên tiếp, Hội đồng tiếp công dân tỉnh đã tiếp 06 lượt tiếp/11 công dân với 08 vụ việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh. Nội dung công dân trình bày chủ yếu liên quan đến việc cấp , bồi thường thiệt hại sự cố môi trường biển và chế độ .

Sau khi nghe công dân trình bày và ý kiến của các sở, ngành, cơ quan có liên quan, Chủ tịch UBND tỉnh đã kết luận cụ thể từng trường hợp, đồng thời yêu cầu cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết, trả lời các khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân theo đúng quy định pháp luật. Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND tỉnh cũng giao Thanh tra tỉnh chỉ đạo Đoàn xác minh liên ngành khẩn trương báo cáo UBND tỉnh về kết quả xác minh khiếu nại lần 2 của các hộ dân ở xã Hạ Trạch (huyện Bố Trạch); Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xem xét giải quyết kiến nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ông Đoàn Phú ở phường Bắc Nghĩa (thành phố ); UBND huyện giải quyết và báo cáo UBND tỉnh việc các hộ dân thôn Xuân Hải, xã Quảng Phú xin cấp đất làm nhà thờ họ Xuân Hải; UBND thành phố xem xét, giải quyết việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ông Nguyễn Như Mừng ở xã Nghĩa Ninh; UBND huyện Bố Trạch xem xét, giải quyết đơn tố cáo của ông Đinh Lâm Tới ở xã Cự Nẫm; đồng thời giao Thanh tra tỉnh, Ban Tiếp công dân tỉnh theo dõi, đôn đốc việc thực hiện nội dung đã kết luận tại phiên tiếp đối với các cơ quan liên quan, kịp thời tham mưu, báo cáo UBND tỉnh.

MT (Ban Tiếp công dân tỉnh)

Nguồn tin: Cổng TTĐT tỉnh

Loading...

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here