14.2 C
New York
Thứ Tư, Tháng Sáu 7, 2023

Ban hành Quy chế Quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn tỉnh 

- Advertisement -

(*) – Ngày 07/10/2019, UBND tỉnh đã có Quyết định số 28/2019/QĐ-UBND ban hành Quy chế Quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn tỉnh.
Quy chế gồm 04 Chương 17 Điều quy định các hoạt động về quản lý, bảo vệ, phát huy giá trị di sản văn hoá phi vật thể trên địa bàn tỉnh; trách nhiệm và mối quan hệ phối hợp của các cấp, các ngành, địa phương trong việc quản lý, bảo vệ, phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể. Đối tượng áp dụng là các cơ quan Nhà nước, tổ chức, cá nhân người Việt Nam; tổ chức, cá nhân nước ngoài, tổ chức quốc tế và người Việt Nam định cư ở nước ngoài có liên quan đến hoạt động quản lý, nghiên cứu, khai thác, bảo vệ, phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

Quy chế nhằm giữ gìn bản sắc văn hóa Quảng Bình, bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể phục vụ nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế – xã hội của địa phương; đồng thời đáp ứng nhu cầu sáng tạo, hưởng thụ văn hoá của Nhân dân trong tỉnh; nâng cao vai trò, trách nhiệm của UBND các cấp, các ngành, tổ chức và Nhân dân trong việc bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn tỉnh; tăng cường quản lý Nhà nước về di sản văn hóa phi vật thể; mở rộng quá trình xã hội hóa công tác bảo vệ và phát huy giá trị di sản gắn với quản lý bằng pháp luật.

Theo đó, tỉnh sẽ thường xuyên, định kỳ tổ chức thực hiện các dự án nghiên cứu, kiểm kê, sưu tầm, phân loại di sản văn hóa phi vật thể trong phạm vi toàn tỉnh; truyền dạy, phổ biến, xuất bản, trình diễn và phục dựng các loại hình di sản văn hóa phi vật thể; tăng cường đầu tư và hỗ trợ kinh phí cho các hoạt động bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể; mở rộng các hình thức xã hội hóa; thực hiện việc thẩm định, hướng dẫn nghiệp vụ và hỗ trợ lưu giữ theo đề nghị của tổ chức, cá nhân là chủ sở hữu di sản văn hóa phi vật thể đó. Người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài; các tổ chức, cá nhân trong nước khi tiến hành nghiên cứu, sưu tầm di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn tỉnh phải tuân thủ theo quy định pháp luật có liên quan về nghiên cứu, sưu tầm di sản văn hóa phi vật thể; sau khi tiến hành nghiên cứu, sưu tầm di sản văn hóa phi vật thể gửi 01 bộ kết quả nghiên cứu về Sở Văn hóa và Thể thao để lưu, theo dõi.

Đối với hoạt động khai thác các giá trị văn hóa phi vật thể phục vụ phát triển du lịch, Quy chế nêu rõ, chính quyền địa phương các cấp, căn cứ thẩm quyền được giao để chủ trì, phối hợp với tổ chức, cá nhân khai thác giá trị văn hóa phi vật thể phục vụ phát triển du lịch có trách nhiệm quản lý khách tham quan theo quy định; không được xâm hại, làm hư hỏng, xuống cấp di sản văn hóa phi vật thể, đảm bảo an ninh trật tự và gìn giữ cảnh quan, môi trường; đặc biệt là giữ gìn bản sắc văn hóa của địa phương; chủ trì xây dựng cơ chế chính sách đối với việc khai thác, sử dụng di sản văn hóa phi vật thể để phục vụ phát triển du lịch văn hóa nhằm thúc đẩy kinh tế phát triển và đảm bảo lợi ích cho người dân.

Ngoài ra, Quy chế cũng quy định rõ trong việc bảo vệ và phát huy đối với từng loại hình văn hóa phi vật thể cụ thể, như tiếng nói của đồng bào các dân tộc thiểu số, nghệ thuật trình diễn dân gian, ngữ văn dân gian, tập quán xã hội và tín ngưỡng, lễ hội truyền thống, nghề thủ công truyền thống…

Hồng Mến

Nguồn: Cổng TTĐT tỉnh Quảng Bình

- Advertisement -.

bài liên quan

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

kết nối

67,563Thành viênThích
341Người theo dõiTheo dõi
24,200Người theo dõiĐăng Ký
- Advertisement -

bài mới

- Advertisement -

được quan tâm