18.7 C
New York
Thứ Bảy, Tháng Sáu 3, 2023

Báo cáo chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh tháng 9/2019 

- Advertisement -

(Chỉ đạo-Điều hành) – Ngày 08/9/2019, Văn phòng UBND tỉnh đã có Báo cáo số 3682/BC-VPUBND về việc ban hành thông tin chỉ đạo của UBND tỉnh tháng 04/2019 với nội dung cụ thể như sau:
I. HOẠT ĐỘNG CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA UBND TỈNH THÁNG 9/2019:

1. Công tác chỉ đạo, điều hành

1.1. Chỉ đạo các sở, ngành, đơn vị, địa phương:

– Khẩn trương tập trung chỉ đạo khắc phục hậu quả do cơn bão số 4 và đợt mưa lũ sau bão theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công điện số 07/CĐ-UBND ngày 06/9/2019.

– Theo chức năng, nhiệm vụ tập trung thực hiện các giải pháp để xử lý dứt điểm, khó khăn vướng mắc về xử lý rác và thu gom rác phục vụ cho Nhà máy xử lý rác thải, đơn giá hỗ trợ xử lý rác; Thủy lợi Rào Nan, Trung tâm Nhiệt điện Quảng Trạch, chính quyền điện tử; GPMB dự án đường Cầu Nhật Lệ 2, xử lý tài sản theo Nghị định 167, giải ngân đầu tư công… theo tổng hợp của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

– Tiếp tục tập trung chỉ đạo quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, quyết tâm thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh tế – xã hội năm 2019; trong đó chú trọng thúc đẩy tăng trưởng mạnh đối với lĩnh vực công nghiệp và một số lĩnh vực có thế mạnh của tỉnh.

– Tuyên truyền, vận động, hướng dẫn Nhân dân chủ động thực hiện các biện pháp phòng, ứng phó trước khi bão, lũ, lụt đến; phối hợp với các địa phương kiểm tra các điểm sạt lở, các điểm có nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét để xây dựng phương án di dân; tập trung chỉ đạo thực hiện tốt công tác phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn trong mùa mưa bão năm 2019 theo phương châm “4 tại chỗ”. Tuyệt đối không chủ quan, lơ là vì năm nay bão, lũ, lụt có xu hướng cực đoan và có thể mạnh hơn các năm trước.

– Chuẩn bị Tờ trình, nghị quyết trình HĐND tỉnh tại phiên họp bất thường kỳ họp thứ 11.

- Advertisement -

1.2.Chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

– Phối hợp với các đơn vị, địa phương tập trung chỉ đạo thu hoạch diện tích còn lại vụ Hè Thu; tiếp tục rà soát kiểm tra, sửa chữa, gia cố hệ thống đê, kè, hồ, đập, các công trình thủy lợi, đặc biệt là đảm bảo an toàn các hồ, đập trong mùa mưa bão 2019 trên nguyên tắc ưu tiên tuyệt đối về sự an toàn tính mạng và tài sản của người dân, đặc biệt là các hồ có vùng hạ du nhiều người dân sinh sống như hồ Phú Vinh, hồ Troóc Trâu…. Không đưa hồ yếu, có sự cố vào chứa nước; đối với những hồ, đập có nguy cơ mất an toàn thì chủ động xả nước trước mùa mưa bão.

– Khẩn trương chỉ đạo khôi phục đàn lợn sau dịch tả lợn Châu phi để bảo đảm nhu cầu thịt lợn trong dịp Tết Nguyên Đán; đồng thời có kế hoạch, giải pháp phát triển đàn bò, đàn gia súc, gia cầm khác để bổ sung nguồn cung thịt lợn, tăng chất lượng nguồn thực phẩm.

– Phối hợp với UBND thị xã Ba Đồn rà soát, đánh giá lại khả năng thi công Dự án Thủy lợi Rào Nan, tham mưu UBND tỉnh báo cáo Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn và Thủ tướng Chính phủ giản tiếp độ thực hiện Dự án; đồng thời có phương án để tổ chức thi công khi điều kiện thuận lợi.

1.3. Chỉ đạo Sở Công Thương tiếp tục tập trung, xử lý những khó khăn, vướng mắc các dự án thúc đẩy tăng trưởng của ngành công nghiệp, phấn đấu tốc độ tăng trưởng của ngành đạt kế hoạch đề ra. Tiếp tục phối hợp với UBND huyện Quảng Trạch trong việc GPMB, xây dựng khu tái định cư để triển khai thi công Trung tâm Nhiệt điện Quảng Trạch.

1.4. Chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương chỉ đạo hoặc tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo các địa phương thực hiện có hiệu quả việc thu gom rác chuyển về cho Nhà máy xử lý rác thải của Công ty TNHH Phát triển dự án Việt Nam; đồng thời thực hiện, duy trì việc thu gom rác thải ở các địa phương; thực hiện phong trào “Nói không với rác thải nhựa sử dụng một lần”, phấn đấu cuối tháng 9/2019 các đơn vị, địa phương trên địa bàn toàn tỉnh không dùng chai nhựa sử dụng một lần.

1.5. Chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính phối hợp với các sở, ngành, đơn vị, địa phương:

– Tập trung đôn đốc, chỉ đạo các đơn vị, địa phương xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế và dự toán ngân sách năm 2020, kế hoạch đầu tư công 2021-2025 đảm bảo chất lượng, tiến độ đề ra. Tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giải ngân đầu tư công 2019. Nghiên cứu các nội dung Nghị quyết của Quốc hội, chỉ đạo của Chính phủ liên quan về Luật quy hoạch để tổ chức thực hiện và phối hợp với Công ty tư vấn McKinsey Việt Nam tích hợp vào Quy hoạch tỉnh Quảng Bình đến năm 2030, tầm nhìn đến 2050 để trình Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua.

- Advertisement -

– Tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao chỉ số PCI, đẩy mạnh cải cách hành chính, duy trì chỉ số PAPI để hỗ trợ doanh nghiệp phát triển; tạo niềm tin, thu hút đầu tư, đặc biệt là các doanh nghiệp đầu tư quy mô lớn. Đẩy mạnh hỗ trợ doanh nghiệp trong nước, đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ và vừa, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp vay vốn, phát triển sản xuất, kinh doanh. Tập trung chỉ đạo sát sao, giải quyết kịp thời các vướng mắc của doanh nghiệp, nhà đầu tư; đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công theo đúng kế hoạch.

– Phối hợp với các sở, ngành, đơn vị chuẩn bị nội dung để lãnh đạo tỉnh Quảng Bình làm việc với Thủ tướng Chính phủ.

1.6. Chỉ đạo Sở Giao thông Vận tải khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án hệ thống cầu Nhật Lệ 2; phối hợp, hỗ trợ DIC Corp trong việc khảo sát, nghiên cứu vị trí, thiết kế, hình thức đầu tư, khả năng thu xếp vốn trong việc DIC xin làm cầu Nhật Lệ 3 theo hình thực BT, đảm bảo phù hợp quy định, tình hình thực tế, báo cáo UBND tỉnh để báo cáo xin ý kiến Thủ tướng Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương.

1.7. Chỉ đạo Cục Thuế tỉnh, Sở Tài chính, các sở, ngành, địa phương tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện kế hoạch thu ngân sách nhà nước năm 2019 đạt và vượt dự toán (phấn đấu đạt trên 4.500 tỷ đồng); tiếp tục tăng cường quản lý chi ngân sách nhà nước, đảm bảo chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả.

1.8.Chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức triển khai thực hiện tốt năm học 2019 – 2020. Tăng cường các giải pháp cải thiện cơ sở vật chất các trường học, các nhà vệ sinh, hệ thống cung cấp nước sạch, đặc biệt là khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa. Thực hiện có chất lượng việc đổi mới sách giáo khoa.

1.9. Chỉ đạo Sở Y tế tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh theo mùa, nhất là sau mùa mưa bão, lũ lụt. Tiếp tục triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng khám chữa bệnh phục vụ Nhân dân. Chấn chỉnh công tác vệ sinh các bệnh viện. Tăng cường phối hợp với sở, ngành, cơ quan liên quan kiểm soát, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm.

1.10. Chỉ đạo Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Ban Quản lý các Dự án xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh chỉ đạo các chủ đầu tư khẩn trương thực hiện Dự án Quảng Trường trung tâm, Tượng đài Hồ Chí Minh với nhân dân Quảng Bình, Đền thờ Bác Hồ và các Anh hùng liệt sỹ, phấn đấu hoàn thành vào ngày 19/5/2020.

1.11. Chỉ đạo UBND thành phố Đồng Hới khẩn trương phối hợp với Trung tâm phát triển quỹ đất thực hiện GPMB Dự án hệ thống đường cầu Nhật Lệ 2 và các dự án đang triển khai trên địa bàn; UBND huyện Quảng Trạch khẩn trương chi trả tiền đền bù cho các hộ dân, sớm hoàn thành khu tái định cư và xử lý các vướng mắc liên quan đến việc GPMB Trung tâm Điện lực Quảng Trạch để khởi công xây dựng.

1.12. Chỉ đạo Sở Thông tin và Truyền thông khẩn trương phối hợp triển khai thực hiện xây dựng chính quyền điện tử theo kế hoạch.

2.13. Chỉ đạo Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tập trung chỉ đạo thực hiện tốt công tác quốc phòng – an ninh, giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội. Tiếp tục nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các hành vi xúi giục, kích động, gây rối an ninh trật tự, an toàn xã hội tại địa phương, nhất là tại các địa bàn tôn giáo, các địa bàn đang triển khai các dự án trọng điểm của tỉnh liên quan đến bồi thường, giải phóng mặt bằng. Chú trọng các giải pháp để đảm bảo an toàn giao thông.

2. Hoạt động của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh

– Dự:Lễ hội đua thuyền truyền thống tại huyện Lệ Thủy, huyện Quảng Ninh;Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và Hội nghị cán bộ cốt cán toàn tỉnh về công tác cán bộ; Khai giảng năm học 2019 – 2020; Dự Hội nghị cán bộ cốt cán toàn tỉnh nghiên cứu, quán triệt chỉ thị, kế hoạch về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng; Chương trình “Hỗ trợ sinh kế cho nạn nhân chất độc da cam Việt Nam; Tham gia đối thoại vụ án hành chính; Đại hội dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Bình; Lễ phát động thi đua DZ mạch 3 tại huyện Quảng Trạch; Hội nghị tổng kết mô hình dân vận khéo; Hội nghị trực tuyến “Vai trò, hiệu quả tín dụng chính sách trong thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững”; Hội nghị 50 năm thực hiên Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh; Hội thảo “Hệ thống thông tin tổng hợp kinh tế – xã hội và báo cáo trực tuyến”; Hội nghị cấp cao các tỉnh sử dụng đường 8 và đường 12 tại tỉnh Hà Tĩnh; Hội nghị trực tuyến toàn quốc về thúc dẩy phân bổ và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2019; Hội nghị kết nối đầu tư nông nghiệp công nghệ cao tỉnh Quảng Bình;

– Họp:Nghe Vingroup báo cáo Dự án đầu tư; Họp BCĐ Đại hội dân tộc thiểu số tỉnh; Nghe Thanh tra tỉnh báo cáo kết quả thanh tra; Kiểm tra công tác xử lý rác thải; Làm việc với Đoàn Luật sư Quảng Bình; Làm việc với VOV về Dự án Nâng cấp, di dời 2 hệ thống phát sóng AM tại Đài PSPT Bắc Trung bộ; Họp Ban Chỉ đạo Công tác bảo vệ bí mật nhà nước; Làm việc với Dự án Môi trường và biến đổi khí hậu thành phố Đồng Hới; Họp Tiểu ban Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII; Họp Ban Chỉ đạo đổi mới sách giáo khoa; Làm việc với Đoàn Tỉnh trưởng tỉnh Nakhon Phanom (Thái Lan); Họp về chủ trương đầu tư Dự án “Cấp nước sinh hoạt huyện Quảng Trạch gia đoạn II”.

II. CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC TRỌNG TÂM QUÝ IV NĂM 2019

Ngoài các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu đã đề ra trong Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019, Chương trình công tác trọng tâm Quý IV/2019, các ngành, địa phương cần tập trung một số nội dung sau đây:

1. Tập trung chỉ đạo thực hiện tốt Nghị quyết của Chính phủ, Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh và Kế hoạch hành động của UBND tỉnh về thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh phát triển kinh tế – xã hội năm 2019, quyết tâm thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh tế – xã hội năm 2019.

2. Chỉ đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan tập trung rà soát, đăng ký điều chỉnh, bổ sung các nội dung cần thiết trình tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2019.

3. Tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019. Thực hiện điều chuyển vốn đầu tư các dự án giải ngân thấp cho các công trình còn thiếu vốn, các công trình quan trọng, cấp bách, có ý nghĩa lớn về kinh tế – xã hội nhằm sớm đưa vào sử dụng.

Chủ động kiểm tra, sửa chữa, gia cố hệ thống đê, kè, hồ, đập, các công trình thủy lợi, đặc biệt là đảm bảo an toàn các hồ, đập trong mùa mưa bão 2019; chủ động xây dựng phương án di dân; tập trung chỉ đạo thực hiện tốt công tác phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn theo phương châm “4 tại chỗ”.

Tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt Nghị định 67/NĐ-CP, Nghị định 89/NĐ-CP của Chính phủ, Quyết định 48/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ người dân khai thác hải sản vùng biển xa; Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới năm 2019.

4. Chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, tạo mọi điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh; tập trung phát triển sản xuất công nghiệp, đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án công nghiệp lớn trên địa bàn đã được phê duyệt chủ trương đầu tư;chú trọng phát triển công nghiệp sạch, đảm bảo môi trường; rà soát, hoàn thiện và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch phát triển năng lượng tái tạo, làm cơ sở để kêu gọi và xúc tiến các dự án đầu tư năng lượng tái tạo trên địa bàn tỉnh.

5. Tăng cường công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, hàng giả, gian lận thương mại, quản lý giá cả thị trường, nhất là các mặt hàng thiết yếu; tăng cường kiểm tra, kiểm soát việc niêm yết giá, bán theo giá niêm yết tại các khách sạn, nhà hàng và các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch, lưu trú, không để xảy ra tình trạng “chặt, chém” du khách gây ảnh hưởng đến hình ảnh du lịch Quảng Bình.

5. Tiếp tục triển khai tốt các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 19-2018/NQ-CP của Chính phủ; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, giảm thiểu chi phí cho doanh nghiệp; xây dựng các giải pháp phát triển phong trào khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện quyết liệt Đề án Sắp xếp, kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017 – 2020 theo kế hoạch đề ra.

6. Tập trung chỉ đạo giải ngân nguồn vốn đầu tư công; nhanh chóng hoàn thiện các thủ tục thanh, quyết toán để giải ngân vốn; khẩn trương rà soát, hoàn thiện thủ tục các dự án đã dự kiến trong kế hoạch đầu tư nguồn NSNN và TPCP năm 2019.

Tiếp tục thực hiện các giải pháp tăng thu NSNN, quản lý chi NSNN đảm bảo chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả; tổ chức xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2020.

7. Tập trung triển khai các nhiệm vụ năm học 2019 – 2020; các thủ tục hoàn thiện cơ sở vật chất các trường học. Thực hiện có chất lượng việc đổi mới sách giáo khoa; tăng cường công tác kiểm tra các khoản thu tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh, xử lý nghiêm các trường hợp thu không đúng quy định.

8. Tiếp tục nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân; tăng cường công tác quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm; chú trọng công tác phòng, chống các loại dịch bệnh.

9. Tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp đấu tranh phòng chống tham nhũng; tăng cường công tác thanh tra, phát hiện và xử lý tham nhũng; quyết tâm thực hiện mục tiêu ngăn chặn, từng bước đẩy lùi tham nhũng, lãng phí. Tập trung làm tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; hạn chế tình trạng khiếu nại đông người, khiếu nại vượt cấp; chú trọng giải quyết dứt điểm các vụ khiếu nại, tố cáo kéo dài.

10. Giữ vữngan ninh – quốc phòng, trật tự, an toàn xã hội; kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các hành vi xúi giục, kích động, gây rối an ninh trật tự, an toàn xã hội tại địa phương; tăng cường quản lý và bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới; chú trọng công tác đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn.

Trên đây là nội dung công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh trong tháng 9/2019 và một số nội dung công tác trọng tâm Quý IV/2019.

Hồng Mến

Nguồn: Báo cáo số 3682/BC-VPUBND ngày 08/10/2019.

Nguồn: Cổng TTĐT tỉnh Quảng Bình

- Advertisement -.

bài liên quan

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

kết nối

67,562Thành viênThích
342Người theo dõiTheo dõi
24,200Người theo dõiĐăng Ký
- Advertisement -

bài mới

- Advertisement -

được quan tâm