10.4 C
New York
Thứ Hai, Tháng Mười Một 28, 2022

Kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Minh Ngân, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG tỉnh giai đoạn 2016-2020 tại buổi làm việc với các xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019 

- Advertisement -

(Chỉ đạo-Điều hành) – Ngày 16/10/2019, UBND tỉnh tổ chức làm việc với các xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019, do đồng chí Lê Minh Ngân – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo các chương trình MTQG tỉnh chủ trì. Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo các sở, ngành: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Giao thông Vận tải, Giáo dục và Đào tạo, Thông tin và Truyền thông, Nội vụ, Văn hóa và Thể thao, Công Thương, Lao động – Thương binh và Xã hội, Y tế, Văn phòng UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo UBND các huyện, thị xã; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND các xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2019; Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh.
Sau khi nghe đại diện lãnh đạo Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh báo cáo tiến độ xây dựng nông thôn mới của các xã đăng ký đạt chuẩn năm 2019; ý kiến tham gia của các thành viên Ban Chỉ đạo dự họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh kết luận:

1. Đánh giá tình hình thực hiện của các xã đăng ký đạt chuẩn năm 2019:

Trên cơ sở đăng ký các xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019 của các huyện, thị xã, ngay từ đầu năm, UBND tỉnh đã có văn bản chỉ đạo, phân công các sở, ngành, đơn vị liên quan trực tiếp theo dõi, hỗ trợ; chỉ đạo thực hiện các cơ chế ưu tiên, phân khai sớm các nguồn vốn hỗ trợ cho các xã điểm; các địa phương đã có nhiều kinh nghiệm trong xây dựng nông thôn mới, ý thức người dân cũng từng bước được nâng cao. Đến nay, đa số các xã đăng ký đạt chuẩn trong năm 2019 cơ bản hoàn thành các tiêu chí, đảm bảo tiến độ đề ra. Đặc biệt, xã Nam Trạch, huyện Bố Trạch đã được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.

Bên cạnh đó, tỉnh ta cũng đối mặt với một số khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh, thời tiết, thiên tai…; tinh thần xây dựng nông thôn mới ở một số địa phương chưa cao, chưa có sự đồng lòng, quyết tâm từ các cấp chính quyền; việc huy động nguồn lực từ người dân còn hạn chế…Những khó khăn đó dẫn đến còn một số xã vẫn còn nhiều tiêu chí chưa đạt, nhiều nội dung công việc còn dở dang, cần phải thực sự cố gắng, quyết tâm cao mới có thể hoàn thành trong năm 2019 như Ngư Thủy Nam, Hưng Thủy, Quảng Thủy, Trung Hóa.

2. Nhiệm vụ, giải pháp trong các tháng còn lại năm 2019

Để đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới tại các xã đăng ký đạt chuẩn năm 2019, đảm bảo đạt mục tiêu đề ra, những tháng cuối năm, các đơn vị, địa phương liên quan cần tập trung chỉ đạo thực hiện một số nội dung sau:

1. Đối với UBND các huyện, thị xã:

– Tập trung thành lập các Tổ công tác, phân công các thành viên Ban Chỉ đạo cấp huyện bám sát địa bàn, quyết liệt đôn đốc thực hiện các tiêu chí chưa đạt; tranh thủ huy động tối đa nguồn lực địa phương, ưu tiên cho các xã đăng ký đạt nông thôn mới trong năm 2019, đảm bảo hoàn thành các tiêu chí đúng thời hạn đã cam kết với UBND tỉnh.

- Advertisement -

– Chỉ đạo các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới, các xã đăng ký đạt chuẩn trong năm 2019 tập trung giữ vững, củng cố, nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt.

– Lồng ghép các cơ chế, chính sách hiện hành để tập trung đầu tư cho các xã xây dựng nông thôn mới tại địa phương; phối hợp chặt chẽ với các Sở, ban ngành trong việc chỉ đạo thực hiện các tiêu chí nông thôn mới trên địa bàn, đặc biệt là các sở, ngành phụ trách các xã phấn đấu đạt chuẩn.

– Sớm triển khai lập kế hoạch xây dựng nông thôn mới năm 2020, đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu đề ra trong giai đoạn 2016-2020.

2. Đối với các xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019:

– Nỗ lực hết sức, tập trung triển khai các công trình, phần việc liên quan đến các tiêu chí chưa đạt, phấn đấu hoàn thành các tiêu chí đúng thời hạn, đặc biệt là 03 xã còn 3 tiêu chí là Ngư Thủy Nam, Hưng Thủy, Quảng Thủy.

– Tiếp tục khắc phục khó khăn, xây dựng các tiêu chí có chiều sâu, có tính bền vững. Đặc biệt tập trung xây dựng các mô hình sản xuất hiệu quả, tạo việc làm, nâng cao thu nhập và đời sống người dân.

– Huy động mạnh mẽ sự tham gia của người dân, phối hợp chặt chẽ với sở, ngành được phân công chỉ đạo để triển khai theo đúng kế hoạch đề ra; giao nhiệm vụ cho các đoàn thể chính trị tham gia xây dựng nông thôn mới theo hướng mỗi đoàn thể được giao và chịu trách nhiệm về “sản phẩm cuối cùng” gắn với địa bàn, tiêu chí được phân công phụ trách.

– Đối với tiêu chí đã đạt chuẩn, UBND các xã tập trung hoàn thiện, củng cố hồ sơ để trình xét khi đủ điều kiện công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới.

- Advertisement -

– Có giải pháp củng cố và giữ vững các tiêu chí đạt nhưng còn mức thấp hoặc thiếu bền vững (tiêu chí động) như: tiêu chí ANTT, hộ nghèo, bảo hiểm y tế tự nguyện, hệ thống tổ chức chính trị xã hội vững mạnh.

3. Các sở, ngành, đơn vị được phân công giúp đỡ các xã điểm năm 2019:

– Tập trung theo dõi, cử các tổ công tác bám sát địa bàn, nắm bắt tình hình, kịp thời đốn đốc, hỗ trợ các xã hoàn thành các tiêu chí chưa đạt, đặc biệt là các xã còn nhiều tiêu chí; thường xuyên cập nhật tình hình thực tế, báo cáo Ban Chỉ đạo tỉnh (qua Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh).

– Tổ chức đánh giá, công nhận các tiêu chí đã đạt của các xã thuộc lĩnh vực ngành, đơn vị mình phụ trách.

4. Đối với Huyện Minh Hóa, xã Trung Hóa: Nghiêm túc kiểm điểm việc lựa chọn đơn vị đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới, tránh tư tưởng đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới để tranh thủ nguồn vốn của cấp trên. Huyện, xã cần xác định đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới là cam kết và trách nhiệm của chính quyền địa phương với người dân và lãnh đạo tỉnh.

5. Đối với Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh:

– Phối hợp với các sở, ngành, địa phương tập trung đôn đốc, chỉ đạo 12 xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019 đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình, dự án, các nội dung công việc liên quan; chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, thủ tục công nhận, trình UBND tỉnh ngay khi các xã hoàn thành Bộ tiêu chí.

– Tham mưu Ban Chỉ đạo tỉnh kiểm tra tình hình xây dựng nông thôn mới tại một số địa phương.

– Phối hợp với các sở ngành, địa phương chuẩn bị Kế hoạch thực hiện chương trình năm 2020 đảm bảo chất lượng, tiến độ.

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các sở, ban, ngành, địa phương liên quan biết, triển khai thực hiện.

Nguồn: Thông báo Kết luận số 3951/TB-VPUBND ngày 25/10/2019

Nguồn: Cổng TTĐT tỉnh Quảng Bình

- Advertisement -.

bài liên quan

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

kết nối

67,900Thành viênThích
327Người theo dõiTheo dõi
23,300Người theo dõiĐăng Ký
- Advertisement -

bài mới

- Advertisement -

được quan tâm