5.5 C
New York
Thứ Ba, Tháng Mười Một 29, 2022

Thông báo Kết luận của đồng chí Lê Minh Ngân – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo Chương trình 188 tỉnh tại cuộc họp về chống khai thác IUU 

- Advertisement -

(Chỉ đạo-Điều hành) – Ngày 22/10/2019, tại trụ sở UBND tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức họp Ban Chỉ đạo Chương trình Bảo vệ và Phát triển nguồn lợi thủy sản tỉnh (Ban chỉ đạo 188) về chống khai thác IUU do đồng chí Lê Minh Ngân – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo chủ trì. Tham dự có các Thành viên Ban chỉ đạo 188 tỉnh; đại diện lãnh đạo: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Ngoại vụ; Tổ giúp việc Ban chỉ đạo 188.
Sau khi nghe đồng chí Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo tình hình thực hiện chống khai thác bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (khai thác IUU) thời gian qua, nhiệm vụ thời gian tới, ý kiến tham gia của các thành viên tham dự, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo 188 tỉnh kết luận:

Quảng Bình là tỉnh ven biển có nguồn lợi thủy sản phong phú, tuy nhiên nếu khai thác thủy sản không theo quy định, không báo cáo, khai thác tận diệt sẽ làm suy kiệt nguồn lợi thủy sản, ảnh hưởng trực tiếp đến sinh kế lâu dài của người dân. Xác định tầm quan trọng của nhiệm vụ cùng với cả nước khắc phục cảnh báo của Ủy ban Châu Âu đối với thủy sản khai thác Việt Nam; thực hiện ý kiến chỉ đạo của Trung ương, tỉnh ta đã kịp thời chỉ đạo, triển khai đồng bộ các nhiệm vụ giải pháp thực hiện Luật Thủy sản 2017 và chống khai thác IUU; Đã khẩn trương kiện toàn, giao nhiệm vụ chống khai thác IUU trên cơ sở kiện toàn Ban chỉ đạo Chương trình 188; Ban Chỉ đạo đã ban hành quy chế phân công trách nhiệm cụ thể cho các thành viên. Trên cơ sở đó, thời gian qua, các sở ngành, đơn vị địa phương đã tích cực thực hiện nghiêm, quyết liệt các giải pháp chống khai thác IUU, triển khai Luật Thuỷ sản và các văn bản hướng dẫn thi hành từ chỉ đạo đến tổ chức thực hiện. Do vậy, các vi phạm về khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản trên địa bàn đã giảm đáng kể so với các năm trước, 9 tháng đầu năm 2019 không có trường hợp tàu cá của tỉnh vi phạm vùng biển nước ngoài, tình trạng tàu giã cào khai thác trái phép giảm hẳn. Văn phòng đại diện thanh tra, kiểm tra nghề cá đã đi vào hoạt động có nề nếp; công tác thực hiện xác nhận nguyên liệu thuỷ sản từ khai thác, xác nhận, chứng nhận thủy sản xuất khẩu và lưu trữ hồ sơ được thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Bên cạnh những kết quả đạt được nêu trên, công tác chống khai thác IUU còn một số tồn tại đó là: Tình trạng vi phạm về khai thác IUU, sử dụng xung điện, thuốc nổ để khai thác thủy sản vẫn còn diễn ra ở một số địa phương. Một số giải pháp để tháo gỡ thẻ vàng của Ủy ban Châu Âu đối với thủy sản khai thác thực hiện chưa đảm bảo yêu cầu đặt ra như: Việc lắp đặt thiết bị giám sát hành trình tàu cá còn chậm; Tỷ lệ tàu cá được giám sát, kiểm tra theo quy định còn thấp, ít kiểm tra thực tế tại tàu cá dẫn đến chưa thực hiện được việc xử lý các vi phạm về khai thác IUU; chưa thực hiện được việc giám sát hành trình tàu cá tự động theo quy định; Việc ghi chép nhật ký và thực hiện báo cáo khai thác của các chủ tàu chưa thực hiện đúng quy định… Những tồn tại nêu trên nếu không được khắc phục ngay sẽ ảnh hưởng đến kết quả kiểm tra đánh giá của Đoàn thanh tra của Ủy ban Châu Âu về chống khai thác IUU.

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả, chất lượng các nhiệm vụ giải pháp chống khai thác IUU, UBND tỉnh, Ban chỉ đạo yêu cầu:

1. Các thành viên Ban chỉ đạo, các sở ngành, đơn vị, địa phương tiếp tục phát huy trách nhiệm trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 45/CT-TTg ngày 13/12/2017, Quyết định số 78/QĐ-TTg ngày 16/01/2018; Của UBND tỉnh tại Kế hoạch số 94/KH-UBND ngày 22/01/2018, Kế hoạch số 474/KH-UBND ngày 05/4/2018; Công điện số 08/CĐ-UBND ngày 21/9/2018… Xác định việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chống khai thác IUU, khắc phục thẻ vàng của EC là nhiệm vụ chính trị hàng đầu cần tập trung nguồn lực, chỉ đạo quyết liệt để triển khai thực hiện vì một nghề cá phát triển hiện đại, bền vững, có trách nhiệm và hội nhập quốc tế, tạo sinh kế lâu dài cho ngư dân. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền các quy định mới của Luật Thủy sản và các văn bản hướng dẫn kèm theo, các quy định về chống khai thác IUU cho cộng đồng ngư dân, các vùng trọng điểm nghề cá.

2. UBND các huyện, thành phố, thị xã:

– Chỉ đạo UBND cấp xã thông báo cho ngư dân nắm rõ các quy định về thiết bị giám sát hành trình để lắp đặt thiết bị đối với tàu cá có chiều dài lớn nhất trên 15 m theo quy định.

– Phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức đợt cao điểm tuyên truyền, tập huấn, hướng dẫn chủ tàu, thuyền trưởng thực hiện ghi chép nhật ký, báo cáo khai thác đảm bảo đúng quy định.

- Advertisement -

– Tiếp tục chỉ đạo các lực lượng chuyên môn và UBND cấp xã triển khai quyết liệt công tác thanh tra, kiểm tra phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp sử dụng chất nổ, xung điện, chất độc để khai thác thủy sản; nắm chắc tình hình, phát hiện, thông tin kịp thời và phối hợp với lực lượng Biên phòng, Thanh tra chuyên ngành đấu tranh quyết liệt với tàu giã cào ngoại tỉnh khai thác thủy sản sai vùng.

– Tăng cường công tác nắm tình hình thực tiễn, chủ trì, phối hợp với BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh, Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức kiểm tra, xác minh khi có thông tin về tàu cá của địa phương vi phạm vùng biển nước ngoài và xử lý nghiêm vi phạm theo đúng quy định. Rà soát, lập danh sách tàu cá ở những địa phương có nguy cơ cao vi phạm vùng biển nước ngoài để đấu tranh ngăn chặn từ xa khai thác bất hợp pháp.

3. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

– Thông báo cho 03 chủ tàu cá có chiều dài lớn nhất trên 24m khẩn trương thực hiện lắp đặt thiết bị giám sát hành trình, kể cả phương án phối hợp với các cơ quan chuyên môn tỉnh, thành phố mà 03 tàu cá nói trên thường cập cảng để triển khai lắp đặt thiết bị giám sát hành trình, hoàn thành trong tháng 11/2019. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn chủ tàu cá lắp đặt thiết bị giám sát hành trình đối với tàu cá có chiều dài lớn nhất trên 15m.

– Rà soát, tham mưu UBND tỉnh hoàn thiện hệ thống văn bản chỉ đạo về chống khai thác IUU.

– Phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng yêu cầu các chủ tàu cá thực hiện thông báo, đăng ký cập cảng, rời bến với các Cảng cá theo quy định.

– Chủ trì thực hiện đợt cao điểm (từ nay đến hết tháng 11/2019) về tuyên truyền chống khai thác IUU; vệ sinh môi trường, vệ sinh thực phẩm ở các khu vực bốc dỡ, sơ chế, chế biến hải sản trong khu vực cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão.

– Chỉ đạo Chi cục Thủy sản tiếp tục rà soát việc cấp giấy phép khai thác thủy sản cho các tàu cá và cập nhật đầy đủ vào cơ sở dữ liệu VNFISHBASE theo quy định; Chỉ đạo Trung tâm đăng kiểm tàu cá rà soát, chấn chỉnh, nâng cao chất lượng đăng kiểm tàu cá, kiên quyết không đăng kiểm với tàu cá không đảm bảo an toàn theo quy định để ra khơi; Yêu cầu các tàu cá đã được lắp đặt thiết bị giám sát hành trình mở máy 24/24 giờ khi hoạt động khai thác hải sản trên biển; có thông báo, nhắc nhở, cảnh báo tàu cá không thực hiện mở máy giám sát hành trình khi đang hoạt động trên biển; xử lý nghiêm tàu cá đã lắp đặt thiết bị giám sát hành trình nhưng không mở máy theo quy định; Tăng cường hướng dẫn các chủ tàu cá, thuyền trưởng ghi nhật ký, báo cáo khai thác thủy sản trước khi đăng ký cập cảng, nhất là các tàu cá hiện đang hoạt động trên biển sẽ về cập bến, lên cá vào khoảng tuần đầu tháng 11/2019.

- Advertisement -

– Chỉ đạo Văn phòng đại diện thanh tra, kiểm soát nghề cá tăng cường kiểm tra, kiểm soát tàu cá xuất bến, cập cảng; rà soát lại hồ sơ, tài liệu chuẩn bị làm việc với đoàn thanh tra của Ủy ban Châu Âu về chống khai thác IUU.

– Chỉ đạo Ban quản lý cảng cá Quảng Bình, Chi cục Thủy sản thực hiện thẩm định, xác nhận, chứng nhận nguyên liệu thuỷ sản khai thác theo đúng trình tự, thủ tục quy định. Rà soát lại hồ sơ lưu trữ đảm bảo truy xuất nhanh các tài liệu, hồ sơ về công tác chứng nhận, xác nhận nguồn gốc thủy sản khai thác.

– Chịu trách nhiệm chuẩn bị nội dung làm việc với Đoàn thanh tra, kiểm tra của Trung ương, Ủy ban Châu Âu khi đến làm việc về kết quả thực hiện chống khai thác IUU trên địa bàn.

4. Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh: Theo chức năng nhiệm vụ tiếp tục tiếp tục chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tăng cường kiểm tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các đối tượng buôn bán, tàng trữ, vận chuyển và sử dụng trái phép chất nổ, xung điện, chất độc để khai thác thủy sản, các tàu giã cào ngoại tỉnh hoạt động sai tuyến, tàu cá nước ngoài vi phạm vùng biển của tỉnh, các tổ chức cá nhân môi giới tổ chức đưa tàu cá và ngư dân đi khai thác hải sản trái phép ở vùng biển nước ngoài; tổ chức kiểm soát tại các cửa sông, kiên quyết không cho xuất cửa lạch đối với các tàu cá không đảm bảo các điều kiện về an toàn cho người và tàu cá, xử lý nghiêm các tàu che hoặc không viết số đăng ký tàu cá.

5. Các sở, ngành, địa phương liên quan phải tập trung tối đa nguồn lực con người, phương tiện để triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao về chống khai thác IUU; Rà soát, tổng hợp hồ sơ, tài liệu chứng minh việc chống khai thác IUU đã thực hiện.

6. Về kế hoạch chuẩn bị đón, làm việc với Đoàn thanh tra của Ủy ban Châu Âu về chống khai thác IUU (có thể đến làm việc tại tỉnh):

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hỗ trợ các địa phương, đơn vị, doanh nghiệp rà soát lại hồ sơ, tài liệu liên quan, sẵn sàng làm việc với Đoàn thanh tra của EC; phối hợp với Sở Ngoại vụ và sở ngành liên quan khẩn trương hoàn thiện trình UBND tỉnh ban hành kế hoạch làm việc để các sở ngành, địa phương liên quan triển khai thực hiện đảm bảo yêu cầu.

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các sở, ngành, địa phương, đơn vị biết, thực hiện.

Nguồn: Thông báo Kết luận số 3944/TB-VPUBND ngày 25/10/2019

Nguồn: Cổng TTĐT tỉnh Quảng Bình

- Advertisement -.

bài liên quan

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

kết nối

67,900Thành viênThích
327Người theo dõiTheo dõi
23,300Người theo dõiĐăng Ký
- Advertisement -

bài mới

- Advertisement -

được quan tâm