Toàn tỉnh có 12 tổ chức, doanh nghiệp kinh doanh sản phẩm sữa và thực phẩm chức năng dành cho trẻ em dưới 06 tuổi thực hiện đăng ký giá, kê khai giá 

0
28

(Quang Binh Portal) – Đó là thông tin được nêu tại Thông báo số 1607/TB-UBND ngày 30/9/2019 của về danh sách các tổ chức, kinh doanh sản phẩm sữa và thực phẩm chức năng dành cho trẻ em dưới 06 tuổi thực hiện đăng ký giá, kê khai giá.
Theo đó, có 12 doanh nghiệp kinh doanh sản phẩm sữa và thực phẩm chức năng dành cho trẻ em dưới 06 tuổi trên địa bàn tỉnh thực hiện đăng ký giá, kê khai giá, đó là: Công ty TNHH Tuấn Việt, Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Nam Oanh, Công ty Cổ phần Thương mại , Công ty TNHH Thương mại Ngọc Phương, Công ty TNHH TMTH Ngọc Châu (thành phố ), Công ty TNHH Hà Thọ, Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Đức Ngọc, Công ty TNHH Quân, Công ty TNHH Thái Dương Anh, Công ty TNHH Thương mại tổng hợp và Dịch vụ Phước Linh, Công ty TNHH Tới Lài (), Công ty TNHH Trà (huyện ).

UBND tỉnh thông báo danh sách 12 tổ chức kinh doanh sản phẩm sữa và thực phẩm chức năng dành cho trẻ em dưới 06 tuổi trên địa bàn tỉnh phải thực hiện đăng ký giá, kê khai giá và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của mức giá đăng ký, kê khai.

Cùng với đó, chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát, tiếp nhận văn bản kê khai giá, đăng ký giá trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định của pháp luật. UBND các huyện, và thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ phối hợp cơ quan liên quan kiểm tra, giám sát việc thực hiện đăng ký giá, kê khai giá và niêm yết giá của thương nhân kinh doanh sữa, thực phẩm chức năng dành cho trẻ em dưới 06 tuổi tại địa phương theo đúng quy định. Định kỳ vào ngày 01/7 hàng năm hoặc trường hợp đột xuất, Sở Công Thương chủ trì, phối hợp UBND các huyện, , thành phố và cơ quan liên quan rà soát, tham mưu, báo cáo UBND tỉnh thông báo điều chỉnh danh sách các thương nhân thực hiện đăng ký giá sữa, kê khai giá trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định.

Minh Huyền

Nguồn: Cổng TTĐT tỉnh Quảng Bình

Loading...

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here