Đẩy mạnh hỗ trợ pháp lý các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh

0
22

(QBĐT) – Ngày 27-9, Sở Tư pháp tổ chức hội nghị bồi dưỡng, tăng cường năng lực cho các cơ quan, tổ chức và người thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được quán triệt, phổ biến về 2 chuyên đề, gồm: “Những quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại và những vấn đề cần quan tâm trong lĩnh vực xử lý vi phạm hành chính đối với doanh nghiệp (chuyên đề 1)”; “Những quy định của pháp luật về thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp trong lĩnh vực thuế. Một số giải pháp để nâng cao hiệu quả hoạt động thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp (chuyên đề 2)”.
 
Cụ thể, tại chuyên đề 1, các đại biểu được quán triệt, phổ biến về thực trạng hoạt động thương mại trên địa bàn tỉnh và công tác quản lý thị trường thời gian qua, các quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, những vấn đề cần quan tâm trong lĩnh vực xử lý vi phạm hành chính đối với doanh nghiệp.
 
Đối với chuyên đề 2, các đại biểu nắm bắt, quán triệt các nội dung quan trọng như: một số vấn đề chung đối với công tác thanh tra, kiểm tra thuế; nội dung, phương pháp thanh tra, kiểm tra thuế; căn cứ pháp luật trong hoạt động thanh, kiểm tra thuế; thanh tra, kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế; một số giải pháp để nâng cao hiệu quả hoạt động thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp…
 
Hội nghị này thuộc chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp năm 2019, đồng thời triển khai hiệu quả các hoạt động liên quan đến doanh nghiệp trong Bộ chỉ số PCI ở tỉnh, với sự hỗ trợ của Ban quản lý chương trình 585-Bộ Tư pháp.
 
Văn Minh

Nguồn: Bao Quảng Bình

Loading...

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here