45 năm gìn giữ “màu xanh” quê hương

0
44

(Kinh tế) – Trải qua 45 năm trưởng thành và phát triển gắn liền với từng giai đoạn lịch sử của đất nước, quê hương, lực lượng đã vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, ngày càng khẳng định vai trò, vị thế là lực lượng chuyên trách trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, góp phần tích cực vào công cuộc xây dựng tỉnh nhà.
 
Cách đây 45 năm, khi cuộc chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ mới kết thúc, để nhanh chóng khôi phục và bảo vệ những cánh rừng bị bom đạn tàn phá, ngày 9-10-1974, Tổng cục Lâm nghiệp Việt Nam đã ký Quyết định số 1369-QĐ về việc thành lập Nhân dân tỉnh Quảng Bình. Đây là sự kiện quan trọng, đánh dấu sự hình thành và phát triển của lực lượng Kiểm lâm tỉnh nhà.
 
Ra đời chưa được bao lâu, tháng 7-1976, thực hiện chủ trương hợp nhất 3 tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên, thành tỉnh Bình Trị Thiên, lực lượng Kiểm lâm Quảng Bình gồm 80 cán bộ được chọn làm đơn vị nòng cốt trong việc xây dựng bộ máy lực lượng Kiểm lâm Bình Trị Thiên để tổ chức bộ máy thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ rừng và giám sát về việc tuân thủ chấp hành Pháp lệnh bảo vệ rừng. Lực lượng Kiểm lâm Bình Trị Thiên có nhiệm vụ quản lý, bảo vệ trên 895.000 ha rừng tự nhiên và trên 120.000 ha rừng trồng trên địa bàn.

Kiểm lâm viên trên đường kiểm tra rừng.

Thời kỳ này, tỉnh Bình Trị Thiên bước vào công cuộc khắc phục hậu quả sau chiến tranh, khôi phục kinh tế và xây dựng XHCN. Công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng chủ yếu là bảo vệ cho được vốn rừng tự nhiên hiện có, tập trung và vận động nhân dân trồng rừng phủ xanh đất trống đồi núi trọc, khoanh nuôi xúc tiến tái sinh rừng trong chiến tranh bị tàn phá nặng nề; giám sát việc quản lý, sử dụng rừng của các chủ rừng; kiểm tra, kiểm soát việc khai thác, chế biến và vận chuyển lâm sản, phòng, chống các hành vi vi phạm pháp luật.
 
Năm 1989, tỉnh Quảng Bình trở về địa giới cũ, Chi cục Kiểm lâm tỉnh cũng được thành lập lại. Thời điểm đó, lực lượng Kiểm lâm Quảng Bình được chọn lọc 120 cán bộ từ biên chế Phòng Lâm nghiệp các huyện, để tổ chức bộ máy và biên chế gồm 7 Hạt Kiểm lâm và 1 Đội Kiểm lâm cơ động trực thuộc Chi cục Kiểm lâm Quảng Bình.
 
Đội ngũ cán bộ kỹ thuật chỉ có 15 đồng chí, trong đó 1 kỹ sư lâm nghiệp và 14 trung cấp lâm nghiệp, số cán bộ còn lại chủ yếu là lực lượng vũ trang chuyển ngành và tuyển dụng từ địa phương, làm việc chủ yếu bằng lòng nhiệt tình.
 
Từ năm 1989-1994, Chi cục Kiểm lâm trực thuộc Sở Lâm nghiệp Quảng Bình; từ năm 1994-2006, trực thuộc . Cơ cấu tổ chức Chi cục Kiểm lâm có lãnh đạo Chi cục, 3 phòng nghiệp vụ, các hạt Kiểm lâm cấp huyện và đội Kiểm lâm cơ động.
 
Từ năm 2006 đến năm 2016, thực hiện Nghị định 119/2006/NĐ-CP, Chi cục Kiểm lâm trực thuộc Sở và PTNT; cơ cấu tổ chức Chi cục Kiểm lâm có lãnh đạo Chi cục, 5 phòng nghiệp vụ, các hạt kiểm lâm cấp huyện và 2 đội Kiểm lâm cơ động.
 
Thực hiện Quyết định số 2795/QĐ-UBND, ngày 15-9-2016 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc thành lập và ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Bình, Chi cục Lâm nghiệp hợp nhất với Chi cục Kiểm lâm và được giao thêm nhiệm vụ sử dụng, phát triển rừng. Cơ cấu tổ chức Chi cục Kiểm lâm có lãnh đạo Chi cục, 6 phòng nghiệp vụ, các hạt Kiểm lâm cấp huyện và 2 đội Kiểm lâm cơ động.
 
Quá trình thực hiện nhiệm vụ, đội ngũ cán bộ, công chức của ngành vừa làm vừa học hỏi bồi dưỡng kiến thức và tích lũy kinh nghiệm, khắc phục khó khăn, thiếu thốn để vươn lên hoàn thành nhiệm vụ.
 

Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trước mắt cũng như lâu dài, lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm Quảng Bình hết sức quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nhất là ưu tiên đào tạo và bồi dưỡng nghiệp vụ cho số cán bộ trẻ có phẩm chất, đạo đức tốt…
 
Đến nay, đội ngũ cán bộ công chức Kiểm lâm từ cơ quan Chi cục đến các hạt, trạm kiểm lâm đã không ngừng phát triển lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng, bảo đảm đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, gồm 10 đơn vị trực thuộc, 27 trạm kiểm lâm cửa rừng, với biên chế 299 công chức, viên chức và hợp đồng 68.
 
Về chuyên môn, có 39 cán bộ trình độ thạc sỹ chuyên ngành, 137 cán bộ trình độ đại học, 42 cán bộ trình độ trung cấp; về lý luận chính trị có 22 cán bộ trình độ cao cấp, 14 cán bộ trình độ trung cấp.

Lực lượng Kiểm lâm kiểm tra công tác PCCCR của các chủ rừng.

45 năm nỗ lực bảo vệ màu xanh những cánh rừng của quê hương, lực lượng Kiểm lâm Quảng Bình từng bước lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng; cơ bản đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trong tình hình mới.
 
Dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Tỉnh ủy, UBND, lực lượng Kiểm lâm Quảng Bình luôn thể hiện vai trò nòng cốt trong công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp, thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về rừng và đất lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh; tích cực, chủ động trong công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy; kịp thời phát hiện, kiên quyết đấu tranh ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm Luật Bảo vệ và phát triển rừng; đồng thời, thực hiện tốt công tác phát triển rừng.
 
Kết quả đó đã góp phần tích cực vào chương trình phủ xanh đất trống, đồi núi trọc, từng bước nâng cao độ che phủ rừng trên địa bàn. Với những thành tích xuất sắc đã đạt được trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, năm 2013, Chi cục Kiểm lâm Quảng Bình đã được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì.
 
Phát huy những thành quả đạt được, với tinh thần chủ động và sáng tạo, lực lượng Kiểm lâm Quảng Bình khắc phục khó khăn, thách thức, tích cực tham mưu cho các cấp ủy Đảng, chính quyền tăng cường thực hiện các biện pháp bảo vệ rừng tại gốc; bảo vệ tốt diện tích rừng tự nhiên hiện có; bảo tồn đa dạng sinh học; ngăn chặn có hiệu quả tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất lâm nghiệp và khai thác rừng trái phép; xây dựng phương án, kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng, phòng chống chữa hiệu quả; nâng cao độ che phủ rừng…
 
Đồng thời, đơn vị tiếp tục chú trọng xây dựng lực lượng Kiểm lâm Quảng Bình ngày càng vững mạnh, trở thành lực lượng nòng cốt trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong giai đoạn mới, giữ gìn màu xanh quê hương.
 
Phạm Hồng Thái

Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh

 

Nguồn: Báo Quảng Bình

Loading...

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here