Ngày làm việc thứ ba Hội nghị Trung ương 11

0
16

* – Trung ương thảo luận các dự thảo Báo cáo về phát triển kinh tế-xã hội

Buổi sáng: cùng các đại biểu làm việc tại Hội trường, thảo luận về dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 10 năm 2011 – 2020, xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 10 năm 2021 – 2030 và Báo cáo tình hình kinh tế – xã hội 5 năm 2016 – 2020, Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2021 – 2025.


Hội nghị Trung ương 11

Uỷ viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc thay mặt Bộ Chính trị điều hành phiên họp.

Buổi chiều: Ban Chấp hành Trung ương Đảng cùng các đại biểu làm việc tại tổ, thảo luận về Báo cáo tình hình kinh tế – xã hội năm 2019, tình hình thực hiện nhà nước năm 2019; dự kiến Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2020; dự toán nhà nước năm 2020 và Kế hoạch tài chính 3 năm 2020 – 2022./.


Khai mạc Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII
* – Nội dung chương trình Hội nghị TW lần này có ý nghĩa rất quan trọng đối với việc lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt các nhiệm vụ của năm 2019-2020.

Nguồn: VOV.vn

Loading...

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here