Phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình Bố trí sắp xếp dân cư vùng ảnh hưởng thiên tai huyện Lệ Thủy 

0
64

(*) – Ngày 09/10/2019, đã có Quyết định số 3838/QĐ-UBND về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình Bố trí sắp xếp dân cư vùng ảnh hưởng thiên tai huyện .
Theo đó, Dự án Bố trí sắp xếp dân cư vùng ảnh hưởng thiên tai huyện Lệ Thủy gồm 02 công trình, đó là: Khu tái định cư bản Đá Còi – Khe Sung, xã và Khu tái định cư bản Mít – Ho rum, xã do UBND huyện Lệ Thủy làm chủ đầu tư. Đây là Dự án nhóm B, công trình hạ tầng kỹ thuật, cấp III có tổng mức đầu tư 80 tỷ đồng từ Trung ương hỗ trợ từ Chương trình mục tiêu tái cơ cấu kinh tế , phòng, chống giảm nhẹ thiên tai, ổn định đời sống dân cư cùng tỉnh và huy động các nguồn vốn hỗ trợ khác. Thời gian thực hiện Dự án gồm giai đoạn 1: Năm 2017 ÷ 2020 và giai đoạn 2: Từ năm 2021 (sau khi thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn cho Dự án).

UBND tỉnh yêu cầu chủ đầu tư có trách nhiệm trong bước bản vẽ thi công nghiên cứu điều chỉnh để phù hợp với thực tế hiện trường, khe suối; đảm bảo quy định về đấu nối Quốc lộ (giảm điểm đấu nối với quốc lộ); hoàn thiện thủ tục bổ sung điểm đầu nối với Quốc lộ 9B, Quốc lộ 9C theo quy định trước khi triển khai các bước tiếp theo; sử dụng vốn đúng mục đích, quy định, có hiệu quả; đảm bảo chất lượng công trình và tiến độ thi công, thực hiện đầy đủ quy định của Nhà nước về quản lý đầu tư, xây dựng.

Mục tiêu Dự án là đầu tư xây dựng hạ tầng thiết yếu nhằm sắp xếp ổn định dân cư cho 130 hộ, trong đó 60 hộ dân xã Ngân thủy và 70 hộ dân xã Kim Thủy do ảnh hưởng thiên tai, lũ quét, ngập lụt. Thông qua đó để đảm bảo phát triển toàn diện về kinh tế – xã hội, nâng cao dân trí, xóa đói giảm nghèo bền vững; góp phần tăng thu nhập, ổn định đời sống cho Nhân dân; đồng thời bảo vệ môi trường sinh thái trong vùng và khu vực.

Minh Huyền

Nguồn: Cổng TTĐT tỉnh Quảng Bình

Loading...

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here