Hội thảo tham vấn về các giải pháp ngoài ngành Lâm nghiệp

0
12

Ngày 15/10, tỉnh phối hợp với Ban Quản lý Dự án “Hỗ trợ chuẩn bị sẵn sàng thực hiện REDD+ ở Việt Nam giai đoạn 2” ( gọi tắt là Dự án FCPF 2) tỉnh tổ chức hội thảo tham vấn về các giải pháp ngoài ngành Lâm nghiệp liên quan đến tổ chức thực hiện kế hoạch hành động REDD+ cấp tỉnh và Đề án “Giảm phát thải và chuyển quyền giảm phát thải vùng Bắc Trung bộ giai đoạn 2018-2025” trên địa bàn tỉnh.


Hội thảo tham vấn về các giải pháp ngoài ngành Lâm nghiệp.

Tại hội thảo, đại diện Ban Quản lý Dự án FCPF 2 đã trình bày tóm tắt kế hoạch hành động “Giảm phát thải khí nhà kính thông qua nỗ lực hạn chế mất rừng và suy thoái rừng; bảo tồn, nâng cao trữ lượng carbon và quản lý bền vững tài nguyên rừng”; đồng thời báo cáo tóm tắt Đề án giảm phát thải vùng Bắc Trung bộ.

Theo đó, Đề án giảm phát thải vùng Bắc Trung bộ được triển khai thực hiện từ năm 2018-2025, trên địa bàn 6 tỉnh: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên – Huế. Ngoài lợi ích về giảm phát thải, chương trình còn mang lại các lợi ích kinh tế – xã hội, như: Duy trì sinh kế bền vững, thúc đẩy phát triển thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu; bảo tồn đa dạng sinh học, nguồn tài nguyên rừng; bảo vệ và duy trì các dịch vụ hệ sinh thái; tăng cường quản trị xã hội cấp thôn, bản; quản lý và quản trị rừng bền vững, cải thiện quản lý đất, rừng và sử dụng đất…

Hội thảo là diễn đàn trao đổi, tham vấn ý kiến của các địa phương, đơn vị về những chủ trương, chính sách, kết quả triển khai thực hiện; những khó khăn, vướng mắc và các giải pháp tháo gỡ như: việc trồng cây dược liệu, lâm sản ngoài gỗ dưới tán rừng; nghiên cứu xây dựng các mô hình trồng cây ăn quả có giá trị kinh tế, phù hợp với môi trường, thổ nhưỡng…

Quốc Việt

Nguồn: QBTV.vn

Loading...

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here