Huyện Bố Trạch thực hiện quy định giờ làm việc mùa Đông

0
63

(Tin địa phương) – UBND huyện vừa có Công văn số 1787/UBND về việc thực hiện quy định giờ làm việc mùa Đông.

Theo đó, từ ngày 16/10/2019 – 15/4/2020, các cơ quan hành chính Nhà nước, cơ quan Đảng, đoàn thể, tổ chức chính trị, chính trị – xã hội trên địa bàn huyện Bố Trạch sẽ thực hiện thống nhất giờ làm việc mùa Đông, cụ thể: Buổi sáng từ 07 giờ – 11 giờ 30 phút; buổi chiều từ 13 giờ – 16 giờ 30 phút.

UBND huyện yêu cầu Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị cấp huyện, UBND các xã, thị trấn quán triệt, phổ biến đến cán bộ, công chức, viên chức nghiêm túc thực hiện quy định.

Hồng Mến
 

Nguồn: Cổng TTĐT tỉnh Quảng Bình

Loading...

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here