Minh Hóa: Hơn 100 hộ dân tộc thiểu số có mô hình làm kinh tế giỏi

0
13

(Kinh tế) – Cùng với các chính sách hỗ trợ của Đảng, Nhà nước, các năm qua, nhiều hộ đồng bào trên địa bàn huyện đã thay đổi tập quán sản xuất, phát triển các mô hình kinh tế, mang lại thu nhập ổn định và vươn lên thoát nghèo.

Mô hình trang trại tổng hợp ở xã .

Hiện nay, trên địa bàn huyện Minh Hóa có trên 2.700 hộ đồng bào là dân tộc thiểu số chiếm 20,33% số hộ toàn huyện. Những năm qua, nhiều hộ đồng bào dân tộc đã biết cải tạo vườn đồi, trồng rừng kinh tế kết hợp với gia súc, gia cầm tạo thành các mô hình kinh tế gia trại tổng hợp.

Nhờ đó, chăn nuôi có bước phát triển, đàn gia súc hơn 4.466 con, tăng 11% so với năm 2014; đàn lợn hơn 3.000 con, tăng 5% so với năm 2014; đàn gia cầm trên 18.000 con, tăng 8,5% so với năm 2014.

Số hộ đồng bào dân tộc thiểu số làm ăn khá giỏi ngày càng tăng. Theo rà soát của Phòng Dân tộc huyện, hiện toàn huyện có hơn 105 hộ đồng bào dân tộc thiểu số làm ăn khá, giỏi, trong đó có trên 100 hộ có thu nhập từ 40-50 triệu đồng/năm, 70 hộ có thu nhập từ 70-150 triệu đồng/năm.

Tiêu biểu là ông Trần Văn Tư, Trần Xuân Liệu, Cao Xuân Nhường, Đinh Xuân Bàng, Cao Xuân Long, Cao Thanh Huy (xã ); Cao Thị Hướng, Cao Thị Thắng (xã Hóa Sơn); Hồ Thanh Can, Hồ Xơi, Hồ Phoong, Hồ Xê, Hồ Mạnh Líp, Cao Thị Dung, Cao Thị Sỹ (xã Dân Hóa); Hồ Chon, Hồ Đăm, Hồ Nu, Hồ Thân, Hồ Phoong, Hồ Két, Hồ Kinh, Hồ Khiên, Hồ Thị Thanh (xã )…

Thùy Linh
(Đài TT-TH Minh Hóa)

Nguồn: Báo Quảng Bình

Loading...

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here