Đầu tư xây dựng công trình Kè biển Nhân Trạch 

0
40

(*) – Ngày 24/10/2019, ban hành Quyết định số 4032/QĐ-UBND về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình Kè biển xã , huyện .

Mục tiêu của Dự án nhằm xây dựng công trình bảo vệ bờ biển, chống xâm lấn bờ khi mưa, bão, triều cường để bảo vệ tính mạng, tài sản người dân, bảo vệ diện tích sản xuất và các cơ sở hạ tầng công cộng, hạ tầng dân sinh của xã Nhân Trạch. Sau khi Dự án đi vào hoạt động sẽ tạo thuận lợi cho người dân trong việc chống sạt lỡ; bảo vệ tính mạng của cải cho bà con vùng; chống xâm nhập mặn của nước biển vào đồng ruộng.

Quy mô Dự án xây dựng mới 550 m kè biển thuộc xã Nhân Trạch gồm: 01 cống tiêu, 03 bến dân sinh, đường kết nối giao thông, điểm trách xe, thoát nước dọc và khóa cuối kè. Tổng mức đầu tư 30 tỷ đồng, từ nguồn vốn Trung ương dự phòng năm 2018.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, huyện, thành phố, xã phối hợp thực hiện công tác giải phóng mặt bằng; đơn vị hưởng lợi sự dụng nguồn vốn đúng mục đích, hiệu quả, đảm bảo chất lượng công trình và tiến độ thi công; chỉ đạo thực hiện theo đúng nguồn vốn đã được giao; thực hiện đầy đủ các quy định hiện hành của Nhà nước về quản lý đầu tư xây dựng.

Đặng Hà

Nguồn: Cổng TTĐT tỉnh Quảng Bình

Loading...

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here