Kiểm tra việc chấp hành một số quy định của pháp luật về xuất khẩu lao động tại các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh

0
184

(Tin Sở-Ban-Ngành) – Vừa qua, Sở – Thương binh và Xã hội đã ban hành Kế hoạch kiểm tra việc chấp hành một số quy định của pháp luật về xuất khẩu tại các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, trong thời gian tới, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội sẽ phối hợp với đơn vị liên quan kiểm tra việc chấp hành pháp luật về xuất khẩu lao động của tổ chức, cá nhân tại địa bàn các huyện, thị xã, thành phố, như: Quyết định thành lập điểm tiếp nhận hồ sơ, Văn phòng đại diện và danh sách trích ngang người đứng đầu hoặc người tiếp nhận hồ sơ (nếu có); Quyết định bổ nhiệm hoặc Hợp đồng lao động, văn bản cử cán bộ tuyển chọn lao động; Hồ sơ năng lực pháp lý của dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài, hoạt động dịch vụ việc làm; văn bản của Sở, UBND cấp huyện hoặc Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội huyện, , thành phố về việc đề nghị các địa phương phối hợp tuyển chọn lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; Phiếu thu hoặc Biên lai thu tiền phí, lệ phí của người lao động; nội dung khác có liên quan đến hoạt động xuất khẩu lao động.

Đối tượng kiểm tra là các tổ chức, cá nhân hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, như tiếp nhận hồ sơ, thông báo quảng tuyển chọn lao động, tư vấn, thu phí, lệ phí tuyển chọn lao động, trực tiếp tuyển chọn lao động…

Thông qua kiểm tra nhằm nắm bắt tình hình thực hiện công tác quản lý Nhà nước về hoạt động xuất khẩu lao động tại các địa phương trên địa bàn tỉnh; đồng thời hướng dẫn tổ chức, cá nhân chấp hành đúng quy định của pháp luật về xuất khẩu lao động; chấn chỉnh những thiếu sót, tồn tại cần phải khắc phục trong quá trình thực hiện pháp luật, đồng thời xử lý các trường hợp cố tình vi phạm. Đây cũng là dịp để ghi nhận vướng mắc, khó khăn trong việc chấp hành quy định của pháp luật để báo cáo, kiến nghị với và Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội các giải pháp nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý Nhà nước về xuất khẩu lao động.

Hồng Mến

Nguồn: Cổng TTĐT tỉnh Quảng Bình

Loading...

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here