Thực hiện nhiệm vụ bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu

0
13

Ngày 8/11, tại thành phố , Uỷ ban Trung ương MTTQVN phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức hội nghị tập huấn công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu.


Các đại biểu dự hội nghị.

Tại hội nghị, hơn 100 đại biểu là cán bộ Mặt trận cấp tỉnh, cấp xã và đại diện khu dân cư ở các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung tham gia xây dựng mô hình điểm về bảo vệ môi trường, ứng phó với biển đổi khí hậu được truyền đạt, trao đổi một số nội dung như: Công tác truyền thông, nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ môi trường, chung tay hành động giải quyết vấn đề rác thải nhựa; chính sách pháp luật về bảo vệ môi trường biển và hải đảo.

Thông qua hội nghị nhằm phát huy vai trò, trách nhiệm của MTTQVN các cấp trong công tác , nâng cao nhận thức của nhân dân về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; vận động nhân dân thực hiện nghiêm túc các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quản lý, sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đối khí hậu trong thời kỳ mới. Phát huy vai trò của MTTQVN và các tổ chức thành viên trong việc giám sát thực hiện chính sách, pháp luật, khai thác tài nguyên, bảo vệ môi trường ở các tỉnh. Đồng thời, tiếp tục xây dựng mới và nhân rộng các mô hình điển hình của cộng đồng dân cư, tổ chức tham gia bảo vệ môi trường, thực hiện nếp sống văn minh.

Bảo Nhi

Nguồn: QBTV.vn

Loading...

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here