Hội thảo giải pháp đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn

0
14

Ngày 8/11, Cục Kinh tế hợp tác và phát triển phối hợp với Sở và Phát triển nông thôn tỉnh tổ chức hội thảo bàn giải pháp đào tạo nghề cho nông thôn và đánh giá tình hình thực hiện Quyết định số 68 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp.

Qua hơn 5 năm thực hiện Quyết định số 68 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp, ngoài Trung ương, nhiều địa phương trong cả nước đã ban hành chính sách hỗ trợ để khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn, cơ giới hóa, chế biến, bảo quản nông sản, nông nghiệp công nghệ cao, tiêu thụ nông sản cho nông dân, đồng thời huy động nguồn vốn cho nông dân vay để đầu tư sản xuất.


Hội thảo bàn giải pháp đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn.

Tính đến tháng 5/2019, doanh số cho vay đạt trên 11.000 tỷ đồng từ vốn tín dụng Nhà nước; vốn đối ứng của các tổ chức, cá nhân trên 5.000 tỷ đồng; ngân sách Nhà nước hỗ trợ lãi suất khoảng hơn 1.000 tỷ đồng. Hiện cả nước có 580 dự án liên kết sản xuất giữa nông dân và chế biến, thương mại sản phẩm nông nghiệp và hàng ngàn chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp an toàn được cấp chứng nhận chất lượng. Tỷ lệ lao động nông thôn có việc làm tăng từ 80% năm 2015 lên 95% năm 2018.

Tại hội thảo, các đại biểu đã thảo luận các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn giai đoạn 2021-2030. Trong đó, tiếp tục đào tạo nghề gắn với thực hành tại thực địa, các doanh nghiệp, hợp tác xã; điều chỉnh, cơ cấu lại hệ thống dạy nghề nông nghiệp; hỗ trợ các cơ sở dạy nghề có uy tín; rà soát bổ sung điều chỉnh danh mục nghề nông nghiệp; tiếp tục khuyến khích ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, sản xuất theo hướng bền vững, công nghệ sạch. Hội thảo cũng đã thông qua các đề xuất, kiến nghị sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quyết định số 68 của Thủ tướng Chính phủ.

Hà Nhi

Nguồn: QBTV.vn

Loading...

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here