Kiểm tra việc áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001 tại các cơ quan hành chính Nhà nước

0
17

(Tin Sở-Ban-Ngành) – Thực hiện Kế hoạch về kiểm tra việc áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Quốc gia TCVN ISO 9001 tại các cơ quan hành chính Nhà nước năm 2019 của , vừa qua, Sở Khoa học và Công nghệ đã tiến hành kiểm tra 13/44 cơ quan hành chính trên địa bàn tỉnh.

Kết quả kiểm tra cho thấy các cơ quan, đơn vị đã thực hiện việc xây dựng, vận hành Hệ thống quản lý chất lượng đáp ứng yêu cầu của TCVN ISO 9001 và quy trình bắt buộc đúng với mô hình khung Hệ thống quản lý chất lượng do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành; đưa vào áp dụng đối với hoạt động liên quan đến thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân thuộc thẩm quyền giải quyết vào Hệ thống quản lý chất lượng. Thủ trưởng của các đơn vị đã thực hiện cam kết của mình thông qua việc ban hành chính sách chất lượng, mục tiêu chất lượng hàng năm, triển khai đúng quy trình, thủ tục đã xây dựng; đảm bảo nguồn lực cần thiết để vận hành Hệ thống; định kỳ có tổ chức đánh giá nội bộ, họp xem xét của lãnh đạo nhằm đưa ra những giải pháp khắc phục điểm chưa phù hợp, qua đó cải tiến, duy trì Hệ thống có hiệu lực, hiệu quả. Các thủ tục hành chính đều được xây dựng quy trình giải quyết công việc công khai, rõ ràng và khoa học, có hoạt động theo dõi kiểm soát thời gian của quá trình xử lý công việc, nhờ đó giảm đáng kể hồ sơ sai và trể hẹn. Việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001 thực sự là một trong những công cụ hỗ trợ đắc lực cho vấn đề công khai, minh bạch quy trình, thủ tục giải quyết công việc, giúp thực hiện tốt việc giải quyết thủ tục hành chính theo yêu cầu của tổ chức, công dân, tạo được lòng tin, sự hài lòng của người dân và .

Tuy nhiên, theo Sở Khoa học và Công nghệ cho biết, một số đơn vị xây dựng quy trình giải quyết thủ tục hành chính còn chung chung, chưa gắn với thực tế giải quyết công việc nên không có hiệu quả khi áp dụng; chưa đảm bảo 100% thủ tục hành chính áp dụng quy trình ISO theo đúng quy định; cập nhật sửa đổi của văn bản pháp luật vào quy trình giải quyết thủ tục hành chính, tài liệu lên Hệ thống quản lý chất lượng chưa đầy đủ. Việc thực hiện đo lường sự thỏa mãn của khách hàng còn mang tính hình thức, chưa đánh giá, phản ánh đúng thực chất nên phần nào ảnh hưởng đến việc cải tiến Hệ thống nhằm đáp ứng yêu cầu trong việc giải quyết các thủ tục hành chính cho người dân, tổ chức và doanh nghiệp.

Hồng Mến

Nguồn: Cổng TTĐT tỉnh Quảng Bình

Loading...

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here