Hội thảo tham vấn hoàn chỉnh các tài liệu liên quan đến REDD+

0
13

Ngày 12/11, tỉnh phối hợp với Ban Quản lý Dự án “Hỗ trợ chuẩn bị sẵn sàng thực hiện REDD+ ở Việt Nam, giai đoạn 2” đã tổ chức hội thảo tham vấn hoàn chỉnh các tài liệu và tập huấn về biện pháp bảo đảm an toàn môi trường và xã hội trong vùng Đề án “Giảm phát thải và chuyển quyền giảm phát thải vùng Bắc Trung bộ”.

Hội thảo tham vấn hoàn chỉnh các tài liệu và tập huấn về biện pháp bảo đảm an toàn

môi trường và xã hội trong vùng Đề án “Giảm phát thải và chuyển quyền giảm phát thải

vùng Bắc Trung bộ”.

Tại hội thảo, các đại biểu được giới thiệu về Đề án “Giảm phát thải và chuyển quyền giảm phát thải vùng Bắc Trung bộ” giai đoạn 2018-2025. Đề án nhằm mục đích giải quyết các nguyên nhân trực tiếp và gián tiếp của việc mất rừng và suy thoái rừng, tăng cường nâng cao chất lượng rừng và công tác quản lý rừng bền vững (đây là Đề án thí điểm REDD+ cấp vùng đầu tiên ở nước ta). Các đại biểu cũng được truyền đạt các nội dung về: Các chính sách bảo đảm an toàn áp dụng trong Đề án; tác động môi trường và xã hội, các biện pháp giảm thiểu tác động; các yêu cầu rà soát, phê duyệt và thực hiện bảo đảm an toàn môi trường và xã hội…

Các đại biểu cũng đã tham gia ý kiến về Khung pháp luật Việt Nam liên quan đến bảo đảm an toàn môi trường và xã hội; khung chính sách tái định cư và khung kế hoạch trong khuôn khổ Đề án.

Quốc Việt

Nguồn: QBTV.vn

Loading...

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here