Quảng Bình: Huyện miền núi Tuyên Hóa phát huy sức dân trong xây dựng NTM

0
30

Sau 10 năm triển khai chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng sức, đồng lòng của Nhân dân, huyện () đã đạt được những thành quả đáng ghi nhận.

Với phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân hưởng lợi”, trong quá trình triển khai chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, huyện Tuyên Hóa chủ trương tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Cùng với việc thực hiện đồng bộ các giải pháp huy động nguồn lực, huyện chú trọng khơi dậy sức dân, phát huy những cách làm chủ động, sáng tạo phù hợp với điều kiện thực tế ở từng địa phương.

Quảng Bình: Huyện miền núi Tuyên Hóa phát huy sức dân trong xây dựng NTM

Người dân tham gia làm đường giao thông vùng sản xuất nội đồng.

Để tạo được sự đồng thuận trong nhân dân, ngoài việc ban hành các nghị quyết chuyên đề về lãnh đạo xây dựng NTM, huyện Tuyên Hóa đã phát huy vai trò lãnh đạo, điều hành của các cấp, đặc biệt là cấp cơ sở trong xây dựng NTM. Ngoài Ban chỉ đạo chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM cấp huyện và Ban chỉ đạo NTM ở các xã, thị trấn.

Thông qua các hoạt động về NTM ở cấp xã, thị trấn, thôn, bản phù hợp, dễ hiểu. Ban chỉ đạo NTM thường xuyên duy trì tổ chức trên hệ thống loa truyền thanh; lồng ghép trong các cuộc họp đảng bộ, chi bộ, thôn xóm, các cuộc họp chính quyền, đoàn thể; lồng ghép trong các hoạt động văn hóa, văn nghệ ở khu dân cư.

Ban phát triển thôn sẽ tổ chức họp dân lấy ý kiến tham gia góp ý đồ án , đề án xây dựng NTM, vận động nhân dân mở đường, hiến đất, hiến tài sản, đóng góp xây dựng đường giao thông; đồng thời phát huy vai trò giám sát của chính người dân trong xây dựng các công trình hạ tầng NTM. Nhiều hộ, gia đình hiến tặng hàng nghìn mét vuông đất, hàng trăm mét tường rào, hàng nghìn cây xanh và các tài sản có giá trị khác để thực hiện chương trình, nên phong trào đã lan tỏa khắp địa bàn.

Quảng Bình: Huyện miền núi Tuyên Hóa phát huy sức dân trong xây dựng NTM

Khu dân cư văn hóa Quảng Hòa, xã Lê Hóa, huyện Tuyên Hóa, Quảng Bình.

Huyện Tuyên Hóa đã tập trung chỉ đạo các ngành, các địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, đẩy nhanh tiến độ thực hiện chương trình. Đến tháng 9/2019, toàn huyện thực hiện có 271 đạt chuẩn, từ bình quân 13,58 /xã năm 2018, đến nay đạt 14,26 /xã. Trong đó có 4 xã đạt 19 (chiếm 21,05%), 5 xã đạt 15-18 , 8 xã đạt 10-14 và 2 xã đạt 9 .

Xác định chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM là chương trình phát triển kinh tế-xã hội tổng thể, toàn diện và lâu dài, trong quá trình triển khai thực hiện huyện Tuyên Hóa chủ trương cần sự tập trung cao độ, thực hiện kiên trì, bền bỉ của cả hệ thống chính trị. Chính vì vậy, huyện Tuyên Hóa đã tìm nhiều hướng đột phá, trong đó có việc huy động sức dân, tạo sự đồng thuận trong nhân dân khi xây dựng NTM. Trong 9 tháng đầu năm 2019, huyện Tuyên Hóa đã huy động được gần 60 tỷ đồng để xây dựng các công trình , trong đó nhân dân đóng góp 16,3 tỷ đồng.

Để duy trì và phát triển chương trình xây dựng NTM, huyện Tuyên Hóa chú trọng Đề án tái cơ cấu ngành , nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững rất chú trọng ưu tiên các nội dung đầu tư phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân. Tranh thủ các chương trình, dự án để hình thành chuổi giá trị bò lai, sim,  ong, cây có múi, , keo lai… nhằm thúc đẩy liên kết theo chuỗi giá trị gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm; thu hút doanh nghiệp đầu tư vào địa bàn . Kêu gọi các chương trình chung tay hỗ trợ xóa nhà tạm, nhất là ở những vùng khó khăn, vùng đồng bào dân tộc ít người.

Quảng Bình: Huyện miền núi Tuyên Hóa phát huy sức dân trong xây dựng NTM

Trụ sở xã Thạch Hóa, huyện Tuyên Hóa được đầu tư xây dựng khang trang.

Nâng cao chất lượng cuộc sống của cư dân nông thôn; phấn đấu tỷ lệ hộ nghèo giảm 4 – 5% so với năm 2018; qua đào tạo nghề đạt 40%; giải quyết việc làm cho nông thôn; 87% hộ nông thôn được cung cấp nước sạch, hợp vệ sinh. Hoàn thành các công trình thiết yếu đáp ứng yêu cầu phát triển sản xuất và đời sống của người dân ở nông thôn.

Ông Cao Xuân Tín – Phó chủ tịch UBND huyện, Phó BCĐ Chương trình MTQG XDNTM huyện Tuyên Hóa cho biết trong quá trình xây dựng NTM ở địa phương có một số khó khăn. Trong đó, xuất phát điểm một số xã còn thấp, trong khi nguồn lực cho việc thực hiện Chương trình còn nhiều hạn chế.

“Những xã có lợi thế đã được đầu tư hoàn thành các năm trước, các xã còn lại đều là những xã khó khăn, xuất phát điểm thấp, tiêu chí chưa đạt là tiêu chí khó, kinh phí đầu tư lớn. Đời sống của người dân còn nhiều khó khăn, thu nhập thấp nên việc huy động nguồn lực từ nhân dân để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia còn hạn chế” ông Tín cho biết.

Huyện Tuyên Hóa phấn đấu đến cuối năm 2019, có thêm 2 xã về đích nông thôn mới; mỗi xã tăng tiêu chí bình quân tăng thêm 1,5 – 2,5 tiêu chí/xã. 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới xây dựng kế hoạch duy trì và nâng cao chất lượng tiêu chí nông thôn mới.

Thanh Hà

Nguồn tin:  Báo Infonet

Loading...

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here