Dự án “Chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ tôm thẻ chân trắng đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm” có sản lượng dự kiến 22.400 kg 

0
11

(*) – Ngày 14/11/2019, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định 4454/QĐ-UBND về việc phê duyệt thuyết minh Dự án “Chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ tôm thẻ chân trắng đảm bảo ” thuộc Dự án Hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị, gắn với tiêu thụ sản phẩm tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2018 – 2020.
Theo đó, Dự án “Chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ tôm thẻ chân trắng đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm” do Sở và Phát triển nông thôn làm chủ đầu tư nhằm chuyển giao quy trình thẻ chân trắng đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, gắn sản xuất với tiêu thụ ổn định sản phẩm, duy trì sản xuất tôm thẻ chân trắng bền vững. Với quy mô 7.000 m2 (mỗi hộ 3.500 m2), nuôi 02 vụ, sản lượng dự kiến 22.400 kg, sản phẩm của Dự án được đóng gói có mã vạch (QR-code) để truy xuất nguồn gốc, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, có hợp đồng liên kết tiêu thụ sản phẩm. Đối tượng hỗ trợ gồm hộ Hoàng Quang, xã (huyện Bố Trạch); hộ nuôi tôm Nguyễn Văn Tùng, xã (huyện ); Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại Minh Anh, xã Quang Phú (thành phố ).

Với hình thức liên kết từ khâu cung cấp vật tư, con giống phục vụ cho sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm, Dự án sẽ thực hiện hỗ trợ 24 tháng, bao gồm: Kinh phí trang thiết bị; nguyên vật liệu (con giống, thức ăn…), bao bì, nhãn mác sản phẩm; xây dựng thương hiệu, phát triển thị trường; công ; chi khác. Kinh phí thực hiện Dự án là 3.276 triệu đồng, trong đó: Nguồn đối ứng của , hộ dân 2.276 triệu đồng; nguồn vốn hỗ trợ của Nhà nước 1.000 triệu đồng. Đây là nguồn vốn sự nghiệp thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia giai đoạn 2018 – 2020 và chỉ thực hiện hỗ trợ sau khi Dự án hoàn thành toàn bộ hoặc phân kỳ đầu tư, đã có sản phẩm tiêu thụ.

Minh Huyền

Nguồn: Cổng TTĐT tỉnh Quảng Bình

Loading...

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here