100% Đảng bộ cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ

0
13
(-Quốc phòng) – Thực hiện hướng dẫn của Tổng cục Chính trị và các văn bản chỉ đạo của cấp ủy đảng các cấp, đến nay, Đảng bộ Quân sự tỉnh đã hoàn thành công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên năm 2019 bảo đảm nghiêm túc, đúng quy trình, nguyên tắc, thủ tục.
 
Trong kiểm điểm, từng cá nhân và tập thể cấp ủy đã phát huy tinh thần dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm, thẳng thắn chỉ ra những ưu điểm cũng như hạn chế trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ.
 
Kết quả bình xét có 14/14 đảng bộ cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 4/14 đảng bộ bao gồm: Đảng bộ Phòng Chính trị, Đảng bộ Phòng Tham mưu, Đảng bộ Quân sự huyện và Đảng bộ Quân sự huyện được công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Tỷ lệ đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và hoàn thành tốt nhiệm vụ chiếm 93,16% tổng số đảng viên toàn đảng bộ, không có đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ. Có 16 tổ chức đảng và 86 đảng viên được đề nghị khen thưởng các cấp.
                                                                             Ngọc Nhân

Nguồn: Báo Quảng Bình

Loading...

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here