Phòng ngừa tham nhũng, sai phạm từ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng

0
43
(Chính trị) – Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng vừa là công cụ phòng, chống tham nhũng (PCTN), sai phạm hiệu quả, vừa là một trong những phương thức phát hiện nhanh, sớm và hiệu quả các dấu hiệu tham nhũng. Từ đầu năm đến nay, mặc dù qua các cuộc kiểm tra, giám sát, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy đã làm rõ những kẽ hở, bất cập, góp phần chấn chỉnh những vi phạm, tuy nhiên vẫn chưa phát hiện trường hợp nào có hành vi tham nhũng.
 
Nội dung kiểm tra, giám sát tập trung vào những nơi dễ xảy ra tham nhũng, lãng phí, lợi ích nhóm, nhất là việc thực hành tiết kiệm, PCTN, lãng phí trong công tác quản lý tài chính; đầu tư xây dựng một số công trình, dự án, kết cấu hạ tầng; việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện cho các tổ chức thuê đất; tổ chức thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng
 
Cụ thể, UBKT Tỉnh ủy đã tham mưu giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong công tác quản lý tài chính; đầu tư xây dựng một số công trình, dự án kết cấu hạ tầng tại các khu kinh tế, khu từ năm 2015-2018 đối với lãnh đạo Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh.
 
Qua kiểm tra, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã yêu cầu Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh thu hồi để nộp nhà nước gần 600 triệu đồng; giảm trừ không nghiệm thu, quyết toán công trình gần 230 triệu đồng.
 
Qua giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các tổ chức thuê đất đối với Ban cán sự Đảng , lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các đơn vị được giám sát khẩn trương khắc phục những hạn chế, khuyết điểm, thu hồi các dự án chậm tiến độ, kéo dài, các dự án triển khai không đúng quy định của pháp luật, đặc biệt là xử lý, không để kéo dài đối với 82 đơn vị còn nợ hơn 38 tỷ đồng tiền thuê đất.   
 
UBKT Tỉnh ủy cũng đã tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 2 cuộc đối với 1 tổ chức đảng cấp dưới và 4 đảng viên, trong đó 1 đồng chí là cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý, 3 đồng chí là cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ cấp ủy huyện quản lý.
 
Qua kiểm tra, phát hiện số tiền sai phạm trong quản lý kinh tế, tài chính, hơn 1,9 tỷ đồng. UBKT Tỉnh ủy yêu cầu thu hồi, nộp ngân sách Nhà nước số tiền gần 1,6 tỷ đồng, đồng thời yêu cầu kiểm điểm nghiêm túc và có hình thức kỷ luật đối với 1 tổ chức đảng và 20 cá nhân; kiểm điểm nghiêm túc trách nhiệm đối với 2 tổ chức và 24 cá nhân có khuyết điểm, vi phạm.
 
Hiện nay, UBKT Tỉnh ủy đang kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với 1 đồng chí cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý và 1 đồng chí là cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ cấp ủy huyện quản lý.
 
Sau kiểm tra đã phát hiện có một số nội dung có dấu hiệu vi phạm pháp luật, UBKT Tỉnh ủy đã chuyển hồ sơ một vụ việc sang Cơ quan cảnh sát (Công an tỉnh) để xử lý theo quy định của pháp luật. 

Tại các kỳ họp, UBKT Tỉnh ủy xem xét kết quả thực hiện kết luận kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức, cá nhân có vi phạm.

Ngoài ra, UBKT Tỉnh ủy đã giám sát trách nhiệm người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; việc khắc phục hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và việc kê khai tài sản, thu nhập đối với 78 cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý.
 
Qua giám sát đã kịp thời nhắc nhở, chấn chỉnh, cảnh báo các cá nhân được giám sát trong việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, việc khắc phục hạn, chế khuyết điểm sau kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 và việc kê khai, minh bạch tài sản, thu nhập.
 
Đồng chí Nguyễn Công Sự, Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT Tỉnh ủy cho biết: Qua công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng, UBKT đã thẳng thắn chỉ ra những sai phạm, vi phạm, yêu cầu các đơn vị, cá nhân chấn chỉnh kịp thời. Qua đây cũng cho thấy, từ khi Quy định 01 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về trách nhiệm và xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu cơ quan, đơn vị được ban hành, đã có sự chuyển biến đáng ghi nhận trong nhận thức của cán bộ, người đứng đầu trong thực thi các chức trách, nhiệm vụ được giao. Song ý nghĩa của nó không chỉ dừng lại ở đó, quy định này còn là cơ sở ràng buộc trách nhiệm và căn cứ để cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng đối với cán bộ, người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu trong thực thi chức trách, nhiệm vụ được giao.
 
Theo đồng chí Nguyễn Công Sự, trong thực tế, để phát hiện các hành vi tham nhũng, sai phạm là rất khó, vì người tham nhũng là những người có chức vụ, quyền hạn, có vị trí địa vị, mối quan hệ trong xã hội nên sẽ có nhiều cách đối phó tinh vi hơn. Tuy nhiên, qua giám sát, kiểm tra, nếu phát hiện có dấu hiệu vi phạm tham nhũng thì sẽ tiến hành kiểm tra, kết luận và xử lý kịp thời, nghiêm minh; nếu vi phạm pháp luật thì chuyển cơ quan pháp luật điều tra, truy tố, xét xử theo pháp luật.
 
D.C.H

Nguồn: Báo Quảng Bình

Loading...

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here