Năm 2019, ngành Thanh tra tỉnh đã triển khai 272 cuộc thanh tra, phát hiện sai phạm gần 17 tỷ đồng

0
13

(Tin Sở-Ban-Ngành) – Năm 2019, ngành Thanh tra tỉnh đã nỗ lực triển khai thực hiện nhiệm vụ và đạt nhiều kết quả tích cực. 

Toàn ngành Thanh tra đã triển khai thực hiện 272 cuộc thanh tra, trong đó 68 cuộc thanh tra hành chính, 204 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành. Hoạt động thanh tra chủ yếu tập trung vào các lĩnh vực: Kinh doanh dịch vụ ; đầu tư mua sắm trang thiết bị và thuốc chữa bệnh; xây dựng cơ bản; , nhân viên hợp đồng; quản lý, sử dụng nguồn kinh phí cấp bù thủy lợi phí; vệ sinh môi trường, chăm sóc cây xanh; quản lý và sử dụng đất đai; chi trả nguồn kinh phí bồi thường thiệt hại do sự cố môi trường biển; quản lý Nhà nước về tài nguyên môi trường; chấp hành các quy định về đảm bảo trật tự , bảo vệ kết cấu hạ tầng đường bộ; đo lường, chất lượng và ghi nhãn hàng hóa trong sản xuất, kinh doanh vàng , mỹ nghệ; chất lượng an toàn thực phẩm của các cơ sở sản xuất, kinh doanh chế biến nông, ; quản lý, khai thác và bảo vệ các công trình thủy lợi, đê điều; kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ ; bảo vệ rừng và quản lý lâm sản; đăng ký, quản lý thông tin thuê bao di động trả trước…

Qua thanh tra, kiểm tra đã phát hiện sai phạm gần 17 tỷ đồng; kiến nghị thu hồi hơn 9,4 tỷ đồng; xử phạt gần 3,9 tỷ đồng; kiến nghị khác trên 3,2 tỷ đồng, số tiền đã thu hồi hơn 09 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 69,1%.

Năm 2020, ngành Thanh tra tỉnh tiếp tục tập trung triển khai thanh tra, kiểm tra các trên địa bàn; đặc biệt sẽ thanh tra đột xuất khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật; đôn đốc thu hồi đạt từ 85% trở lên giá trị kinh tế sai phạm phát hiện. Bên cạnh đó, ngành cũng sẽ tích cực kiểm tra việc xây dựng, thực hiện kế hoạch thanh tra và xử lý sau thanh tra tại các sở, ngành cấp tỉnh, UBND huyện, thành phố, ; đồng thời đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra công tác xây dựng, thực hiện kế hoạch thanh tra, trọng tâm là chất lượng, kết luận, kiến nghị và kết quả việc thực hiện thanh tra…

N.Q

Nguồn: Cổng TTĐT tỉnh Quảng Bình

Loading...

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here