Chỉ số sản xuất công nghiệp năm 2019 tăng 7,4% kế hoạch đề ra

0
8

 (Tin Sở-Ban-Ngành) – Năm 2019, các sở, ban, ngành đã tập trung tháo gỡ khó khăn và đưa ra các giải pháp thúc đẩy sản xuất kinh doanh cho trên địa bàn như hỗ trợ các thủ tục về nguồn vốn, mặt bằng, nguyên liệu, xúc tiến thương mại, xúc tiến đầu tư và chương trình hỗ trợ thiết thực khác; đồng thời quan tâm đổi mới công nghệ, nâng cao hàm lượng giá trị gia tăng ở các ngành gia công; do dó, một số dự án đầu tư đi vào hoạt động và đóng góp đáng kể cho ngành , sản xuất trên địa bàn có mức tăng trưởng khá và vượt kế hoạch đề ra.

Cụ thể, năm 2019, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 7,4% so với năm 2018; trong đó công nghiệp khai khoáng tăng 8,1%; công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 7,5%; sản xuất và phân phối điện tăng 5,6%; cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 6,3%. Giá trị sản xuất công nghiệp đạt 12.242 tỷ đồng, tăng 8,36%; trong đó công nghiệp khai khoáng tăng 11,9%; công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 8,2%; sản xuất và phân phối điện tăng 07%; cung cấp nước, quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 6,7%. Bên cạnh đó, tiểu thủ công nghiệp từng bước phát triển, một số cơ sở may mặc, kính cường lực, chế biến thủy hải sản, mộc mỹ nghệ, sửa chữa và gia công cơ khí… được đầu tư đưa vào sản xuất đã giải quyết nhiều việc làm, tạo thu nhập cho người , góp phần tăng giá trị sản xuất công nghiệp.

Ngoài ra, các đều tăng trưởng so với cùng kỳ năm trước, cụ thể, trong 19 chủ yếu của tỉnh có 17 sản phẩm tăng trưởng so với cùng kỳ năm trước như: sắn tăng 18,8%; gỗ xẻ đã được xử lý, bảo quản tăng 14,3%; đá xây dựng tăng 9,7%; clinker tăng 9,4%; xi măng tăng 7,9%; áo người lớn tăng 8,9%; quặng ti tan tăng 8,8%; gạch xây dựng bằng đất nung đạt tăng 8,7%; cao lanh tăng 8,6%; dăm gỗ tăng 8,6%; cá đông lạnh tăng 8,3%. Riêng 02 sản phẩm giảm là cao su tổng hợp và cao su tự nhiên giảm 6,9%, bia các loại giảm 59,3%.

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, sản xuất và tiêu thụ sản phẩm của các doanh nghiệp như bia, chế biến cao su, gạch không nung còn gặp nhiều khó khăn; một số cơ sở sản xuất công nghiệp vẫn đang dừng sản. Các dự án công nghiệp lớn bị chậm tiến độ như Nhiệt điện I và II, chế biến gỗ OKAL, viên nén năng lượng Dohwa; một số dự án công nghiệp hoàn thành đưa vào hoạt động nhưng chưa phát huy hiệu quả; tiểu thủ công nghiệp có quy mô còn nhỏ, năng suất, chất lượng sản phẩm thấp, sức cạnh tranh yếu, sản xuất hàng lưu niệm chưa phát triển…

Để sản xuất công nghiệp được duy trì và phát triển bền vững thời gian tới, ngành Công thương tiếp tục tham mưu chỉ đạo các cấp, ngành chức năng theo dõi, nắm bắt tình hình, có các giải pháp kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, cơ sở sản xuất công nghiệp phát triển sản xuất; thực hiện tốt chính sách hỗ trợ đối với doanh nghiệp về thị trường, thuế, vốn, nguyên liệu, điện; đẩy nhanh tiến độ đầu tư các dự án công nghiệp lớn đang triển khai.

Đặng Hà

Nguồn: Cổng TTĐT tỉnh Quảng Bình

Loading...

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here