Hội thảo khoa học “Nâng cao chất lượng dạy và học chương trình Trung cấp Lý luận chính trị – hành chính”

0
66

Ngày 19/11, Trường Chính trị tỉnh Quảng Bình đã tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề “Nâng cao chất lượng dạy và học chương trình Trung cấp Lý luận chính trị – hành chính”.

Hội thảo khoa học với chủ đề “Nâng cao chất lượng dạy và học chương trình

Trung cấp Lý luận chính trị – hành chính”.

Tại hội thảo, các đại biểu đã tham luận các nội dung trọng tâm như: Nâng cao chất lượng dạy và học chương trình Trung cấp Lý luận chính trị – hành chính; vận dụng sáng tạo học thuyết Mác – Lê Nin, tiếp tục nâng cao chất lượng công tác giảng dạy lý luận trong giai đoạn hiện nay; đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; một số định hướng nhằm nâng cao chất lượng nghiên cứu thực tế của học viên trong chương trình Trung cấp Lý luận chính trị – hành chính; một số ý kiến nhằm nâng cao hoạt động thảo luận trong những bài giảng lịch sử Đảng, chương trình Trung cấp Lý luận chính trị – hành chính… Hầu hết các bài tham luận đều tập trung nghiên cứu chuyên sâu xoay quanh chủ đề của hội thảo; phân tích làm rõ nội dung nhằm đổi mới nâng cao chất lượng đào tạo Trung cấp Lý luận chính trị – hành chính ở Trường Chính trị tỉnh trong tình hình mới.

Hội thảo khoa học là hoạt động thường xuyên của Trường Chính trị , có ý nghĩa quan trọng đối với công tác đào tạo, bồi dưỡng và nghiên cứu khoa học, nhằm làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn tìm ra những phương pháp, cách thức nâng cao chất lượng đào tạo, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của Trường Chính trị tỉnh.

Hoàng Thu

Nguồn: QBTV.vn

Loading...

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here