Đẩy nhanh tiến độ cổ phần hoá và thoái vốn Nhà nước

0
39

Ngày 19/11, đã tổ chức buổi làm việc với các cơ quan, đơn vị liên quan về đẩy nhanh tiến độ thoái vốn Nhà nước tại các công ty cổ phần và cổ phần hoá tại các đơn vị sự nghiệp công lập. Đồng chí Nguyễn Xuân Quang, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực chủ trì buổi làm việc.

Hiện, có 3 đơn vị thực hiện thoái vốn Nhà nước là Công ty Cổ phần Môi trường và phát triển đô thị, Công ty Cổ phần Cấp nước , Công ty Cổ phần Quản lý, bảo trì đường thuỷ nội địa . 4 đơn vị thực hiện chuyển đổi từ đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần gồm: Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới , Trung tâm Tư vấn xây dựng Tuyên Hoá, Trung tâm Tư vấn xây dựng huyện Lệ Thuỷ, Ban quản lý chợ thành phố .

Đồng chí Nguyễn Xuân Quang, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh

phát biểu tại buổi làm việc

Theo báo cáo của Sở Tài chính, công tác thoái vốn Nhà nước tại các công ty cổ phần và chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần trong thời gian qua còn chậm, chưa đảm bảo tiến độ đề ra. Quá trình thực hiện còn một số tồn tại, vướng mắc, đó là: Đối với công tác thoái vốn, việc xác định giá trị phần vốn Nhà nước tại các công ty kéo dài; đối với công tác chuyển đổi các đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần, việc chỉ đạo, đôn đốc công tác cổ phần hoá chưa được các đơn vị chủ quản quan tâm. Nhiều nội dung dự thảo nghị định của Bộ Tài chính thay đổi làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện. 

Tại buổi làm việc, căn cứ tình hình thực tế, các đơn vị đã có những đề xuất liên quan đến thủ tục thực hiện nhằm đảm bảo tiến độ cổ phần hoá và thoái vốn.

Trên cơ sở ý kiến tại buổi làm việc và phân tích các khó khăn, vướng mắc, đồng chí Nguyễn Xuân Quang, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị: Các đơn vị thực hiện cổ phần hóa và thoái vốn cần khẩn trương hoàn tất các thủ tục hồ sơ theo đúng quy định; chủ động phối hợp, giải quyết dứt điểm những vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ cổ phần hóa và thoái vốn Nhà nước; các đơn vị chủ quản tập trung chỉ đạo thực hiện công tác cổ phần hóa tại đơn vị mình bảo đảm đúng tiến độ thời gian; chủ động thực hiện việc thoái vốn bảo đảm đúng tiến độ và đúng quy định pháp luật.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cũng lưu ý các công ty cổ phần đẩy mạnh tái cơ cấu sản xuất và công khai, sử dụng vốn phát triển đúng quy định; chủ động thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng, bảo đảm hiệu quả thiết thực.

Mai Nhung

Nguồn: QBTV.vn

Loading...

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here