Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất khu vực thôn Tú Loan 1, 2, 3 xã Quảng Hưng, Quảng Trạch, Quảng Bình

0
1664

1.Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh . Địa chỉ: Số 52, đường , thành phố , tỉnh Quảng Bình.

2.Tổ chức có quyền đưa tài sản ra đấu giá: Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện , tỉnh Quảng Bình. Địa chỉ: Tầng 2, Trụ sở Chính quyền huyện , xã Quảng Phương, huyện , tỉnh Quảng Bình.

3.Tài sản đấu giá: ở đối với 40 thửa đất ở tại khu khu vực thôn Tú Loan 1, 2, 3 xã Quảng Hưng, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình.

-Diện tích từ 265,0 m2/thửa đến 653,1 m2/thửa.

-Giá khởi điểm từ 795.000.000 đồng/thửa đến 1.959.300.000 đồng/thửa.

-Mục đích sử dụng đất: Đất ở tại .

-Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài.

-Hình thức giao đất: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua hình thức đấu giá.

4. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: Nộp 500.000 đồng /hồ sơ đăng ký/thửa đất.

5. Tiền đặt trước:

– Nộp 150.000.000 đồng/01 thửa đất đăng ký đối với thửa đất có giá khởi điểm dưới 1.000.000.000 đồng.

– Nộp 200.000.000 đồng/01 thửa đất đăng ký đối với thửa đất có giá khởi điểm trên 1.000.000.000 đồng.

Thông tin cụ thể từng thửa đất được niêm yết tại trụ sở Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình, trụ sở Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Quảng Trạch, trụ sở UBND xã Quảng Hưng, Nhà văn hóa thôn Tú Loan 1, 2, 3.

6. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu gián tiếp 01 lần duy nhất trong thời hạn nộp hồ sơ.

7. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

a) Thời gian tham khảo, bán hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá: Từ 07h30/ ngày 26/11/2019 đến 16h30/ ngày 13/12/2019.

– Địa điểm tham khảo, bán hồ sơ tham gia đấu giá: tại trụ sở Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình, trụ sở Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Quảng Trạch, trụ sở UBND xã Quảng Hưng, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình.

– Địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: tại trụ sở UBND xã Quảng Hưng, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình.

b) Thời gian, địa điểm nộp tiền đặt trước, bỏ phiếu trả giá: Từ 07h30/ ngày 11/12/2019 đến 16h30/ ngày 13/12/2019.

– Tiền đặt trước nộp vào tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình; Số tài khoản: 0311 00000 6886 mở tại – Chi nhánh Quảng Bình hoặc mang tiền mặt đến tại Trụ sở UBND xã Quảng Hưng (có Ngân hàng đến trực tiếp thu).

– Địa điểm bỏ phiếu trả giá: Tại trụ sở UBND xã Quảng Hưng, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình.

c) Thời gian, địa điểm xem tài sản: Vào ngày 09/12/2019 và ngày 10/12/2019 tại vị trí thửa đất đưa ra đấu giá. Người đăng ký tham gia đấu giá có nhu cầu liên lệ với đồng chí Phan Thị Việt Huyền – Đấu giá viên của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản để sắp xếp, bố trí thời gian đi xem tài sản, số điện thoại liên hệ: 02323.533568;

d) Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai, có nhu cầu sử dụng đất để làm nhà ở theo quy hoạch đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, chấp hành tốt pháp luật đất đai thực hiện đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ cho Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình; Không thuộc đối tượng không được đăng ký tham gia đấu giá.

Các thủ tục trên được thực hiện trong giờ hành chính các ngày làm việc.

8. Thời gian, địa điểm tổ chức công bố công khai kết quả trả giá: Vào lúc 08h00/ ngày 16/12/2019 tại Hội trường UBND xã Quảng Hưng, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình.

Mọi chi tiết xin liên hệ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản, Số điện thoại: 0232.3533568 (Gặp đ/c Huyền).

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất khu vực thôn Tú Loan 1, 2, 3 xã Quảng Hưng, Quảng Trạch, Quảng Bình

Loading...

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here