15.7 C
New York
Thứ Bảy, Tháng Mười 23, 2021

Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu giảm nghèo từ 1,2 – 1,5% của tỉnh 

- Advertisement -

(*) – Đó là mục tiêu tại Kế hoạch số 28/KH-MTTQ-BTT ngày 29/11/2019 của UBMTTQVN tỉnh về việc triển khai thực hiện công tác giảm nghèo bền vững năm 2020.
Bên cạnh đó, Mặt trận các cấp trong tỉnh cũng phấn đấu ít nhất có 30% cán bộ Mặt trận các cấp trong tỉnh được tập huấn kiến thức cơ bản về kỹ năng tuyên truyền, vận động Nhân dân về giảm nghèo bền vững… do các cấp Mặt trận tổ chức; vận động quyên góp ủng hộ Quỹ vì người nghèo cả ba cấp trong tỉnh đạt trên 10 tỷ đồng, trong đó Quỹ Vì người nghèo cấp tỉnh đạt trên 4,5 tỷ đồng; phối hợp giúp đỡ được trên 600 hộ nghèo thoát nghèo bền vững; triển khai được ít nhất 01 mô hình giảm nghèo bền vững cho nhóm các hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo phát triển sản xuất, giảm nghèo bền vững tại địa bàn vùng khó khăn, cồn bãi; duy trì có hiệu quả 02 mô hình giảm nghèo bền vững nuôi gà kiến thả vườn tại xã Hải Ninh và xã Quảng Hợp; phấn đấu xây dựng được ít nhất 200 nhà cho hộ nghèo, cận nghèo từ các nguồn Quỹ và chương trình an sinh xã hội, trọng tâm là xây dựng thành công 84 nhà bè vượt lũ cho hộ nghèo, cận nghèo bị thiệt hại do thiên tai tại xã Tân Hóa (huyện Minh Hóa); tổ chức 08 lớp tập huấn về kiến thức, kỹ năng tuyên truyền, vận động giảm nghèo bền vững cho cán bộ Mặt trận cấp xã và khu dân cư.

Để hoàn thành mục tiêu đề ra, Mặt trận các cấp xác định các nhiệm vụ cần tập trung thực hiện, đó là: Tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho Nhân dân về ý nghĩa, mục tiêu giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới; khơi dậy ý chí chủ động vươn lên của người nghèo, phát huy mạnh mẽ tính dân chủ trong các hoạt động giảm nghèo, lấy ý kiến của Nhân dân để thực hiện có hiệu quả các chính sách giảm nghèo bền vững, từ đó tạo sự đồng thuận trong các tầng lớp Nhân dân, góp phần thực hiện thành công mục tiêu giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới; đa dạng hóa vận động nguồn lực để triển khai thực hiện chương trình, đề án hỗ trợ giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, trong đó chú trọng vận động các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp ủng hộ Quỹ Vì người nghèo, Quỹ An sinh xã hội. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên phối hợp với chính quyền cùng cấp triển khai các nội dung, chỉ tiêu thực hiện công tác giảm nghèo bền vững đến với từng hộ dân và cộng đồng dân cư. Bên cạnh đó, Mặt trận các cấp cũng tổ chức tập huấn, bồi dưỡng và trao đổi kinh nghiệm về công tác tuyên truyền, vận động toàn dân tham gia thực hiện công tác giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh cho đội ngũ cán bộ Mặt trận các cấp và các tổ chức thành viên; tập trung xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình trong thực hiện giảm nghèo bền vững; thực hiện tốt vai trò tự quản của Nhân dân; tập hợp ý kiến đề xuất với Đảng và Nhà nước về chủ trương, cơ chế, chính sách để UBMTTQVN và các tổ chức thành viên triển khai có hiệu công tác giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới…

Kế hoạch nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các văn bản có liên quan về Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 – 2020, đặc biệt là nội dung của Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” nhằm không ngừng củng cố và phát huy khối đoàn kết toàn dân tộc, tạo nên sức mạnh tổng hợp, góp phần hoàn thành mục tiêu giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới của tỉnh…

Mai Anh

Nguồn: Cổng TTĐT tỉnh Quảng Bình

- Advertisement -

bài liên quan

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

kết nối

66,943Thành viênThích
284Người theo dõiTheo dõi
21,500Người theo dõiĐăng Ký
- Advertisement -

bài mới

- Advertisement -

được quan tâm