Trang chủ Xã hội Quảng Bình Sở GTVT thông báo Tuyển dụng viên chức vào làm việc tại...

Sở GTVT thông báo Tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình giao thông

0
1384

Thông báo Tuyển dụng trường hợp đặc biệt viên chức vào làm việc tại Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình giao thông, trực thuộc Sở GTVT năm 2019

Sở GTVT thông báo Tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình giao thông

Sở GTVT thông báo Tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình giao thông

Sở GTVT thông báo Tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình giao thông

Sở GTVT thông báo Tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình giao thông

Sở GTVT thông báo Tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình giao thông

Sở GTVT thông báo Tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình giao thông

Sở GTVT thông báo Tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình giao thông

Sở GTVT thông báo Tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình giao thông

Sở GTVT thông báo Tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình giao thông

Sở GTVT thông báo Tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình giao thông

Nguồn:  Trang TTĐT Sở GTVT tỉnh Quảng Bình

Loading...

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here