Thực hiện tuyển dụng để chấm dứt hợp đồng lao động làm chuyên môn, nghiệp vụ trong đơn vị sự nghiệp công lập 

0
144

(Chỉ đạo-Điều hành) – Toàn tỉnh hiện có khoảng 1.100 hợp đồng làm chuyên môn, nghiệp vụ trong các đơn vị sự nghiệp công lập, trong đó riêng ngành Giáo dục và Đào tạo 764 người (chiếm 4,53% tổng số biên chế được giao); ngành Y tế 222 người chủ yếu được trả lương từ nguồn tự chủ của các đơn vị sự nghiệp y tế.
Để thực hiện đúng quy định về quản lý, sử dụng biên chế theo ý kiến của Bộ Nội vụ và Thường trực Tỉnh ủy, đồng thời đảm bảo các quy định của Đảng, Nhà nước đối với người lao động, ngày 02/12/2019, đã ban hành Công văn số 1992/UBND-NC về việc thực hiện tuyển dụng để chấm dứt hợp đồng lao động làm chuyên môn, nghiệp vụ trong đơn vị sự nghiệp công lập. Theo đó, yêu cầu các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố thực hiện chấm dứt hợp đồng và giải quyết chế độ theo quy định của pháp luật đối với trường hợp hợp đồng lao động làm chuyên môn, nghiệp vụ ở các vị trí việc làm được xác định là viên chức hưởng lương từ ngân sách Nhà nước trong đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh kể từ ngày 01/01/2020. Căn cứ biên chế được giao, kế hoạch, lộ trình thực hiện tinh giản biên chế đã được phê duyệt và thực trạng đội ngũ viên chức, các cơ quan, đơn vị, địa phương khẩn trương xây dựng kế hoạch, thực hiện theo vị trí việc làm, cơ cấu, biên chế hiện có của các đơn vị trực thuộc.

Bên cạnh đó, Sở Giáo dục và Đào tạo, cơ sở giáo dục – đào tạo trực thuộc UBND tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố căn cứ chỉ tiêu biên chế giáo viên được giao chưa sử dụng, tiến hành rà soát cụ thể số giáo viên đang hợp đồng theo vị trí việc làm giảng dạy tại cơ sở giáo dục công lập đã có thời gian ký hợp đồng lao động có đóng xã hội bắt buộc theo quy định của Luật xã hội, làm công việc giảng dạy tại cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn hoặc thuộc thẩm quyền quản lý trước ngày 31/12/2015, trong chỉ tiêu biên chế, có năng lực, trình độ, điều kiện, phù hợp với yêu cầu của vị trí cần tuyển để xây dựng kế hoạch xét tuyển đặc cách theo quy định của pháp luật và Bộ Nội vụ, đồng thời xây dựng kế hoạch tổ chức , xét tuyển công khai theo quy định của pháp luật nếu còn nhiều biên chế và cần phải có giáo viên bổ sung ngay trong năm học 2019 – 2020; hoàn thành việc tuyển dụng viên chức (, xét tuyển) trong tháng 01/2020. Đặc biệt, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; thủ trưởng các sơ sở giáo dục, đào tạo trực thuộc UBND tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương triển khai thực hiện và chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về công tác tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo.

Ngoài ra, UBND tỉnh cũng yêu cầu Sở Nội vụ tập trung thẩm định kế hoạch tuyển dụng viên chức (thi tuyển, xét tuyển, xét tuyển đặc cách) để đảm bảo công tác tuyển dụng được thực hiện kịp thời; tham mưu UBND tỉnh hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền xử lý nghiêm trách nhiệm của người đứng đầu và tập thể lãnh đạo đối với các cơ quan, đơn vị, địa phương còn thực hiện ký hợp đồng lao động làm chuyên môn, nghiệp vụ trái quy định của pháp luật…

Mai Anh

Nguồn: Cổng TTĐT tỉnh Quảng Bình

Loading...

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here