“Tăng cường đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, quyết tâm tạo sự bứt phá mạnh mẽ, thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ năm 2020 và cả nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh khoá XVI đã đề ra”

0
38

(Chính trị) – Phát biểu kết luận của đồng chí Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tại Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 21.

Thưa các đồng chí đại biểu,
Thưa các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh,

Sau 1 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 21 (khoá XVI) đã hoàn thành chương trình đề ra.

Các đồng chí Tỉnh ủy viên đã phát huy cao trách nhiệm, đóng góp nhiều ý kiến quan trọng vào các nội dung Hội nghị. Tỉnh ủy đã cơ bản thống nhất và thông qua Báo cáo về tình hình kinh tế – xã hội; công tác xây dựng Đảng; công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ năm 2019; phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp năm 2020; thông qua Nghị quyết của Tỉnh ủy về phương hướng, nhiệm vụ kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh và xây dựng Đảng năm 2020; bầu bổ sung Uỷ viên Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh giao Ban cán sự đảng UBND tỉnh tiếp thu ý kiến của Tỉnh ủy để hoàn chỉnh Báo cáo kinh tế – xã hội năm 2019, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2020 để báo cáo HĐND tỉnh. Giao Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo hoàn chỉnh Báo cáo công tác xây dựng Đảng, Báo cáo công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ, Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh và xây dựng Đảng năm 2020 để ban hành, kịp thời triển khai thực hiện.

Thưa các đồng chí,

Trước khi Hội nghị, tôi xin kết luận lại một số vấn đề mà Hội nghị đã thông qua:

Năm 2019 – năm “nước rút” của kế hoạch 5 năm 2016-2020, tỉnh ta triển khai thực hiện nhiệm vụ bên cạnh những thuận lợi cơ bản, vẫn còn nhiều khó khó khăn: sản xuất Đông Xuân gặp rét đậm, rét hại; Vụ Hè Thu hạn nặng; dịch tả lợn Châu Phi; thiên tai, lũ lụt và những khó khăn nội tại của nền kinh tế; các thế lực thù địch đang đẩy mạnh các hoạt động chống phá… nhưng với sự đoàn kết, nỗ lực phấn đấu rất quyết liệt của cấp uỷ, chính quyền và cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân nên thực hiện nhiệm vụ năm 2019 đạt được nhiều kết quả tích cực, khá toàn diện, nổi bật là:

>> Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 21: Triển khai giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm 2020

(1). Có 19/21 chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt kế hoạch (9 chỉ tiêu vượt, 10 chỉ tiêu đạt); trong đó nhiều chỉ tiêu đã vượt kế hoạch của nhiệm kỳ. Tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn đạt 7,4%, vượt kế hoạch đề ra, cao hơn bình quân cả nước và là năm có mức tăng trưởng cao nhất từ đầu nhiệm kỳ đến nay; đây là sự phấn đấu rất quyết liệt của cả hệ thống chính trị. (Cả 3 khu vực đều có tăng trưởng, trong đó tốc độ tăng trưởng nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,79%; công nghiệp và xây dựng tăng 10,94%; dịch vụ tăng 7,21%)

(2). Sản xuất nông nghiệp mặc dù gặp nhiều khó khăn, một số chỉ tiêu không đạt kế hoạch; tuy vậy, giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản vẫn có sự tăng trưởng 3,43%so với cùng kỳ); an ninh lương thực vẫn được đảm bảo. Đã chuyển đổi cơ cấu cây trồng để thích ứng với biến đổi khí hậu; bước đầu đã hình thành một số khu vực sản xuất tập trung có thu nhập cao.Sản lượng thủy sản tăng khá (tăng 7,8% so cùng kỳ, vượt 4,7% kế hoạch).

(3). Chương trình đã được tập trung chỉ đạo quyết liệt, đã có thêm 10 xã đạt mới, nâng tổng số xã đạt là 72 xã (đạt 52,9%, vượt chỉ tiêu Đại hội đề ra).

(4). Hoạt động tiếp tục có nhiều khởi sắc, khách đến tỉnh đạt 5 triệu lượt (tăng 28% so cùng kỳ và tăng 16,2% so kế hoạch); trong đó khách quốc tế tăng 35%; đã tổ chức thành công Lễ hội hang động Quảng Bình năm 2019, từng bước xây dựng được thương hiệu của tỉnh; một số dự án đang tích cực triển khai.

(5). Thu ngân sách đã tập trung chỉ đạo quyết liệt các giải pháp tăng nguồn thu, dự ước thu đạt 5.180 tỷ đồng, vượt 15,1% dự toán địa phương; một số khoản thu tăng khá.

(6). Công tác xúc tiến đầu tư có nhiều chuyển biến tích cực, môi trường đầu tư kinh doanh tiếp tục có bước cải thiện.

Công tác đầu tư phát triển có nhiều tiến bộ, việc xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản có nhiều cố gắng, giải ngân vốn đầu tư đạt 85%. Huy động vốn đầu tư xã hội tăng khá, đạt trên 20.000 tỷ đồng, vượt kế hoạch đề ra.

(7). Đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn để phát triển sản xuất; giải quyết vướng mắc trong giải phóng mặt bằng và đã khởi công Dự án Nhiệt điện Quảng Trạch 1; đã tiến hành thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật trong triển khai dự án của Tập đoàn FLC; chấn chỉnh việc thực hiện các quy định của pháp luật đối với các dự án phát triển quỹ đất, dự án nhà ở thương mại, khu đô thị, các dự án du lịch; đôn đốc, rà soát các dự án chậm tiến độ; tạo điều kiện thuận lợi để các nhà đầu tư khảo sát, tìm hiểu cơ hội đầu tư tại tỉnh, nhất là các dự án về năng lượng tái tạo.

(8). Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tích cực chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ Dự án hạ tầng Quảng trường trung tâm thành phố Đồng Hới, Đền thờ Bác Hồ và các Anh hùng liệt sỹ tỉnh; tổ chức thành công Lễ đúc Tượng đài “Chủ tịch Hồ Chí Minh với nhân dân Quảng Bình”; đồng thời tích cực chỉ đạo triển khai Dự án để khánh thành đưa vào sử dụng theo kế hoạch.

(9). Lĩnh vực văn hoá – xã hội, giáo dục, y tế, giải quyết việc làm đạt nhiều kết quả quan trọng; các chỉ tiêu về giáo dục – đào tạo, đào tạo nghề, giải quyết việc làm vượt kế hoạch đề ra, đã giảm được 2% hộ nghèo (hiện còn 4,98% hộ nghèo); được đảm bảo.

(10). Công tác xây dựng chính quyền có nhiều tiến bộ, đã tích cực chỉ đạo sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy; sắp xếp thôn, tổ dân phố; thực hiện tinh giảm biên chế, giảm cấp phó; triển khai đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã; chấn chỉnh sử dụng hợp đồng lao động chuyên môn, nghiệp vụ trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập. Cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính; cải cách tư pháp, phòng, chống tham nhũng, lãng phí được đẩy mạnh và đạt được kết quả bước đầu.

(11). Quốc phòng – an ninh được tăng cường; đã tổ chức tốt diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2019 được Quân khu 4 đánh giá cao; an ninh trật tự xã hội đã có nhiều chuyển biến khá rõ nét; triệt phá thành công nhiều vụ án phức tạp về ma túy, cho vay nặng lãi, tệ nạn xã hội, tội phạm công nghệ cao; giải quyết tốt các vấn đề nổi lên về an ninh trật tự, đấu tranh với các đối tượng chống đối chính trị, cực đoan. Triển khai có hiệu quả Đề án tăng cường công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã. An ninh trật tự trên địa bàn tỉnh được giữ vững, đảm bảo ổn định tình hình.

(12). Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được triển khai tích cực, toàn diện, có nhiều chuyển biến khá tích cực; tình hình Đảng bộ và nhân dân ổn định.

+ Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã hoàn thành chương trình công tác năm 2019 đã đề ra. Đã tổ chức nghiêm túc việc học tập, quán triệt và ban hành các chương trình hành động, kế hoạch thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương trong năm 2019; lãnh đạo tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 30 năm Ngày tái lập tỉnh và 70 năm Ngày Quảng Bình quật khởi.

+ Đã lãnh đạo triển khai quán triệt, cụ thể hóa tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng; tiếp tục thể chế hoá các quy định của Trung ương về công tác tổ chức và cán bộ, về công tác kiểm tra, giám sát; về xử lý các vụ án, vụ việc nổi lên; về Quy chế Bí thư Tỉnh ủy tiếp công dân, đối thoại trực tiếp và xử lý phản ánh, kiến nghị của nhân dân; lãnh đạo thực hiện nghiêm túc Quy định số 01-QĐ/TU về trách nhiệm và xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, đạt được nhiều kết quả rõ nét.

+ Cấp ủy các cấp đã tổ chức nghiêm túc việc đánh giá, sơ kết một số chuyên đề về công tác xây dựng Đảng; về thi hành Điều lệ Đảng; về thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước; các chương trình trọng tâm, trọng điểm thực hiện Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, làm cơ sở để xây dựng Văn kiện Đại hội.

+ Các mặt công tác chính trị tư tưởng, kiểm tra, nội chính, dân vận được tăng cường; tập trung chỉ đạo nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy và cán bộ; rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý; bồi dưỡng cán bộ dự nguồn cấp uỷ; tích cực chỉ đạo bổ sung, kiện toàn lãnh đạo chủ chốt cấp tỉnh, cấp huyện; thực hiện một số mô hình mới về tổ chức và cán bộ. Đặc biệt, đã tiến hành thực hiện chủ trương khảo sát nhân sự lãnh đạo, quản lý phục vụ cho công tác bổ nhiệm cán bộ đạt được những kết quả bước đầu quan trọng. Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng được chú trọng, đã xử lý một số trường hợp vi phạm kỷ luật đảng bảo đảm đúng nguyên tắc, đúng quy định, tạo được sự đồng tình cao trong xã hội.

+ Phương thức lãnh đạo của các cấp ủy có nhiều đổi mới, bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, đồng thời tập trung cao đối với những lĩnh vực khó, trọng tâm, trọng điểm, giải quyết khá kịp thời những phát sinh, đột xuất; tạo được sự ổn định tình hình ngay từ cơ sở.

+ Mặt trận và các đoàn thể đã triển khai nhiều phong trào thi đua sôi nổi, tích cực triển khai các chương trình dự án, các mô hình giúp dân của có hiệu quả thiết thực.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực phấn đấu,  quyết tâm rất cao của HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Mặt trận, đoàn thể, các cấp các ngành, của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2019.

Thưa toàn thể Hội nghị,

Bên cạnh những kết quả đạt được, Ban Chấp hành Đảng bộ đã nghiêm túc kiểm điểm về những khuyết điểm, hạn chế trong việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2019, nổi lên là:

– Có 2/21 chỉ tiêu chủ yếu không đạt kế hoạch đề ra (gồm: giá trị sản xuất nông, lâm, nghiệp; giá trị sản xuất dịch vụ). Công tác quy hoạch, tiến độ triển khai xây dựng quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội đến năm 2030, tầm nhìn đến 2050 còn rất chậm; quản lý và thực hiện quy hoạch của một số địa phương chưa đồng bộ, thiếu kịp thời.

– Sản xuất nông nghiệp gặp nhiều khó khăn; các chỉ tiêu về diện tích gieo trồng, sản lượng lương thực, tổng đàn gia súc không đạt kế hoạch; liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, xây dựng cánh đồng lớn, các mô hình nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sạch còn hạn chế; dịch tả lợn Châu Phi diễn biến phức tạp. Chương trình xây dựng nông thôn còn thiếu nguồn lực, một số địa phương có dấu hiệu chững lại.

– Sản xuất công nghiệp chưa có chuyển biến rõ nét; tiêu thụ sản phẩm còn gặp nhiều khó khăn (như Bia Hà Nội – Quảng Bình, gạch không nung, xi măng…); một số cơ sở sản xuất vẫn dừng hoạt động; một số dự án công nghiệp hoàn thành, đi vào hoạt động nhưng vẫn chưa phát huy được hiệu quả do thiếu lao động, công nghệ và vẫn hoạt động có khăn. Quy mô doanh nghiệp của tỉnh nhỏ, năng lực tài chính và sức cạnh tranh còn yếu.

– Chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp của tỉnh chưa rõ; một số thủ tục chậm được tháo gỡ. Việc cổ phần hóa doanh nghiệp còn lúng túng, nhiều doanh nghiệp làn ăn không hiệu quả. Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) đang ở thứ hạng thấp.

– Sản phẩm du lịch còn ít, hệ số khách lưu trú đạt thấp; còn thiếu cơ sở nghỉ dưỡng, khu vui chơi, giải trí; nguồn nhân lực du lịch còn yếu, có mặt chưa đáp ứng được yêu cầu.

– Thu ngân sách còn thiếu bền vững, nhiều sắc thuế chưa đạt kế hoạch; nợ đọng thuế còn cao; tình trạng chây ỳ, chiếm dụng tiền thuế chưa xử lý triệt để.

– Công tác giải phóng mặt bằng để triển khai một số công trình, dự án còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc; việc triển khai Dự án Công trình thủy lợi Rào Nan còn khó khăn. Xử lý tài sản công còn chậm trễ; nhiều dự án chậm tiến độ; thị trường bất động sản có dấu hiệu phát triển nóng, tiềm ẩn nhiều rủi ro; định giá đất còn lúng túng; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất còn chậm trễ; ô nhiễm môi trường và khai thác khoáng sản trái phép còn xảy ra.

– Lĩnh vực văn hóa – xã hội có một số mặt chuyển biến chưa thật tích cực. Chất lượng nguồn nhân lực và năng suất lao động còn thấp. Dịch sốt xuất huyết kéo dài trên diện rộng. Vệ sinh an toàn thực phẩm, môi trường có mặt chưa tốt. Tình trạng lạm thu trong một số trường học chưa được chấn chỉnh; tình hình trong các trường Đại học, Cao đẳng nghề khó khăn. Đời sống của nhân dân ở vùng miền núi, vùng dân tộc thiểu số, vùng cồn bãi, bãi ngang, vùng bị thiên tai vẫn còn nhiều khó khăn. Nhiều xã vùng dân tộc hộ nghèo chiếm tỷ lệ cao.

– An ninh trật tự, an ninh , tệ nạn xã hội, ma túy còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp. Công tác quản lý nhà nước về vẫn còn nhiều hạn chế.

– Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của một số tổ chức Đảng, điều hành của chính quyền có mặt chưa đạt yêu cầu. Một số cấp uỷ chưa làm tốt công tác tư tưởng cho nhân dân trong việc thực hiện một số công trình, dự án. Việc rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy các đơn vị sự nghiệp công lập, sắp xếp tổ chức bên trong các sở, ngành, Mặt trận, đoàn thể có một số nơi triển khai chậm, thiếu kiên quyết. Hệ thống chính trị ở cơ sở nhiều nơi còn yếu. Công tác phát triển đảng viên còn gặp nhiều khó khăn, nhất là vùng đồng bào cáo đạo, vùng dân tộc thiểu số.

Thưa các đồng chí,

Năm 2020 là năm có ý nghĩa hết sức quan trọng, là năm “về đích” thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và kế hoạch 5 năm 2016-2020. Bên cạnh những thuận lợi cơ bản, dự báo tình hình vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức, sẽ tác động đến việc thực hiện nhiệm vụ năm 2020. Tình hình đó, đòi hỏi cả hệ thống chính trị của tỉnh phải tăng cường hơn nữa sự đoàn kết thống nhất, nỗ lực phấn đấu rất quyết liệt mới có thể hoàn thành tốt các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2020.

Về những nội dung cụ thể, qua thảo luận, Tỉnh ủy thống nhất tập trung lãnh đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu sau đây:

(1). Tập trung sự lãnh đạo toàn diện của cấp ủy, phát huy tính chủ động, sáng tạo và sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị để thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh. Trong đó, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đối với những lĩnh vực chuyển biến còn chậm, những chỉ tiêu đạt thấp để phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của cả nhiệm kỳ. Tiếp tục tăng cường lãnh đạo thực hiện các giải pháp ổn định và phát triển sản xuất, đảm bảo tăng trưởng kinh tế, ổn định đời sống nhân dân.

– UBND tỉnh tập trung chỉ đạo quyết liệt và có những giải pháp cụ thể để tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao chất lượng bộ giống cây trồng, chăn nuôi, ứng dụng công nghệ cao, thích ứng với biến đổi khí hậu, phù hợp với từng địa phương gắn với thị trường tiêu thụ và chế biến sau thu hoạch; đẩy mạnh tổ chức sản xuất theo chuỗi để nâng cao giá trị gia tăng. Chỉ đạo xây dựng một số mô hình sản xuất nông nghiệp có giá trị kinh tế cao; khẳng định các mô hình kiểu mẫu; đẩy mạnh dồn điền, đổi thửa, tích tụ ruộng đất, đưa nhanh cơ giới hoá vào sản xuất.   

– Phát triển chăn nuôi theo hướng tập trung, quy mô lớn; làm tốt công tác phòng, chống và kiểm soát dịch bệnh; có biện pháp khống chế dịch tả lợn Châu Phi không để lây lan trên địa bàn.

– Chú trọng phát triển lâm nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng; quản lý chặt chẽ các dự án chuyển đổi đất rừng sang mục đích khác; chủ động bảo vệ và phòng cháy, chữa cháy rừng.

– Đẩy mạnh các hoạt động khai thác thủy, hải sản, nhất là khai thác ở vùng biển xa. Có chính sách tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho bà con ngư dân trong việc thực hiện Nghị định 67/CP của Chính Phủ về chính sách phát triển thuỷ sản.

– UBND tỉnh tập trung chỉ đạo, bằng mọi biện pháp phải sớm ổn định tình hình để triển khai Dự án Hệ thống thủy lợi Rào Nan theo kế hoạch.

(2). Tiếp tục tập trung chỉ đạo xây dựng nông thôn mới, bảo đảm bền vững các tiêu chí; lưu ý các tiêu chí về nâng cao thu nhập, giảm nghèo, tổ chức sản xuất, xây dựng hệ thống chính trị…; phấn đấu xây dựng mỗi xã 01 sản phẩm; xây dựng một số mô hình nông thôn mới kiểu mẫu, gắn với công tác giảm nghèo, nhất là vùng đặc biệt khó khăn, vùng cồn bãi, vùng miền núi, vùng sâu vùng xa; lồng ghép có hiệu quả, hợp lý các nguồn vốn của các chương trình, dự án để xây dựng nông thôn mới.

(3). Đẩy mạnh phát triển sản xuất công nghiệp; chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, nhất là các doanh nghiệp sau cổ phần hóa, các cơ sở sản xuất công nghiệp còn khó khăn. Khó khăn nổi lên là công nghệ, vốn, lao động, thị trường tiêu thụ sản phẩm,…

– UBND tỉnh chỉ đạo rà soát lại các khu kinh tế, khu công nghiệp để tiếp tục kêu gọi đầu tư các dự án công nghiệp quan trọng; rà soát lại toàn bộ các dự án để thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, rà soát các dự án chậm tiến độ, không triển khai để chỉ đạo kiên quyết thu hồi. Vấn đề này, Tỉnh uỷ đã đề cập nhiều lần nhưng nhiều dự án vẫn triển khai chậm, nhất là các dự án du lịch nghỉ dưỡng ven biển.

– Đẩy nhanh tiến độ đầu tư các dự án năng lượng tái tạo, dệt may, chế biến thủy sản, dự án đường dây và trạm biến áp 500-220-110kV,…

– Tập trung chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ với Tập đoàn Điện lực Việt Nam để triển khai Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I&II theo đúng tiến độ đề ra.

(4). UBND tỉnh chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án giao thông, nhất là dự án hệ thống đường từ Cầu Nhật Lệ 2 đến đường Hồ Chí Minh nhánh Đông,… ; có chính sách hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng, giao thông ở một số vùng khó khăn, cồn bãi.

UBND tỉnh tiếp tục làm việc với Bộ để kịp thời triển khai dự án nâng cấp, mở rộng sân bay Đồng Hới trong năm 2020. Chỉ đạo để đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án phát triển môi trường hạ tầng đô thị sử dụng nguồn vốn vay Ngân hàng phát triển Châu Á – ADB, vốn vay Ngân hàng Thế giới WB,…

(5). Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động về phát triển du lịch, giai đoạn 2016 – 2020; nâng cao chất lượng các sản phẩm du lịch; phát triển nhân lực ngành du lịch; thu hút các nguồn lực xã hội hóa để đẩy nhanh tiến độ phát triển du lịch, nhất là phát triển hạ tầng du lịch, cơ sở lưu trú, nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí.

– Tăng cường xúc tiến, quảng bá du lịch, phát triển các loại hình du lịch mới; bảo vệ tốt môi trường, cảnh quan, giữ gìn trật tự, văn hóa tại các điểm du lịch, khai thác có hiệu quả các đường bay hiện có và phát triển thêm các đường bay mới.

– UBND tỉnh đôn đốc nhà đầu tư khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án của Tập đoàn FLC, Khách sạn 5 sao Pullman, các sân gofl, khu nghỉ dưỡng suối nước nóng Bang, các dự án du lịch ven biển, các dự án du lịch ở khu vực – Kẻ Bàng.

 (6). Thực hiện có hiệu quả kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 -2020 và kế hoạch đầu tư công năm 2020.

– Đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng các công trình trọng điểm, sớm hoàn thành đưa vào sử dụng.

– Tập trung đẩy nhanh tiến độ xây dựng các dự án Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh với nhân dân Quảng Bình, Hạ tầng Quảng trường Trung tâm, Đền thờ Bác Hồ, Đền thờ các anh hùng liệt sỹ tỉnh để khánh thành vào dịp kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-2020).

– Khẩn trương hoàn thành có chất lượng Quy hoạch tỉnh Quảng Bình đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trình Thủ tướng phê duyệt.

(7). Đẩy mạnh triển khai các giải pháp củng cố và phát triển nguồn thu ngân sách, nhất là thu từ phát triển sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; tăng cường chống thất thu ngân sách, nợ đọng thuế, kiên quyết xử lý các trường hợp nợ ngân sách kéo dài. Triệt để tiết kiệm, chống lãng phí trong chi ngân sách, cắt giảm mạnh chi hội họp, đi công tác trong và ngoài nước. Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, nhất là nguồn vốn ODA.

Tăng cường công tác quản lý thị trường, chống đầu cơ, buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, nhất là thời điểm cuối năm và Tết nguyên đán.

(8). Quản lý chặt chẽ tài nguyên, khoáng sản, bảo vệ môi trường; ngăn chặn tình trạng khai thác tài nguyên, khoáng sản trái phép. Kiên quyết thu hồi đất đối với các trường hợp giao đất, cho thuê đất đã quá thời hạn quy định nhưng chưa triển khai hoặc chậm tiến độ, kéo dài dây đưa dự án.

Thực hiện đồng bộ các giải pháp để ổn định thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh, thực hiện tốt công tác đấu thầu, đấu giá, định giá đất; kịp thời tháo gỡ khó khăn, chậm trễ trong việc triển khai các dự án; đặc biệt giải quyết triệt để các vướng mắc về giải phóng mặt bằng đối với dự án trọng điểm của tỉnh.

(9). Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các mặt thuộc lĩnh vực văn hoá – xã hội, giáo dục, y tế, giải quyết việc làm, giảm nghèo bền vững; chăm lo cải thiện đời sống nhân dân và thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, trong đó lưu ý:

– Kiểm soát chặt chẽ các dịch bệnh xảy ra; bảo đảm an toàn thực phẩm; tranh thủ, huy động các nguồn lực xã hội để xây dựng các trạm y tế cơ sở.

– Có kế hoạch chỉ đạo xây dựng các thiết chế văn hoá, thể thao ở cơ sở.

– Triển khai tốt chương trình giáo dục phổ thông mới từ năm 2020.

– Quan tâm chỉ tiêu phân luồng sau trung học cơ sở; chấn chỉnh tình trạng lạm thu trong các trường học, điều động giáo viên không đúng quy định; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

– Có kế hoạch rà soát, ưu tiên nguồn lực cho các vùng khó khăn, thực hiện tốt chính sách giảm nghèo, tạo việc làm, xuất khẩu lao động, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

– Tập trung chỉ đạo xây dựng chính quyền điện tử, các dịch vụ đô thị thông minh. Đây là một nội dung quan trọng để chúng ta bắt nhịp với sự phát triển của xu thế chung.

– Phát động các phong trào thi đua yêu nước, đăng ký các công trình chào mừng đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, tiến tới Đại hội XIII của Đảng và kỷ niệm các ngày lễ lớn của Đảng, của Dân tộc.

(10). Tăng cường quốc phòng – an ninh, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội. Nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện, chủ động ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi kích động, gây rối an ninh, trật tự, an toàn xã hội, không để bị động, bất ngờ. Tăng cường quản lý và bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới. Tập trung các biện pháp đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm; xử lý nghiêm các vấn về “”, “xã hội đen” và các tệ nạn xã hội gây bức xức trong nhân dân; ngăn chặn, xử lý kịp thời các đối tượng chống đối chính trị, cực đoan lợi dụng tình hình để kích động gây rối an ninh trật tự; đảm bảo an toàn giao thông; phòng, chống cháy nổ. Quản lý chặt chẽ, xử lý nghiêm các đối tượng tàng trữ, sử dụng pháo trái phép, nhất là dịp Tết nguyên đán.

– Chủ động có giải pháp để ổn định tình hình, giữ vững an ninh trật tự trên tất cả các địa bàn trong mọi tình huống. Tập trung thực hiện tốt Đề án tăng cường Công an chính quy về đảm nhiệm các chức danh công an xã; biệt phái Công an về công tác tại một số cơ quan đảng, chính quyền cấp tỉnh.

(11). Nâng cao chất lượng quản lý, điều hành của chính quyền các cấp. Xiết chặt kỷ luật, kỷ cương, xử lý nghiêm những cán bộ sách nhiễu, gây phiền hà trong giải quyết công việc của người dân, doanh nghiệp. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; tập trung chỉ đạo sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy chính quyền các cấp tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo chủ trương của Trung ương và kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ. UBND tỉnh tập trung chỉ đạo chính quyền các huyện, các sở, ngành rà soát, giải quyết dứt điểm đơn thư khiếu nại, tố cáo của người dân, không để phát sinh những vấn đề phức tạp.

(12). Tập trung lãnh đạo thực hiện tốt các mặt công tác xây dựng Đảng; chuẩn bị và tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, tiến tới Đại hội XIII của Đảng. Tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam và các ngày lễ lớn của Đảng, của dân tộc trong năm 2020. Về công tác xây dựng Đảng, lưu ý 09 vấn đề cụ thể sau:

– Làm tốt công tác chính trị, tư tưởng; định hướng dư luận xã hội. Thực hiện có hiệu quả các nghị quyết Hội nghị Trung ương (khóa XII), các nghị quyết, kết luận của Trung ương ban hành trong năm. Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; thực hiện nghiêm túc Quy định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về trách nhiệm, xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

– Nâng cao năng lực dự báo tình hình tư tưởng, kịp thời nắm bắt dư luận xã hội, tăng cường đối thoại, định hướng chính trị, góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân. Nâng cao chất lượng các hoạt động thông tin, báo chí, đề cao trách nhiệm của các cơ quan thông tin đại chúng, đảm bảo thông tin khách quan, trung thực, đúng định hướng.

– Tiếp tục chỉ đạo sắp xếp tổ chức bộ máy các đơn vị sự nghiệp công lập; tinh giản biên chế; chấn chỉnh hợp đồng làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ trong các cơ quan Đảng, nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; thực hiện hợp nhất, sáp nhập một số xã, phường, thôn, tổ dân phố ở những nơi có điều kiện theo các chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Tiếp tục sắp xếp, tổ chức lại các phòng, ban, đầu mối bên trong các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị – xã hội cấp tỉnh; sắp xếp, bố trí, kiện toàn cán bộ để chuẩn bị nguồn nhân sự cho đại hội đảng các cấp sắp tới.

Chuẩn bị tốt nhân sự đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025. Thực hiện tốt công tác rà soát, bố trí, sắp xếp cán bộ trước đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, thực hiện chính sách cán bộ.

– Tăng cường chỉ đạo xây dựng, củng cố tổ chức đảng và đẩy mạnh kết nạp đảng viên mới; chú trọng phát triển đảng viên ở vùng có đạo, vùng dân tộc thiểu số và trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, đoàn kết, thống nhất; chấp hành nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt Đảng. Làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, nhất là bảo vệ chính trị nội bộ phục vụ đại hội đảng bộ các cấp.

– Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát; thực hiện tốt Kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2020. Thực hiện Hướng dẫn về công tác kiểm tra, giám sát phục vụ đại hội đảng bộ các cấp, giải quyết tốt các vụ việc  nổi lên, bảo đảm ổn định tình hình để bước vào đại hội, đặc biệt tập trung chỉ đạo giải quyết tốt các đơn thư khiếu nại, tố cáo, nhất là các đơn, thu tồn đọng kéo dài chưa được giải quyết dứt điểm.

– Tăng cường nắm, theo dõi các vụ việc nổi lên và những vụ việc phát sinh về an ninh, trật tự, các vụ việc có dấu hiện tiêu cực, tham nhũng, nhất là liên quan đến đại hội Đảng bộ các cấp để kịp thời chỉ đạo giải quyết, xử lý nghiêm minh theo pháp luật và Điều lệ Đảng đối với những cán bộ, đảng viên có vi phạm.

– Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác dân vận của cấp ủy, dân vận của chính quyền. Tập trung nắm chắc tình hình đời sống, tư tưởng và các vấn đề nổi lên trong nhân dân để tham mưu cho cấp ủy giải quyết kịp thời, nhất là tình hình nhân dân trước, trong và sau đại hội Đảng các cấp, tình hình các địa bàn có các dự án lớn đang triển khai, vùng đồng bào có đạo. Quan tâm củng cố hệ thống chính trị, Mặt trận, đoàn thể và lực lượng cốt cán vùng đồng bào có đạo; xử lý kịp thời các vụ việc nổi lên liên quan đến tôn giáo, tạo sự ổn định tình hình ngay từ cơ sở.

– Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng các cuộc vận động, phong trào thi đua, các chương trình, đề án hỗ trợ sản xuất, việc làm, đời sống nhân dân. Phát huy vai trò của Mặt trận, các đoàn thể chính trị – xã hội và nhân dân trong việc tham gia phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh. Tiếp tục triển khai thực hiện tốt kế hoạch giám sát và phản biện xã hội đã đề ra.

– Khẩn trương đánh giá tổng kết các chương trình trọng điểm về kinh tế – xã hội, xây dựng Đảng và các nghị quyết của Tỉnh ủy trong nhiệm kỳ để làm cơ sở xây dựng kế hoạch giai đoạn 2020 – 2025. Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, lề lối làm việc của cấp ủy các cấp. Tăng cường đoàn kết nhất trí trong cấp ủy và các tổ chức đảng; giữ vững nguyên tắc; thực hiện nghiêm túc Quy chế làm việc. Phát huy trách nhiệm của Ban Thường vụ và cấp uỷ các cấp, bảo đảm sự lãnh đạo tập trung thống nhất nhưng có sự phân công cụ thể. Tăng cường chỉ đạo, nắm bắt và giải quyết kịp thời các vấn đề nổi lên ở cơ sở.

Thưa các đồng chí,

Thời gian từ nay đến Đại hội Đảng bộ tỉnh không còn nhiều, trong lúc chúng ta còn nhiều công việc chưa làm được, một số chỉ tiêu đạt còn thấp, một số tồn tại, yếu kém chậm được khắc phục, nhiệm vụ đặt ra cho năm 2020 là rất nặng nề và hết sức khẩn trương.

Để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm 2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề nghị các đồng chí Tỉnh ủy viên, cấp ủy các cấp nỗ lực phấn đấu, phát huy cao nhất trách nhiệm trước Đảng bộ và nhân dân, có nhiều đóng góp xứng đáng vào thành quả chung của Tỉnh uỷ và của toàn Đảng bộ tỉnh.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh tăng cường đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, quyết tâm tạo sự bứt phá mạnh mẽ, thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ năm 2020 và cả nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh khoá XVI đã đề ra.

Trên tinh thần đó, Tôi xin tuyên bố bế mạc Hội nghị lần thứ 21, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI.

Chúc các đồng chí mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công.
Xin trân trọng cảm ơn.

Nguồn: Báo Quảng Bình

Loading...

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here